Ing. Ludvík Hovorka

  • Šumice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,53. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.12.2014 4:31:00

Návrh na zveřejňování smluv zabrání plýtvání

Návrh na zveřejňování smluv zabrání plýtvání

Senát bude ve středu 10. 12. projednávat novelu zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která mění rozsah hrazené lázeňské péče.

 Ministerstvo zdravotnictví touto i předchozími novelami zvyšuje výdaje systému zdravotnictví, dosud se však dostatečně nezabývalo úsporami. Ty lze nalézt především odstraněním plýtvání, nerovností a korupčních příležitostí mezi pojišťovnami a poskytovateli. Prvním krokem k tomuto cíli je transparentnost smluv.

„Do této novely jsem doplnil pozměňovací návrh, který ukládá zdravotním pojišťovnám zveřejňovat všechny individuální úhradové dodatky odlišné od úhradové vyhlášky. Učinil jsem tak v souladu se svými předvolebními závazky a v reakci na šetření NKÚ, který právě tyto dodatky ostře kritizoval,“ říká poslanec Ludvík Hovorka.

Senátní kritika zveřejňování dodatků není důvodná

Senátní výbor doporučil pozměňovací návrh o zveřejňování dodatků vypustit a novelu vrátit do Poslanecké sněmovny. Někteří senátoři kritizovali, že návrh je „přílepkem“, nebyl dostatečně projednán a dopadne na soukromé lékaře. Tyto názory se ale nezakládají na pravdě.

Ačkoliv se pozměňovací návrh netýká přímo lázeňství, zabývá se stejně jako samotná novela výdajovou částí systému zdravotního pojištění. Byl opakovaně projednán s Ministerstvem zdravotnictví i na půdě Poslanecké sněmovny.

Podmínění účinnosti smluv zveřejněním je nástroj, který funguje v zahraničí, byl součástí četných odborných doporučení a k jeho prosazení napříč veřejnými organizacemi se před volbami zavázala většina současných poslanců.

Soukromí lékaři ani nemocnice nebudou nijak dotčeni, pokud s pojišťovnou uzavřou úhradové dohody v rámci úhradové vyhlášky. U těch ostatních ztíží uzavírání opožděných a zpětně platných dodatků. To je však důsledkem špatné praxe Ministerstva zdravotnictví a pojišťoven, kterou lze a je žádoucí napravit. „Zveřejňování smluv se musejí obávat zejména ti podnikatelé ve zdravotnictví, kteří od pojišťoven získávají cestou nadstandardních dodatků neoprávněné výhody,“ říká poslanec Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) a doplňuje: „Věřím proto, že Senát svůj názor přehodnotí a návrh zítra schválí.“

Nárok na lázně není ohrožen

Ministr zdravotnictví v médiích varoval, že pokud by novela zákona nebyla schválena do konce roku, pacienti se nedomohou lázeňské péče. Ústavní soud údajně zrušil ke konci roku pravidla pro úhradu lázní a bez nového zákona by lázně po 1. lednu 2015 nemohly být přiznány. Tato hrozba však není skutečná.

Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 43/13, Ústavní soud v žádném případě nezrušil zákonné právo na lázně, příslušný § 33 zákona 48/1997 Sb. nebyl nijak dotčen. Ústavní soud pouze vyslovil neústavnost omezení uvedených teprve ve vyhlášce o indikačním seznamu lázeňské péče, zejména limitu 21 dnů, a vyhlášku zrušil. Pokud nevstoupí v platnost novela zákona o zdravotním pojištění, budou muset revizní lékaři hodnotit nárok na lázně podle stále platných zákonných kritérií a dle medicínských doporučení ošetřujícího lékaře, u každého pojištěnce případ od případu. Postupovat bez vodítka vyhlášky by bylo sice pro revizní lékaře administrativně náročnější, žádný pojištěnec však nároku na lázně nebude zbaven, naopak revizní lékař bude povinen stanovit délku pobyt tak, aby to skutečně odpovídalo potřebám pojištěnce.

Poslanec Ludvík Hovorka však věří, že tato situace nenastane a zákon bude jako celek schválen: „Můj pozměňovací návrh pomáhá zvýšit transparentnost smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Více než ¾ smluvních vztahů ve zdravotnictví je mimo rámec stanovený úhradovou vyhláškou a nad celým systémem úhrad – čerpání peněz ze zdravotního pojištění dnes není téměř žádná kontrola.“

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama