Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,77. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.6.2022 12:09:00

Jdeme cestou opravdu výrazného zjednodušení

Jdeme cestou opravdu výrazného zjednodušení

Projev na 26. schůzi Senátu 29. června 2022 k zákonu o státní sociální podpoře

 Vážený pane předsedo, ctěné senátorky, senátoři,

tento návrh zákona musím říct, že z toho, co tady dnes projednáváme, je pro mě, pro náš resort a především pro lidi v České republice naprosto stěžejní a zásadní, protože tímto senátním tiskem a těmito novelami těchto dvou zákonů, a sice zákona o státní sociální podpoře a o hmotné nouzi, řešíme opravdu klíčovou situaci, jak zjednodušit, zflexibilnit tu agendu příspěvku na bydlení, o které se tady v posledních měsících tolik mluvilo. Mluvilo se o tom, že to je byrokratický, složitý systém s obrovským množstvím dodávaných příloh, kdy tady chceme mít originály nebo ověřené kopie apod. Takže my jsme na to reagovali a za poslední 2,5 měsíce jsme připravili tento novelizační balíček těchto dvou návrhů zákona, kde jdeme cestou opravdu výrazného zjednodušení pro občany, kteří tu pomoc potřebují.

Především ta úprava spočívá v tom, že nebudeme chtít po těch lidech, aby chodili k 1. červenci předkládat znovu všechny ty žádosti o příspěvek na bydlení. Ta žádost bude stačit podat jednou. A potom ten člověk případně, pokud bude potřebovat, tak bude dokládat už ty konkrétní podklady pro to získání té podpory, stanovení té částky s ohledem na ty jeho náklady na to bydlení. Takže teď to bude znamenat prakticky, že zhruba 140 tisíc lidí nebude muset jít teď v červenci podávat znovu ty žádosti. Prostě už je podali v minulosti, budou dokladovat jenom ty skutečné náklady na to bydlení. To je první věc.

Druhá věc je, byly tady debaty o tom, že každého čtvrt roku to ti lidé musí znovu přicházet, dávat ty doklady o tom, jak se případně vyvíjí ty náklady na bydlení, byť u těch lidí třeba k žádné změně vůbec nedochází, přesto my to po nich chceme, zatěžujeme je, zatěžujeme zároveň i úřednice a úředníky Úřadu práce. Takže tady měníme to časové období. Nechceme tyto doklady od nich čtvrtletně, ale dáváme to na půlroční období. S tím ale, že pokud se u toho člověka nebo u jeho domácnosti ty náklady zvýší, tak logicky může přijít i v tom mezidobí, doložit to a získat tu vyšší podporu. Pokud se sníží, tak je tady zákonná povinnost, aby do 8 dnů přišel sám tento člověk a řekl, že tady došlo k nějaké změně. Ale jdeme tou cestou, že v těchto dobách, kdy se například ty ceny fixují na období půl roku, roku, dvou apod., tak nemusíme to po těch lidech vyžadovat každého čtvrt roku.

Další změna je tam v tom, že nám budou stačit prosté kopie. To znamená, ten člověk to může vyfotit na svůj telefon, nahrát to do systému. Plus zároveň i počítáme s tím, že vlastně celá ta žádost i administrace už bude moci být realizována digitálně. Takže ušetří to čas nejenom těm žadatelům, ale ušetří to i pracovní vytížení lidí na úřadech práce. S tím, že některé informace, které si můžeme získávat z jiných registrů, které stát má, tak nebudeme po těch lidech chtít. Takže snažíme se opravdu jít tou cestou zjednodušení toho poměrně složitého systému, jak pro toho občana, tak i pro nás.

Dále součástí této právní úpravy je určitá úprava i v rámci hmotné nouze, především těch takzvaných „mopek“ – mimořádné okamžité pomoci, kde si tady rozšiřujeme a vytváříme určitou větší flexibilitu pro to, abychom mohli ještě lépe sanovat ty mimořádné situace u lidí, u domácností, především ke kterým teď dochází s ohledem na ty zvyšující se ceny energií. I když jsme si vědomi toho, že tady bude určitá skupina obyvatel, určitá skupina výjimečných případů, kdy prostě ty standardní nástroje, včetně i toho úsporného tarifu, který se bude spouštět od 1. října tohoto roku, prostě nepokryjí řekněme 100 % všech občanů v České republice.

A budeme potřebovat na to umět reagovat, umět na to reagovat operativně a umět třeba i tu mimořádnou okamžitou pomoc využít opakovaně v průběhu toho jednoho roku. Proto si tady vytváříme větší prostor pro flexibilitu, zároveň je tady ještě součástí tohoto návrhu zákona také úprava výše a rychlosti čerpání rodičovského příspěvku. U těch maminek, u těch rodičů, kde nebylo možné stanovit ten jejich vyměřovací základ na základě předchozího výdělku, kdy se jedná třeba o skupiny studentů, kteří odešli přímo na mateřskou, rodičovskou, tady je počítáno s tím, že se zvyšuje limit vyměřovacího základu z 10 na 13 tisíc korun měsíčně. Ano, je poctivé říct, že nezvyšujeme celkový objem té částky na rodičovskou, ale zvyšujeme tu míru flexibility, kde, když to dáváme do kontextu s tou úpravou předchozí, to znamená částečných úvazků, tak vytváříme prostředí, aby ti lidé byli schopni, podle toho, jak se oni sami rozhodnou, podle svobodné volby, ale měli lepší prostředí pro to lépe a flexibilněji slaďovat rodinný a pracovní život. To je ještě ta třetí část, která se týká této úpravy.

Já tady možná zmíním ještě to, na co tady někteří narážíte v debatě. Ano, i na půdě Poslanecké sněmovny přišly návrhy, které cílily na celkové zvýšení částky, která je vyčleněna na rodičovskou, nebo na rodičovský příspěvek. Tady musím říct, my nad tím v rámci vládní koalice přemýšlíme, ty debaty jsme neuzavřeli. Ale je nutné tyto kroky provázat potom přímo se státním rozpočtem. Takže napřed musíme mít dohodu na státním rozpočtu a pak si říct, že například od 1. ledna 2023 je možné udělat tu úpravu té výše. Ale není možné přicházet s návrhy, které byly ve sněmovně třeba až do výše 100 tisíc korun, které nemáme vůbec kryté dohodou v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu. Byť bychom byli rádi posly dobrých zpráv, rádi bychom tyto finanční prostředky rodičům dali, protože si to určitě zaslouží, ale je potřeba se taky dívat na tu reálnou situaci, možnosti státního rozpočtu, protože tady je mnoho jiných požadavků, nejenom od rodičů, ale i od osob se zdravotním postižením, od sociálních služeb a mohu teď dávat škálu dalších a dalších výdajů, které se pojí s naším resortem, které prostě není jednoduché uspokojit, byť bych si to hrozně lidsky přál. Vím, že ti lidé třeba dělají záslužnou práci.

Takže tolik ještě komentář k této záležitosti. Prosím velmi o podporu tohoto zákona, protože je klíčové, abychom ho dnes dokázali projednat, aby ho dnes podepsali nejenom předsedové obou komor, ale i pan prezident, aby to mohlo vyjít zítra ve Sbírce zákonů, aby ta účinnost se opravdu stihla k 1. červenci tohoto roku.

Děkuji moc za podporu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama