ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,31. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19. 10. 2010 19:43:24

ČR a Rusko podporují rozšíření spolupráce v průmyslových odvětvích

ČR a Rusko podporují rozšíření spolupráce v průmyslových odvětvích

V Moskvě končí dvoudenní zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek pokračuje v pracovní návštěvě Moskvy, kam zavítal u příležitosti zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací.

Hlavním tématem dnešního jednání s místopředsedou vlády Ruské federace Alexandrem Dmitrijevičem Žukovem bylo hodnocení česko-ruských hospodářských vztahů a činnost mezivládní komise. Rusko je strategickým hospodářským partnerem České republiky, jednou z prioritních zemí českého exportního zájmu a významným dodavatelem energetických surovin. Trend každoročního růstu vzájemného obchodu, který dosáhl v roce 2008 historického maxima ve výši téměř 13 miliard euro, nedávno narušila globální ekonomické krize, což vedlo k významnému poklesu obchodní výměny téměř o 40 %. „Předběžné výsledky za uplynulé období letošního roku nasvědčují postupné stabilizaci situace, postupnému růstu obchodní výměny a zvýšení celkového obratu o více než 20 procent,“ zhodnotil současný stav ministr Kocourek.

„V rámci mezivládní komise se nám podařilo nastavit obecná pravidla pro budoucí spolupráci. Teď chceme tato setkání posunout o úroveň výš, kdy budeme řešit už konkrétní společné projekty,“ zdůrazňuje ministr Kocourek.

Jednání předsedů obou částí mezivládní komise se věnovalo také dodávkám ruských palivoenergetických surovin, tedy ropy a zemního plynu, a podpoře významným česko-ruským projektům. „Bezproblémovým dodávkám palivoenergetických surovin z Ruska do České republiky bezpochyby přispívají pravidelné konzultace expertů našeho Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva energetiky Ruské federace,“ uvedl v této souvislosti ministr Kocourek a dodal: „Oceňuji také aktivní spolupráci provozovatelů ropovodů TRANSNĚFŤ a MERO, dodavatele ruského plynu GAZPROM a jeho české odběratele RWE TRANSGAS a VEMEX. “

Bilaterální rozhovory se týkaly podpory významných česko-ruských projektů nebo využití možností iniciativy EU-RF Partnerství pro modernizaci a spolupráce související se zahájením rusko-kazachstánsko-běloruské celní unie. „Požádal jsem pana místopředsedu, aby více pozornosti bylo věnováno okolnostem souvisejícím s fungováním celní unie s cílem maximálně využít pozitivní potenciál tohoto integračního uskupení a eliminovat případné problémy,“ informoval o průběhu rozhovoru ministr Kocourek.

Moskevský hotel President bude dnes ještě hostit plenární zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Na programu jednání delegací a deseti pracovních skupin mezivládní komise je komplexní a zároveň detailní debata o celé řadě aspektů vzájemných hospodářských vztahů. Ministr Kocourek jako předseda národní části potvrzuje zájem české strany na dalším rozvoji hospodářských vztahů s Ruskou federací a vyváženější obchodní výměně: „Od ruské strany očekáváme, že se i ve složitých ekonomických podmínkách neuchýlí k opatřením omezujícím vstup na její trh, tedy že se vyhne diskriminaci mezi domácími a zahraničními subjekty,“ zdůrazňuje ministr Kocourek.

V uplynulém období nenastaly žádné závažné problémy v oblasti dodávek ruské ropy a zemního plynu do České republiky. „Vyjádřil jsem přesvědčení, že bezpečnost a spolehlivost dodávek těchto surovin z Ruské federace zůstane zachovaná i v dalším období,“ říká ministr Kocourek při hodnocení situace v oblasti průmyslu a energetiky.

Úspěšně se rozvíjí spolupráce i v oblasti silniční, železniční, kombinované a letecké dopravy. Jednat se tak bude i o dohodě o počtu povolení pro české a ruské dopravy v oblasti přepravy nákladů, vyhovující oběma zemím. „Přivítali bychom navýšení počtu letů a zavádění nových linek,“ uvedl v souvislosti s nutností řešit otázku mezivládní dohody o civilní dopravě ministr Kocourek.

Spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu se zaměřuje na řešení veterinárních a fytosanitárních otázek a na společné projekty v oblasti živočišné a rostlinné výroby. Vojensko-technická spolupráce se soustřeďuje v současné době především na opravy a modernizaci vrtulníků ruské výroby řady Mi a na zřízení Centra oprav, modernizace a dalšího zabezpečení vrtulníkové techniky v České republice. „Doporučil jsem, aby český podnik LOM a ruský ROSOBONEXPORT urychlily podpis prováděcí smlouvy o konkrétním mechanismu dodávek náhradních dílů pro vrtulníky,“ uzavřel ministr Kocourek.

Dvoudenní pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu v Moskvě vyvrcholí podpisem protokolu z 6. plenárního zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Další zasedání mezivládní komise se uskuteční ve 4. čtvrtletí příštího roku v Praze.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout