Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

5. 11. 2020 13:49:00

Mají obíhat dokumenty, podklady, nemají obíhat občané a investoři

Mají obíhat dokumenty, podklady, nemají obíhat občané a investoři

Projev na 64. schůzi Poslanecké sněmovny 5. listopadu 2020 k návrhu nového stavebního zákona.

Dobrý den, dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych k vám krátce rád promluvil jako zpravodaj tohoto zákona. Navážu na úvodní slova pana ministra. Za sebe mohu říci, že jsem připraven na spolupráci na projednání s vámi, jak tady na plénu Poslanecké sněmovny, tak v našich jednotlivých výborech. A na úvod chci říci, že abyste i vnímali tak tento sněmovní tisk, že navazujeme na stavební zákon, kterému říkáme tak trochu speciální stavební zákon, to je zákon 416/2009, ten tzv. liniový, který jsme tady ve Sněmovně úspěšně projednali napříč politickým spektrem. A dokončili jsme ho na konci letošního června. Pak v říjnu byl projednán v Senátu a od nového roku bude platit.

Ten zákon 416 už v některých momentech zasahoval právě do stavebního řádu. Nechci použít slovo, že byl jakýmsi předkrmem, ale byl přípravou právě tady na tu velkou rekodifikaci zákona stavebního. A já povím i trochu svůj osobní postřeh jako zpravodaj, pamatuji si, pan ministr o tom hovořil, na ten rok 2017, když jsme tady projednali poslední větší novelu stavebního zákona. Tehdy za ni byla ještě odpovědná kolegyně Karla Šlechtová, tak upřímně i já osobně na hospodářském výboru jsem čekal od tehdejší novely větší pomoc, větší zrychlení stavebního procesu. A zkrátka nezafungovalo to asi tak, jak jsme si představovali. I proto je nutná tady ta velká změna. Mimochodem, když jsem se díval do historických podkladů, tak kolegyně Šlechtová ještě v září 2017 před volbami připravila už do vlády materiál, který se jmenoval Stavební zákon, Základní teze rekodifikace. Takže ty argumenty, které teď slyšíme, že je to narychlo, že to není připraveno standardním způsobem apod., na ty musím reagovat trochu odmítavě. Je to věc, o které minimálně už tři roky ti z nás, kteří se touto problematikou zabývají, tak už tři roky o ní diskutujeme.

Já určitě nechci řešit, jestli došlo nebo nedošlo k porušení procesů, pravidel Legislativní rady vlády. My jsme se s kolegyní Klárou Dostálovou i s Karlem Havlíčkem velmi pečlivě připravovali nejen na dnešní projednání, ale i na jednání na výborech Poslanecké sněmovny. A v reakci na Martina Kupku: Souhlasím, máte pane kolego pravdu. Je to jeden z velmi zásadních, možná nejzásadnějších zásahů do systému výkonu státní správy, přenesené působnosti atd. Ale vždy chci upozornit a budu upozorňovat, přeci, nejedná se o úředníky, o ty pracovníky, ať už tedy obcí, krajů, krajských úřadů nebo stavebních úřadů, ale jedná se přeci o občany, o ty, kteří chtějí stavět. O investory. O ty, kteří svojí činností pomohou ekonomice a v obecné rovině vybudují něco nového. To znamená, věřím, že toto bude také napříč politickým spektrem. Hledáme řešení, které zkrátka pomůže lidem, pomůže investorům a těm, kteří chtějí něco udělat, vybudovat.

Pan kolega Bartoš hovořil o tom, že bychom neměli ten zákon dnes projednávat tímto mimořádným způsobem, že by měli být přítomni starostové, zástupci samospráv. Ale to je přece lichý argument. Řada z nás působí v zastupitelstvech, i já, ať už obcí, nebo krajů. Ať už v roli koaliční, nebo opoziční. Mezi vámi je řada starostů. Takže si myslím, že ta linka, i ta odborná linka z praxe je mezi vámi, je mezi námi a jsme schopni to tady řešit a diskutovat o těch věcech. A zkrátka, že není potřeba čekat. Tak, jak tu situaci vnímám já - máme tři typy stavebníků. Máme řadové občany, máme veřejný sektor, ať už to jsou municipality, ať už to jsou obce nebo kraje, opět mohu mluvit ze své osobní zkušenosti. Jsou to i velcí investoři, jako je Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic. A my opravdu ty problémy, zdržení na té cestě máme ohromné, někdy až extrémní. A to je věc, kterou tady s vámi na půdě Poslanecké sněmovny chceme řešit.

Jenom kratičký příklad za municipalitu. V mém rodném městě v Pardubicích na malém obvodu jsme řešili chodník ke škole, akci, která stála jednotky desítek tisíc, byla to investiční akce o délce asi dvě stě metrů, a ten chodník jsme vzhledem ke složitosti současného systému a možnosti odvolávání se a často až zbytečného napadání procesu připravovali skoro tři roky, než se takhle malou krátkou akci povedlo vyřešit. A věřím, že na tomhle se shodneme, ať my kolegové z vládního tábora, tak i vy, kolegové z opozice, že tohle je asi věc, kterou opravdu nechceme a kterou je potřeba změnit.

Já jsem, a už budu končit, krátce zmínil tu čtyřistašestnáctku, liniové stavby. My jsme v tom speciálním zákonu pro dopravu vyřešili některá slabá místa, majetkoprávní přípravu, výkupy pozemků, tedy část toho dlouhého procesu, ale nevyřešili jsme ty další procesy, jako je územní řízení, jako jsou správní lhůty a tak dále a tak dále. A na to chceme navázat právě tady v novelizaci stavebního práva. Často ve veřejné debatě slyším odpor, kritiku, že to změní systémy přenesené působnosti na obcích, na krajích. Ale znovu opakuji, neděláme tady zákony pro úředníky, pro systém práce úředníků, ať už to je na obcích, nebo na krajích, děláme zákony pro lidi, pro občany. A v současné době, a to je možná i odpověď na vaše návrhy, abychom to projednání odložili, je podle mého názoru ten zákon, ta novela o to více aktuální a potřebná, protože podpoří ekonomiku, podpoří investice a podpoří příliv peněz, ať už veřejného nebo soukromého sektoru, do toho makroekonomického dění v rámci celé České republiky, tedy zlepšíme proces. Nezapomínejte, prosím, v té diskusi na to, co je podle mého názoru jedním z hlavních momentů. Je to o digitalizaci, o sjednocení procesů, je to o tom, co vidíme i v materiálech a co říkáme jako hlavní, že mají obíhat dokumenty, podklady a nemají obíhat občané, investoři a lidé, kteří chtějí něco vybudovat nebo postavit. Takže proto vás, i kolegové z opozice, chci poprosit: neřešte ty obstrukce, neřešte proces, jakým bylo vše připraveno. Jak říkám, už skoro tři roky se o téhle věci diskutuje, máme ty názory, které si vydiskutujeme. (Poslanci z řad Pirátů důrazně upozorňují na zpravodajskou roli poslance Kolovratníka.) Děkuji. Já vím, že jsem zpravodaj, kolegové. Děkuji, že jste se tak rozohnili. Já vím, jaká je moje pozice tady ve Sněmovně.

Poslední věta, abyste dostali svůj prostor, jako zpravodaje. Chci říci, že jsem připraven projednat tuto věc na hospodářském výboru, že v podrobné rozpravě navrhnu i prodloužení lhůty na projednání ve výborech. Předpokládám, že vy, kolegové, navrhnete přiřazení do dalších výborů, jako je veřejná správa nebo ústavněprávní výbor. Za sebe mohu, vážení kolegové, garantovat, že tyto návrhy určitě podpořím jako zpravodaj. A věřím, že nakonec tu většinovou shodu na stavebním právu nalezneme. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama