Ing. Milan Pour

  • ANO 2011
  • Milovice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,88. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12.08.2019 8:21:02 - Damph

Babišova vláda dává pobyt nelegálům

Tento člověk v podstatě přiznává že sem přišel nelegálně, přesto zde dostal přechodný pobyt a je tu již 4 rokem: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-uprchlik-migrant-z-iraku-nelegalni-migrace-zije-v-cesku-amazon.A190704_150353_domaci_lre. I pokud to byl původně uprchlík, měl zůstat v první bezpečné zemi - v Turecku - a navíc se sem dostal s pomocí pašeráků a podplatil policisty - stal se tedy z něj nelegální migrant. Proč nám ANO tvrdí že nepřijmeme ani jednoho nelegálního migranta, když to není pravda?
A proč to ANO tvrdí když sem dokonce přijímáme teroristy na léčení: https://www.lidovky.cz/domov/vyrocni-zprava-ncoz-pozor-na-teroristy-kteri-jsou-v-cesku-na-leceni.A190725_110959_ln_domov_vlh
Jak toto všechno může ANO dovolit?
František Černoch

Odpověď

16.08.2019 15:03:22 - Ing. Milan Pour
 

Děkuji za dotaz. Je příjemným zjištěním pro občany naší vlasti, že dle tiskové zprávy britského Institutu pro hospodářství a mír je Česká republika v letošním roce desátou nejbezpečnější zemí na světě. Dále např. dle časopisu The Global Finance zaujímá nyní Česká republika 14. místo na světě týkající se hodnocení bezpečnosti zemí. Rating bezpečnosti byl vypočítán s ohledem na pravděpodobnost vojenského konfliktu, úroveň zločinnosti a osobní bezpečnosti občanů a úroveň ekonomického rozvoje. Česká republika si vede v tomto hodnocení posledních několik let velmi dobře. Proč tyto údaje uvádím?  Na tomto velmi příznivém stavu se u nás podílí několik parametrů. Jedním z nich je i dodržování zásad Strategie  migrační politiky České republiky, která byla vydána Ministerstvem vnitra v roce 2015. Článek, na který se odkazujete, je z roku 2014, kdy Česká republika ještě nekladla takový důraz na boj s nelegální migrací a  nebyla vymáhána podmínka přijetí první země. Je důležité pro klidný život občanů vlasti, že situace nelegální migrace je v České republice stabilizovaná a naše země není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migrující cizince. Počty migrantů se v roce 2018 zásadně nelišily ve srovnání s rokem 2017. Při kontrolách na našem území bylo v roce 2018 zjištěno při nelegální migraci celkem 4992 osob. Nejpočetnější skupinou nelegálních migrantů jsou cizinci, kteří na naše území vstoupili legálně, ale ve stanovené době nevycestovali a dál pobývají na našem území nelegálně. V loňském roce zjistila cizinecká policie 4653 těchto případů. Z hlediska státní příslušnosti převládají občané ze třetích zemí, nejčastěji z Ukrajiny (1470 osob), Moldávie (567 osob), Vietnamu (312 osob), Ruska (273 osob) a Uzbekistánu (157 osob). Počet cizinců odhalených v loňském roce v souvislosti s tranzitní nelegální migrací byl 191. Cizinci cestovali převážně ze Slovenska a jejich cílovou zemí bylo v naprosté většině případů Německo. Nejčastěji šlo o občany Iráku, Sýrie, Afghánistánu a Nigérie. Problémem v oblasti nelegální migrace je nadále nelegální zaměstnávání, respektive nelegální výkon práce ze strany cizinců. Oproti roku 2017 se počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění z důvodu vykonávání nelegální práce na území České republiky zvýšil na 3495 (nárůst o 384 případů).