Ing. Miloš Petera

  • ČSSD
  • Středočeský kraj
  • 1. vicehejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.07.2018 22:41:00

Posudky EIA pro Čelákovice a Čerčany vyhovují

Posudky EIA pro  Čelákovice a Čerčany vyhovují

Rada Středočeského kraje vydala vyjádření k posouzení vlivu na životní prostředí u dvou staveb.

Šlo o nové přístaviště v Čelákovicích a areál, který bude sloužit pro kynologické sporty v Čerčanech. V obou případech projekty z pohledu EIA odsouhlasila.

Přístaviště Čelákovice

Přístaviště má být umístěné v Čelákovicích na levém břehu Labe, konkrétně nad jezem za stávající lávkou pro pěší a cyklisty. Zařízení bude využívat už vybudovanou infrastrukturu v místě. „Přístaviště by mělo sloužit pro krátkodobé a střednědobé stání rekreačních plavidel a krátkodobé stání osobních lodí,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Podle něj není důvod k námitkám z hlediska negativního dopadu na životní prostředí, protože bude zanedbatelný.

Součástí výstavby přístaviště jsou vodovodní řad (jako investice města Čelákovice) a vodovodní přípojky. Nově vybudované zpevněné plochy budou sloužit pro cestující a budou doplněny lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola a informačním systémem. Zpevněné plochy přímo navazují na stávající zpevněnou asfaltovou komunikaci. Vlastní maximální zatížení vodní cesty je odhadováno na 10 – 12 lodí denně, průměrná intenzita v běžných dnech v sezóně se předpokládá kolem 6 lodí za den.

Areál v Čerčanech

Multifunkční sportovní hala a sportovní areál pro kynologické sporty by měl vyrůst v Čerčanech. Měla by stát na nezastavěné části obce, konkrétně mezi dvěma komunikacemi - železniční tratí z Prahy do Tábora a silnicí 1. třídy č. I/3 spojující Mirošovice s Benešovem.

„Kromě multifunkční sportovní haly by zde mělo být součástí areálu například rehabilitační centrum, výukové centrum se školící místností, ubytovací prostory pro ke krátkodobému pobytu personálu, sportovců a účastníků sportovních akcí a technické prostory zázemí,“ upřesňuje náměstek hejtmanky Miloš Petera.  Podle projektu bude v jihozápadní části pozemku umístěna plocha pro volnočasové aktivity (víceúčelové venkovní hřiště) s přírodním travnatým povrchem a krytou tribunou. Severně od této stavby bude umístěn kemp s chatami pro ubytování a místem pro karavany a stany. Součástí bude rovněž stavba objektu zázemí s WC, umývárnami, kuchyňkou a technickou místností.

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Čerčany, jedná se o zastavitelné plochy. „Z hlediska dopadu na životní prostředí je sice v blízkosti místa stavby evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Dolní Sázava, ale vzhledem k velikosti a charakteru záměru nelze dotčení této ani jiné významné lokality předpokládat,“ dodává náměstek hejtmanky.

Díky areálu navíc dojde k sadovým úpravám, vybudování jezírka a v západním cípu řešeného území je navržen zemní val, který bude osázen středně vysokými až nižšími keři a bude tvořit protihlukovou a optickou bariéru vůči stávající silniční komunikaci. Tyto úpravy zvýší prvoplánově jak rozmanitost flóry, tak nepochybně díky ní dojde ke zvýšení rozmanitosti i fauny, a to zejména hmyzu, drobných bezobratlých a obratlovců. Současně se jedná o osázení stromů, keřů a bylin v české krajině původních nebo zdomácnělých, vhodně navazujících na okolní krajinu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama