Ing. Miloš Petera

  • ČSSD
  • Středočeský kraj
  • 1. vicehejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.07.2016 13:50:00

Středočeský operační program bezezbytku využil veškeré svěřené prostředky

Středočeský operační program bezezbytku využil veškeré svěřené prostředky

Úspěšný Regionální operační program Střední Čechy rozdělil za sedm let na více než tisícovku projektů téměř 15 miliard korun.

 Regionální operační program (ROP) Střední Čechy patří k jedněm z nejúspěšnějších v historii čerpání pomoci České republiky od Evropské unie. V programovém období v letech 2007 až 2013 proplatil ROP Střední Čechy příjemcům dotací částku převyšující 14,9 miliardy korun. V procentuálním vyjádření to je 100,3 % přidělené alokace. „Zatímco celá řada jiných českých fondů měla problém vyčerpat přidělené peníze, středočeský operační program nejenže bezezbytku využil veškeré svěřené prostředky, ale v konečném zúčtování jsme částku v povolené toleranci i přečerpali,“ zdůraznil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD), který je zároveň i předsedou výboru Regionální rady Regionu soudržnosti střední Čechy.

Tento mimořádný úspěch lze podle středočeského hejtmana připisovat nejen efektivnímu řízení ROP Střední Čechy, ale také kvalitním projektům, které připravili středočeští příjemci podpory. V uplynulém sedmiletém období ROP Střední Čechy podpořil a dohlédl na úspěšnou realizaci celkem 1077 projektů. Všechny dokončené projekty nyní procházejí fází udržitelnosti, jejíž kontrola i nadále zůstává jednou z činností Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Podpora z prostředků poskytnutých Evropskou unií byla do našeho regionu prostřednictvím ROP Střední Čechy směrována prostřednictvím čtyř prioritních os. První oblastí podpory bylo zkvalitnění dopravní infrastruktury. Peníze šly především na opravy silnic druhých a třetích tříd a na rekonstrukce místních komunikací. „Celkem bylo v této oblasti proplaceno 5,9 miliardy korun. Zásluhou evropské pomoci se například povedlo vybudovat tolik potřebné přemostění přes železniční trať v Poděbradech,“ připomněl M. Petera.

Díky podpoře se podařilo zachránit cenné kulturní dědictví

V prioritní ose 2, která byla zaměřena na rozvoj cestovního ruchu, byly podpořeny projekty celkem za 2,15 miliard korun. „Také v této oblasti příjemci dotací dokončili řadu skvělých projektů, ze kterých budou mít nejen Středočeši dlouhé roky prospěch a užitek. Za všechny bych zmínil například rekonstrukci bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Díky podpoře z ROP Střední Čechy se tu podařilo zachránit nesmírně cenné kulturní dědictví a dnes zde působí Galerie Středočeského kraje, která významně přispívá ke kulturnímu dění ve středních Čechách,“ doplnil středočeský hejtman.

Pro rozvoj vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury byla určena prioritní osa 3, kde byla příjemcům proplacena částka v celkové výši 6,4 miliardy korun. V této oblasti byly díky evropským penězům například dostavěny domovy seniorů v Uhlířských Janovicích a v Rakovníku.

V ose 4, určené na řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení programu či publicitu, byla vyčerpána částka ve výši 460 milionů korun. „V okamžiku, kdy končí realizace projektů z ROP Střední Čechy, děkuji všem, kdo se na činnosti tohoto úspěšného programu podíleli. Děkuji příjemcům dotací za kvalitně připravené projekty i firmám, které uspěly ve výběrových řízeních na dodavatele a odvedly při realizaci projektů kvalitní práci. Zvláště ocenit bych chtěl i práci všech zaměstnanců Úřadu regionální rady. Doufám, že i v dalších letech bude do rozvoje našeho regionu zacílena evropská pomoc, a že nový Integrovaný regionální operační program naváže na tolik úspěšný a prospěšný Regionální operační program Střední Čechy,“ řekl závěrem hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama