Ing. Oldřich Vlasák

  • ODS
  • Královéhradecký kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

8. 4. 2013 13:21:51 - Božena G.

Důležité je podívat se na fakta

podle prezidenta AKČR a senátora Veleby jsou čeští zemědělci ze všech 27 zemí EU jediný, kterým byla obálka Programu rozvoje venkova snížena. Prý ,,díky" vyjednávacím schopnostem Nečase. Co si o tom myslíte a máte nějakou možnost s tím jako europoslanec něco udělat nebo je to skutečně jen o premiérovi? Už takhle jsou na tom u nás zemědělci mizerně a to ani nepočítám takové komplikace jako je letošní zima

Odpověď

11. 4. 2013 11:25:21 - Ing. Oldřich Vlasák

Únorové jednání Evropské rady k víceletému finančnímu rozpočtu zcela jistě nebylo jednoduché. České republice se podařilo prosadit, že získává v kohezní politice více jak 20,5 mld. EUR v cenách 2011, a to při snížení celkového objemu unijního rozpočtu. Již od počátku vyjednávání přitom bylo jasné, že s ohledem na svou vyšší ekonomickou prosperitu nemůže ČR dosáhnout na stejný nebo vyšší objem prostředků v novém sedmiletém rozpočtu unie. V konečné fázi vyjednávání se ČR přitom podařilo navýšit prostředky na kohezní politiku o 900 mil. EUR a ČR se tak na základě výsledků vyjednávání na Evropské radě posunula mezi prvních pět států s nejvyšší alokací kohezní politiky na obyvatele.

V kapitole zemědělství Česká republika získává 5,4 mld. EUR (tzn. 6,1 mld. EUR v běžných cenách) na přímé platby a 1,9 mld. EUR (tzn. 2,2 mld. EUR v běžných cenách) na rozvoj venkova. V oblasti zemědělství se podařilo prosadit, aby zastropování přímých plateb pro velké farmy bylo pouze na dobrovolné bázi. Je rovněž zajištěna flexibilita pro přesun financí mezi pilíři společné zemědělské politiky ve výši 15 % oběma směry. Současně je potřeba připomenout, že naši zemědělci dosáhnou, na rozdíl od období po našem vstupu do Unie, na stejně vysoké dotace v podobě přímých plateb jako jejich konkurenti ze západoevropských zemí. Program rozvoje venkova navíc není určen jen pro zemědělce, ale jak samotný název napovídá, má za cíl rozvíjet kvalitu života na venkově s tím, že příjemci dotací jsou i obce a další organizace sdružené v rámci Místních akčních skupin.

Jak možná víte, Evropský parlament má k dohodě členských států výhrady. Irské předsednictví již s námi zahájilo na základě dohody Evropské rady vyjednávání, protože Parlament musí k návrhu víceletého finančního rámce dát svůj souhlas. Paralelně budou také pokračovat jednání o sektorové legislativě, kterou je třeba schválit v průběhu roku 2013 tak, aby byla připravena k aplikaci na začátku nové finanční perspektivy. Právě sektorová legislativa je pro konečné příjemce často důležitější než samotné obálky, protože určuje na co a za jakých podmínek bude možné peníze čerpat.

S přáním pěkného dne,

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Evropského parlamentu