Ing. Oldřich Vlasák

  • ODS
  • Hradec Králové
  • městský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

04.06.2013 16:59:02 - Božena G.

Fond solidarity má pevně nastavená pravidla

EU je prý připravena všem postiženým státům poskytnout pomoc z Fondu solidarity EU. Kdo bude rozhodovat o její výši? A jak budou peníze přerozdělovány? A kdy se na případnou pomoc mohou postižení čekat. děkuji

Odpověď

07.06.2013 17:03:00 - Ing. Oldřich Vlasák
Děkuji za Váš dotaz. Fond solidarity má pevně nastavená pravidla, která musí být dodržena pro vyplacení finančních prostředků. Je definován minimální rozsah škod, který musí být překročen, aby bylo možné mechanismus solidarity spustit, a který pro Českou republiku činí 872 milionů Eur. Pomoc přitom činí 2,5 procenta zjištěné škody. O pomoc musí členský stát požádat a to do deseti týdnů od katastrofy. Uvolnění pomoci je vázáno na formální rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým Komise předloží návrh na změnu rozpočtu. Na základě tohoto rozhodnutí Komise podepíše s členským státem příslušnou smlouvu a v jedné splátce pomoc členskému státu uvolní. Pokud vše probíhá hladce, peníze dorazí postiženému státu do státního rozpočtu zpravidla rok po katastrofě. Peníze se dále nepřerozdělují, je věcí členského státu, co s nimi udělá. Fond solidarity EU tak nepředstavuje operativní nástroj pro řešení dopadů přírodní katastrofy či nástroj pomoci jednotlivcům. Jde o nástroj umožňující postiženým státům kompenzovat část škod a posílit příjmovou stránku rozpočtu.

Oldřich Vlasák, místopředseda EP