Ing. Oldřich Vlasák

  • ODS
  • Královéhradecký kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.03.2013 15:42:39 - novákk

Děkuji za Váš dotaz

Evropský parlament ve Štrasburku včera odhlasoval změnu směrnice o společném systému DPH a o mechanismu rychlé reakce proti podvodům v souvislosti s DPH. Mohu se zeptat, co to přesně znamená? A je to pro všechny členy nebo jen pro členy eurozóny: A pokud se to vztahuje i na nás, co z toho pro nás vyplývá?

Odpověď

10.04.2013 13:59:23 - Ing. Oldřich Vlasák
Plénum Evropského parlamentu hlasovalo o této směrnici v rámci procedury konzultace během únorového pléna ve Štrasburku. To znamená, že finální slovo v této věci budou mít členské státy v rámci Rady ministrů, v českém případě ministerstvo financí. Podle plánu irského předsednictví by přitom finální rozhodnutí mělo padnout do konce června letošního roku.

Nyní k Vašim konkrétním dotazům. Legislativní návrhy se týkají možností všech členských států (tj. nejenom těch v eurozóně) zavést u určitých komodit, které jsou náchylné k podvodným jednáním, tzv. reverse charge mechanismus. Podle tohoto mechanismu nejsou zboží nebo služby zdaňovány, tak jak je obvyklé, jejich dodavatelem nebo poskytovatelem, ale naopak jejich odběratelem či příjemcem. Podle současných pravidel jsou členské státy v případě tuzemských plnění oprávněny uplatňovat reverse charge mechanismus u určitých kategorií zboží a služeb explicitně uvedených ve směrnici o DPH nebo na základě individuální odchylky udělené Radou postupem podle čl. 395 směrnice o DPH. Změna směrnice předpokládá opatření pro zjednodušení a zrychlení procesu přijímání časově omezených individuálních odchylek pro případy řešení náhlých a masivních daňových podvodů a rozšiřuje seznam kategorií zboží a služeb ve směrnici o DPH, u nichž jsou členské státy oprávněny zavést reverse charge mechanismus dle svého uvážení. Podle České daňové správy byly přitom v ČR v poslední době detekovány významné úniky na DPH u kategorií, u kterých některé členské státy v současné době aplikují reverse-charge na základě individuální odchylky, z čehož lze dovozovat, že došlo k přesunu těchto podvodných aktivit mezi členskými státy.

Podrobnější informace můžete nalézt na http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0205(CNS)&l=en. Pokud byste měl doplňující dotaz, neváhejte mne kontaktovat na oldrich.vlasak@europarl.europa.eu.

Pokud byste měl doplňující dotaz, neváhejte mne kontaktovat na oldrich.vlasak@europarl.europa.eu.

S přáním pěkného dne,

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Evropského parlamentu