Ing. Ondřej Babka

  • ANO 2011
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.09.2022 18:27:00

Touto novelou děláme krok zpět

Touto novelou děláme krok zpět

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 27. září 2022 k návrhu zákona o podpoře sportu

 Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. Já asi trošku navážu na moji předřečnici, nicméně mi asi v tuto chvíli taky dovolte poděkovat panu předkladateli.

Ono se to hezky poslouchá, on jaksi do toho zákona určitě jde s dobrým úmyslem, stejně jako jeho ostatní kolegové. My jsme měli nějaká jednání. Důležité je asi zmínit, že my bychom sami od sebe nevyvolali v této době novelizaci struktury fungování NSA, a to ve smyslu toho, že sport má podle nás daleko jiné a vážnější problémy, než je právě struktura fungování Národní sportovní agentury. A samozřejmě asi můžeme přiznat porodní bolesti, které doprovázely vznik Národní sportovní agentury, že rozhodně není dokonalá a že to fungování má určité mouchy.

Nicméně v době, kdy od velkých sportovních organizací zaznívá velká kritika této vlády za chabou podporu sportu, v době, kdy stále nedošlo k rozhodnutí, jaké sporty bude stát podporovat víc, kdy tedy nemáme hotovou prioritizaci sportu, v době, kdy je hlavně potřeba finančně a personálně podpořit programy, které jsou již nastavené Národní sportovní agenturou, a nalít do nich pořádné finanční prostředky, jinak - a to se stane - budou kluby a jejich sportoviště zanikat. V době, kdy sportovním klubům oproti minulému roku stouply náklady na provoz v průměru o více než 130 %, v době, kdy kvůli růstu cen energií už některé stadiony zavírají a rozpouštějí kluziště s tím, že už je neobnoví, protože na to prostě nemají peníze.

V době, kdy české sportovní prostředí volá po tom, abychom měli jasnou hlavu českého sportu, abychom měli člověka ve vládě, který ponese zodpovědnost za problémy i úspěchy českého sportu, abychom měli ministerstvo sportu, tak touto novelou z něj děláme úředníka, děláme krok zpět. V době, kdy by měl a podle mě kdy musí premiér této země udělat politické rozhodnutí, že sport výrazně podpoří. V době, kdy z úst premiéra této země o sportu nezaznělo ve veřejném prostoru ani slovo.

V době, kdy po škrtech sport v roce 2022 dostal pouhé 4,6 miliard - mimochodem v roce 2020 to bylo 12 miliard a vláda Andreje Babiše se založením NSA výrazně navyšovala prostředky do sportovního prostředí a zavázala se, že do sportu půjde jedno procento - my v návrhu rozpočtu na rok 2023 se nedostaneme ani, nevím, 0,2 %. V době, kdy všichni vrcholní sportovní činitelé apelují, aby sport dostal až 11 nebo 12 miliard korun, tak místo toho my tady dneska jediné, co touto novelou řešíme, co touto novelou chce kolega navrhovatel řešit, je mocenské uspořádání v Národní sportovní agentuře a ještě s nejasným výsledkem, na což teda mimochodem upozorňuje i samotná vláda ve svém stanovisku.

A teď já neříkám, a prosím, pane kolego, opravdu to berte, já jsem velice rád, že se sportovnímu prostředí tady věnujeme, že je tady mezi námi spousta z nás, kteří k tomu chceme mluvit, chceme se tomu věnovat, chceme pro sport udělat to nejlepší, a to je samozřejmě naším společným cílem. Nicméně bohužel tato novela to neřeší. A teď já netvrdím, protože asi pravděpodobně, jak jste už zmínil, dojde k nějaké úpravě - a teď bude záležet na tom, jak moc velká ta úprava bude, jaké připomínky tam budou a nebudou zapracovány - tak prostě je to málo. A i z těch jednání a od těch sportovních organizací to prostě zaznívá, že nepanuje nadšení. Jim je jedno, kdo povede Národní sportovní agenturu, jim jde o to, aby ta Národní sportovní agentura fungovala, aby měla peníze a aby ty peníze rozdělovala mezi kluby.

Nevím, jestli z úst někoho z vlády zazní to stanovisko, které je samozřejmě připojeno k tomu sněmovnímu tisku 270, a tak mi možná dovolte z něj aspoň částečně citovat. Vláda tento zákon projednala někdy v srpnu a zaujala k němu neutrální stanovisko. Píše v něm v bodu 1, že souhlasí s tím, že navržený model organizační struktury NSA se zřízením kolektivního řídícího orgánu a kolektivního kontrolního orgánu v podobě dozorčí komise je sice možný, nicméně v navrženém systému nejsou patrná pozitiva, která by byla způsobilá odstranit nedostatky zmiňované v odůvodnění návrhu zákona. Naopak nastavení složitějšího systému může vést k obtížnější operativnosti při rozhodování.

My zde víme, a padlo to tady, že členy dozorčí komise jmenuje předseda vlády, a to polovinu členů na návrh Poslanecké sněmovny a polovinu členů na návrh Senátu. Takže jak to dopadne? My zrušíme již zmiňovanou 21člennou Národní radu pro sport, budeme mít 10člennou dozorčí komisi. A kdo v ní bude sedět? Budeme to my? Bude to pět poslanců a pět senátorů? Chceme kontrolovat? Chceme uplatňovat svůj vliv tady skrze poslance a senátory jako členy dozorčí komise?

Za druhé vláda píše, že v odůvodnění návrhu zákona se uvádí, že dojde k ekonomickým úsporám spočívajícím ve zjednodušení hierarchie agentury a tyto úspory budou moci sloužit k úhradě odměn nově vzniklým členům rady. Návrh zákona by tak měl být v zásadě rozpočtově neutrální. Odůvodnění návrhu zákona by však mělo být doplněno o detailní srovnání stávajících a předpokládaných nákladů. Za současné ekonomicky politické situace je více než žádoucí schvalovat legislativu rozpočtově neutrální. My v důvodové zprávě čteme, že to rozpočet nijak neovlivní, nicméně v době rozsáhlých rozpočtových škrtů, nebo tak aspoň bychom si to všichni představovali, tak přidáváme funkce do vedení, vzniknou nám jacísi náměstci s platem až 100 000 měsíčně. Nám ale, a to víme, že nám samozřejmě chybějí spíše ti lidé v Národní sportovní agentuře, kteří budou posuzovat a rozdělovat ty dotace. Národní sportovní agentura je personálně podhodnocena, ti lidé tam nejsou. A dovedu si představit, že jak už to tady padlo, ty peníze se spíš použijí na to, abychom agenturu personálně zajistili zespodu.

Za třetí vláda nesouhlasí s rozšířením okruhu osob odměňovaných podle zákona - to už tady padlo, k tomu není co dodávat.

Za čtvrté vláda nepovažuje za vhodné, aby došlo k převedení gesce školního a vysokoškolského sportu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tady samozřejmě to je otázka, na kterou asi tady každý z nás může mít jiný názor. A je to za mě velice složité rozhodnutí, a proto to dělat takhle narychlo poslaneckou novelou se mi taky nezdá úplně šťastné řešení. Chápu, že mezi námi můžou být ti, kteří výslovné zakotvení školního a vysokoškolského sportu do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy považují v zásadě za dobrý krok. Nicméně opět jsou tam bohužel v návrhu... Návrh zasahuje do kompetencí, aniž by jakkoli odůvodňoval tuhletu dvojkolejnost organizace sportu a aby uvedl ty argumenty a cíle. Navazuje na to rozpočet MŠMT, kompetenční spory a nějaké jakési přesnější legislativní ukotvení. Za mě prostě tohle nelze řešit urychlenou poslaneckou novelou, která není dostatečně vydiskutována napříč rezorty se sportovními svazy. Tohle je velké a zásadní rozhodnutí.

Vláda k tomu má další - jedna, dva, tři, čtyři... Já se zastavím možná u bodu sedm, tady opět cituji. "Návrh zákona je též do značné míry nepřehledný. Například požadavky na člena rady, předsedu a místopředsedu jsou definovány v jednom ustanovení. Věcně pak vyvolává návrh nejistotu v oblasti kompetencí předsedy agentury a rady, a to s ohledem na možnost rady vyhradit si schvalování dalších dokumentů a její oprávnění ukládat usnesením předsedovi úkoly v mezích prakticky celé působnosti agentury" a tak dále a tak dále. "Tato kompetenční nejednoznačnost je umocněna i absencí obecného vymezení funkce rady." A tady samozřejmě to můžeme číst a již to bylo několikrát napsáno i ve veřejných prostředcích (?), že tohle je ten cíl té novely. Tady to je zcela účelové a už to i několikrát zaznělo, je to prostě způsob, jakým chce koalice samozřejmě vyměnit předsedu Národní sportovní agentury.

A já se na to ptám, a zaznělo to i na našich interních jednáních, které jsme vedli, jaký je ten důvod mít takto nastavené kompetenční požadavky pro předsedu Národní sportovní agentury? Kór když tvrdíme, že chceme NSA na úrovni ministerstva, když chceme do budoucna, a na tom se snad shodneme ve většině, že chceme udělat Ministerstvo sportu, tak jakou to má logiku? U ministrů přece nic takového nemáme. Ministrem nebo předsedou NSA... Ještě jinak. Kdybychom tohle měli u ministrů, tak někteří ministři by ani v současné vládě nemohli být, protože nemají vysokoškolský titul. Předsedou Národní sportovní agentury by nemohl být například kolega Janda, u kterého si dovedete určitě vy představit, že by Národní sportovní agenturu řídil správně.

Pokud chceme mít předsedu NSA jako člověka, který bude hlava českého sportu, tak by jím díky tomuto zákonu nemohl být například - já nevím - Petr Čech nebo Pavel Nedvěd. A to jsou lidé, kteří samozřejmě jsou v současné době třeba vysocí funkcionáři, vysocí manažeři v organizacích, které mají několikrát vyšší rozpočet, než je třeba rozpočet Národní sportovní agentury. A my bychom je jenom tímto diskvalifikovali z toho, že nebudou moci býti předsedou Národní sportovní agentury. A já to neříkám proto, že bych si myslel, že by předseda neměl mít vysokoškolské vzdělání. Ale to sportovní prostředí je natolik jaksi odlišné, že spousta lidí, kteří sport dělají, tak prostě jenom třeba neměli čas vysokoškolské vzdělání dokončit. A dovedu si představit, že opravdu spoustu lidí tímto zbytečně diskvalifikujeme.

Vláda tady pak ještě zdůrazňuje nějaké legislativně nepřesné věci, nějaké leg techy, které samozřejmě si dokážu představit, že upravíme a dokážeme upravit ve druhém čtení nějakými pozměňovacími návrhy, nicméně vláda říká ve svém stanovisku, že návrh potřebuje důkladnou revizi. A v tomto případě já - omluvte mě - ale nechápu moc neutrální stanovisko, protože ve chvíli, kdy si představím, že zákon potřebuje důkladnou revizi, tak bych spíš čekal, že k tomu dá stanovisko nesouhlasné.

I vzhledem k tomu, co jsem přečetl jako stanovisko vlády, tak v tuto chvíli navrhuji vrátit zákon navrhovateli k přepracování, protože jak zde již zaznělo i od pana předkladatele, tak pravděpodobně budou v rámci tohoto zákona velké změny, které myslím, že bychom neměli dělat jenom v rámci druhého čtení. A zároveň kdyby můj návrh na vrácení k přepracování neprošel, tak navrhuji prodloužení lhůty o 30 dní mezi prvním a druhým čtením, abychom na to měli dostatečný čas na jednání.

A teď už mi jenom dovolte poděkovat panu předkladateli za to, že se tomuto tématu zde věnujeme, nicméně jak už jsem řekl na začátku, bohužel to problémy českého sportu nevyřeší.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama