Ing. Ondřej Prokop

  • ANO 2011
  • Praha 11
  • územní plánování
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,83. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

3.7.2022 20:35:00

Areál ledových sportů na Praze 11

Areál ledových sportů na Praze 11

Část Pirátů a TOPSTAN potopili výstavbu Arény ledových sportů na Praze 11. Projekt jsem dlouho kritizoval kvůli podezření, že může docházet k tunelování veřejných prostředků.

 Na čtvrtečním zastupitelstvu neprošel návrh prodeje akcií společnosti, a tedy i jediné možné řešení celé situace. Aréna nejspíš půjde do insolvence a soudních tahanic. Škoda, městská část mohla získat zpět 41 milionů Kč, tedy víc, než do pochybného projektu na začátku vložila. Teď může přijít o vše.

Měli jsme na stole zmíněnou nabídku na odkup našeho 50% obchodního podílu ve společnosti AR DELTA za cenu 41 mil. Kč, která znamenala pro městskou část odchod z projektu s tím, že kupující je závazky společnosti v aktuální výši 60 mil. Kč připravený uhradit sám. Jako zastupitelé jsme také měli dlouho dopředu informaci, že pokud neprodáme náš podíl, druhý akcionář předpokládá, že městská část se bude poměrnou částí podílet na úhradě vzniklých závazků společnosti AR DELTA, což představuje minimálně 30 mil. Kč, zřejmě ale více. Dnes už velmi pravděpodobně nabídka na odkup obchodního podílu neplatí a jednoznačně jsme se přiblížili okamžiku, kdy budeme druhým akcionářem vyzváni, abychom poskytli na záchranu společnosti AR DELTA částku minimálně 30 mil. Kč. Finanční prostředky v této výši však městská část nemá, a i kdyby je někde našla, musí tuto transakci schválit zastupitelstvo. To je však dlouhodobě paralyzované, protože rada nedisponuje v zastupitelstvu hlasy 23 zastupitelů a není tedy reálné, že by se našla většina, která se na uvolnění dodatečných finančních prostředků pro projekt arény ledových sportů schválila. Společnost AR DELTA podle všech veřejně dostupných informací směřuje do insolvence a hrozí, že městská část investované finanční prostředky již nezíská zpět.

Absence finančních prostředků na straně městské části a paralyzované zastupitelstvo ovlivňují ještě jednu variantu řešení současné situace, a to že by městská část využila svého práva na výkup obchodního podílu druhého akcionáře sjednaného v akcionářské smlouvě. Úhrada všech závazků společnosti AR DELTA a případné vyplacení obchodního podílu druhého akcionáře na základě znaleckého posudku je však zcela mimo možnosti městské části, bohužel.

A ještě jedna věc by neměla zapadnout. Součástí smluvních dokumentů k prodeji našeho obchodního podílu byla také smlouva o vzájemné spolupráci mezi městskou částí a společností AR DELTA. Návrh smlouvy ve své preambuli uvádí, že 1) smluvní strany mají zájem spolupracovat v dobré víře a v nejlepším zájmu s cílem zajistit, aby byl areál rozvíjen a plnil mimo jiné funkci sportovního zařízení určeného potřebám dětí a školní mládeže, zájmovým kroužkům a široké veřejnosti a mají zájem aktivně a systematicky podporovat a rozvíjet sport, pohybové a volnočasové aktivity v rámci Areálu a zapojovat širokou veřejnost do sportu a sportování v rámci areálu a 2) smluvní strany mají zájem smlouvou upravit podmínky vzájemné spolupráce při využívání ledových ploch v areálu vč. relevantního zázemí. Pro městskou část bude velmi těžké v případě insolvence společnosti AR DELTA takovou smlouvu s budoucím vlastníkem uzavřít. Takto tedy byla hlasováním čtvrtečního zastupitelstva završena neřízená privatizace školního pozemku v areálu ZŠ Ke Kateřinkám.

Piráti původně skvělý záměr Arény ledových sportů, který vznikal za výrazné pomoci primátorky Adriany Krnáčové (ANO) za 3 roky dovedli na okraj propasti. Hlavním strůjcem tohoto fatálního selhání je vlivný poradce primátora Hřiba - Petr Přenosil, dnes předseda správní rady celého společného podniku výstavby Arény ledových sportů.

Osobně mě to mrzí, protože jsem ledovou arénu od počátku podporoval a těšil se až bude dokončena. Avšak nemůžu dopustit krytí možného tunelování veřejných prostředků, na které máme dlouhodobě podezření a které nám nikdo do této chvíle nebyl schopen vyvrátit. Vedení společnosti odmítalo zastupitelům zpřístupnit účetnictví, výpisy z bankovních účtů a další důležité doklady, abychom mohli provést řádnou kontrolu nakládání s prostředky daňových poplatníků, které jsme na začátku do projektu jako Praha 11 vložili.

Další důkaz toho, že se Piráti na Praze 11 chovají pod heslem: po nás potopa. Smutné je, že ti, kdo to zaplatí, jsou všichni obyvatelé Prahy 11.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama