Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,45. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10. 2. 2021 21:40:00

Narovnáváme, co se tady nakumulovalo z minulosti

Narovnáváme, co se tady nakumulovalo z minulosti

Projev na 82. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 10. února 2021 k občanskému soudnímu řádu

 Takže, dámy a pánové, pěkný večer. Vážená paní ministryně, pane předsedající, já jsem, musím říct, vstřícnost sama, což poznáte tak, že u celé řady věcí, které bych chtěl říct v této chvíli, tak se odkážu na to, že o tom budu mluvit ve třetím čtení. Tak si můžete, kolegové, dělat čárky, tudíž se i omlouvám, nejsem tak zvyklý často koukat do papíru, protože jsem zvyklý mluvit spatra, ale díky tomu, že budu ty pasáže vynechávat, abych to zrychlil, tak se budu sem dívat, co všechno říct mám a nemám a kdy se k tomu vrátím ve třetím čtení.

Jednu větu ale mi dovolte před závorku obecně, protože já nemám přednostní právo, a tady opakovaně za poslední dva dny vždycky, když opozice něco vyobstruuje, vezme si pauzy, dokonce kumulativně, to jsem ještě nezažil, že si někdo vezme dvě hodiny pauzu a pak si ten druhý dotyčný vezme ještě pauzu po té pauze, tak je to v pořádku, na druhou stranu když my tady chceme něco projednávat, tak už někdo preventivně má jakoby pocit, že vlastně se chováme jakoby stejně. Tak já bych řekl, mně toto hrozně vadí, viděl bych to pod heslem "podle sebe soudím tebe", prostě ty věci je potřeba projednávat, já tady k tomu řeknu ještě nějaký detail, ale není možné podle mě to řešit tímhletím způsobem, že když se někomu něco nehodí, tak si vezme pauzu, zatímco když by to udělala náhodou koaliční strana, tak by byl oheň na střeše. Je potřeba fakt měřit všem stejným metrem.

A teď se podíváme na to, a budu reagovat i na to, co říkali kolegové, můj ctěný kolega Marek Výborný, s kterým jsem podepsán asi pod čtyřmi pozměňovacími návrhy. Kolegové, tady je potřeba říct, že my tady kultivujeme prostředí, které tady fungovalo 20 let. A když se podíváte na ty změny, které tady nastaly a které my teď dotváříme, tak ty se dějí od roku 2014. Je to potřeba říct proto, protože já se k tomu vrátím, z hlediska toho hlavního bodu, který se tady jako prodává, to je ta teritorialita, která jednoznačně směřuje to budoucna.

Poprvé říkám, detaily budu číst ve třetím čtení, ale i přesto mi dovolte takový opravdu průlet tím, že - snížily se odměny v tom mezidobí advokátů, exekutorů, zúžily se věci, které exekutor může zabavovat, to je od roku 2015, taxativním výčtem, více se ochránil manžel povinného. My jsme opakovaně po letech, prosím pěkně, zvýšili spodní i horní hranici nezabavitelného minima, třikrát jsme novelizovali insolvenční zákon, aby se stal zajímavým pro lidi, kteří mají vícečetné exekuce, 10 a více exekucí tady má 170 tisíc lidí. To je přece úplně jasné, že ti se nikdy z toho nedostanou a je potřeba, aby šli do insolvence. Proč o tom mluvím, protože když se podíváte na čísla, v roce 2011 bylo 936 tisíc lidí v exekuci. V roce 2019 - 507 a loni 408. Tam je jednoznačně vidět ten trend, a tím směřuji k tomu, a my jsme tady dneska dostali i nějaký leták, že my máme zastavit ty věci, které se tady nakumulovaly z minulosti, což si myslím, že ta teritorialita zcela jednoznačně nesplňuje, protože ta směřuje do budoucnosti. Pro ty, co tomu ne úplně třeba rozumí, tak vlastně se týká jenom toho, kdo bude úplně nový v té exekuci, protože u toho, kdo má těch exekucí víc, a 60 % lidí má 3 a více exekucí, tak je velký předpoklad, že budou mít čtvrtou, pátou atd. A i kdyby ta teritorialita byla přijata, tak pořád bude mít 4 exekutory, ty předchozí tři se mu nevezmou.

Já to tady říkám na přetřes, abych podpořil ty pozměňovací návrhy, které podle mého názoru mají smysl, zastavení marných exekucí, humanizace mobiliárních exekucí, to máme spolu, chráněný účet, ten už je za námi, uvidíme, jak to bude fungovat, takzvané milostivé léto směřující, řekněme, k takovému beneficiu ve vztahu k veřejným institucím jako věřitelům, ty mají jít příkladem, když my se o to snažíme u těch věřitelů soukromých. A já dodávám ještě snížení DPH u exekutorské činnosti a insolvenčních správců, v této věci intenzívně jednám s Ministerstvem financí, a zrychlení odpisů pohledávek, odepisovat pohledávky nedobytné tak, aby tam zbytečně neřešily (?) a nekomplikovaly to.

Kde bydlí dlužníci atd., nechám si na třetí čtení, možná, že bych tady o tom mluvil, ale fakt, nechci to prodlužovat.

Soudní (Soudy?) versus kraje, versus ty klasické kraje, nechám si na třetí čtení. Motivace exekutorů po zavedení teritoriality i ve srovnání se Slovenskem, nechám si na třetí čtení. Teritorialita jako nástroj přerozdělení - kolegové, já jsem si nechal poslat informace z Exekutorské komory, jenom pro informaci, 26 exekutorů bude mít, kdyby se přijala ta teritorialita, nárůst větší než o 1000 % těch případů. Takže došlo by k obrovskému přerozdělení. To, že to není černobílé, nechám si na třetí čtení.

Jednu věc si ale nemůžu odpustit u tohoto, a to je to, že pokud my tady, prosím pěkně, chceme, aby ti exekutoři skutečně ty věci dělali, to znamená zastavovali ty exekuce, humanizovaly se ty mobiliárky, byli takovými průvodci u toho chráněného účtu, tak v případě, že se schválí teritorialita, tak se obávám, kolegové, a to si pojďme teda říct a řekneme si to ve třetím čtení, tak v té chvíli se stane co? Že ti exekutoři se budou zabývat spíše sami sebou, protože jedni budou muset propouštět a ti druzí budou muset znatelně nabírat. Takže místo aby prostě řešili věci, které my chceme, aby dělali hned, které mají i tu nepravou retroaktivitu, tak budou muset řešit sami sebe.

Příklad věřitele fyzické osoby tady přečtu ve třetím čtení. Opět. Rozhovor s prezidentem světové asociace soudních exekutorů tady opět přečtu ve třetím čtení. Mohl bych to tady uměle natahovat. Ale já to prostě neudělám. Ale je to podstatné, aby to tady zaznělo, protože vím, že se tady vždycky odvolávalo na prezidenta slovenské exekutorské komory jako na krásný příklad. Mimochodem teritorialita v té podobě, tak jak je to navrženo kolegy Piráty, tak funguje jenom v Maďarsku a na Slovensku, abychom si řekli.

Tak. Co je tam ale zajímavé je to zastavování těch marných exekucí, které se občas do těch médií dostávají nespravedlivě, podle mne jako neférovým popisem, že tam snad něco dostávají exekutoři. A já bych tady k tomu chtěl říct pár vět, zase detail řeknu ve třetím čtení, prosím pěkně. To je podle mě jeden z mála návrhů, a jsem rád, že jsou pod tím podepsáni představitelé sedmi klubů z devíti, který vlastně není černobílý. Něco pomůže dlužníkovi, zastaví, něco dá věřiteli, a to nikoli v podobě finančních prostředků, ale slevě na dani. To znamená že odliší ty seriózní věřitele od těch neseriózních. A něco dá tomu exekutorovi ve výši v této chvíli 30 % hotových nákladů. Já jsem slyšel pozměňovací návrh kolegy Lukáše Koláříka - 5 krát 750 korun, který by to tedy sjednotil s Milostivým létem. Já to rád podpořím. To byla taková reakce na ten pozměňovací návrh.

I ve třetím čtení rád vysvětlím, kdo to zaplatí, proč to zaplatí stát. Kolik na DPH vybral za těch 20 let. Kdo před 20 lety tady hlasoval pro ten zákon řešící exekutory, abychom si to připomněli. Aby to nevypadalo tak, že my jsme tady dvakrát neprobírali exekuce, tak to někdy ze strany opozice vypadá, že snad to tato vláda zdržuje. Já za sebe musím říct, když se podíváte do historie, tak tam je jasně vidět, kdy to vzniklo, kdy byl ten největší Klondike, kolem roku 2010. A od roku 2014 se to kultivuje.

Já se teďka dostanu k pozměňovacímu návrhu právě, proto jsem o tom mluvil, k tomu zastavování těch marných exekucí, který také nebudu popisovat podrobně. Zase si to nechám na třetí čtení. Takže se kolegové můžete těšit.

Je tam pozměňovací návrh pod číslem 7425. Mám pocit, že se k tomu přihlásí Marek Výborný, který upřesňuje, upřesňuje, kdy vlastně začínají ty tři roky. To znamená, že tam to "zahájených před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona po dobu tří let" se mění na "ve kterých usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci", aby bylo úplně jasně identifikované, kdy ty tři roky a od kdy běží. Stejně tak se tam upřesňuje, že je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, tak mu náleží odměna včetně DPH. Tím se dostáváme zase k DPH, kde mojí snahou je, aby se to dalo do té nižší sazby. To je tedy pozměňovací návrh pod číslem 7425.

No a pak tady máme věc, kterou my jsme s kolegou Markem Výborným chtěli načíst už na ústavně právním výboru. Bohužel on vypadl ten nosič, což byl tzv. sněhulák, a to je takzvaná humanizace mobiliárek. A zase podle mě to směřuje na to, že to ti lidé uvidí hned. Ono to také vzbudilo určitou vášeň i u věřitelů, takže i tady je to výrazně pomoc dlužníkům. To je potřeba si prostě říct. A my jsme proto ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti to udělali tak, aby se to předělalo a ten nosič byl tedy ten aktuální tisk 7155.

Stručně řeknu, a pak se k tomu přihlásím, pod číslem 7402, že jde v zásadě o 4 základní věci. Já je pak možná podrobněji popíšu v podrobné rozpravě - povinnost exekutorů nahrávat telefonní hovory, aby nedocházelo k určitým nejasnostem, kdo co jak řekl, kdo co koho někam tlačil a podobně. Tam přesně popíšu potom, jakým způsobem, jak je to míněno, jakých telefonů se to týká, aby se to neobcházelo a podobně

Zákaz exekuce prodeje movité věci u zvlášť zranitelných osob. To si myslím, že je ta podstata základní. My tím chceme říct, že bychom neradi a nechceme, aby ty mobiliárky běžely u těch rodin a v těch domácnostech, kde zcela očividně a dopředu je celkem jasné, že cílem není prodej těch movitých věcí, to je přece úplně jasné, ale kde cílem je vytvoření určitého tlaku. Když tam prostě pobíhají ti lidé... Teď ještě vůbec... To jsme psali ještě před koronavirem. Teďka to má samozřejmě ještě větší nároky a větší emocionální nádech. Tak v té chvíli samozřejmě se z toho prodeje nic nezíská. To znamená, je to určitý tlak. Takový dlužník si znovu a rychle půjčí a je zase v tom systému zpátky, kde byl. Vyplatí jednoho exekutora, jednoho věřitele, vznikne mu nový věřitel, samozřejmě za horších podmínek. Klasika.

Potom, součástí tohoto pozměňovacího návrhu je pozastavení exekuce prodeje movité věci při minimální souběžné srážce z příjmu. Opět se k tomu potom nějakým způsobem přihlásím a detail řeknu ve třetím čtení. To už říkám asi podesáté, jenom aby bylo jasno, že to skutečně chci velmi zkrátit. Ale nemůžu to úplně jako přejít jako kolega Navrkal, který řekl, ať si to přečteme. Prostě od toho je tady to projednávání, to se na mne, kolegové, nezlobte.

A poslední, čtvrtá kapitola z tohoto pozměňováku, je omezení souběhu více mobiliárních exekucí. Tolik tedy pozměňovací návrh číslo 7402.

No a pak jsou tam ty další pozměňovací návrhy, o kterých mluvil kolega Výborný, to jest zkrácení účinnosti, což je pozměňovací návrh 7426. To chceme udělat v této chvíli proto, a máme z Ministerstva spravedlnosti zpětnou vazbu, že v případě, že bychom schválili nějaké věci, které by byly komplikovanější na implementaci, tak přeci jen v rámci legtechu je možné ve třetím čtení změnit to datum, ale je potřeba, aby to bylo načteno, takže to je od 1. ledna 2022.

A pak ta možnost získat dlužníka elektronický spis - to také tady představil kolega Marek Výborný.

Tak. To jsou ty pozměňovací návrhy. Jak vidíte, jak jsem řekl, jsem jako vstřícnost sama, ale zase jakoby není možné o tom neříct vůbec nic. Takže celou řadu věcí jsem si nechal na třetí čtení. Tam s tím, prosím, počítejme. Protože to je fakt jako složitá materie. A je potřeba, abychom se o tom bavili. To jako není možné říct - za pět minut to končí, tak se o tom jako nebavme. Jo tak to potom... Já zase proti tomu říkám, neberte si pauzy, pojeďme normálně dál. To znamená, že tohleto nás čeká ve třetím čtení. Já jsem rád. Je to další pokračování těch věcí, kultivace prostředí exekucí a insolvencí. Konec konců před chvilkou jsme měli dětské dluhy. A narovnáváme tím, a to chci podtrhnout, to, co se tady nakumulovalo z minulosti, prosím pěkně. Z minulosti! Nikoli co udělala tato nebo předchozí vláda. Já vám děkuji pro tuto chvíli za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama