Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.09.2022 22:48:00

Zvýšíme tím spotřebitelům práva

Zvýšíme tím spotřebitelům práva

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 30. září 2022 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 Tak dámy a pánové, pane místopředsedo, já jsem se na vás hrozně těšil, protože jsme se tady měsíc neviděli nebo já jsem vás měsíc neviděl. A já jsem jenom velmi stručně, jenom chtěl říct nějaké datumy, tak jak to probíhalo, stručně ten obsah, abychom viděli, o čem tady budeme mluvit. A v zásadě my budeme hlasovat pouze o jednom pozměňovacím návrhu kolegy Karla Haase.

Pokud jde o ten, o ty datumy, tak sem ten zákon přišel, vláda ho předložila Sněmovně 4. května s tím, že organizační výbor 19. května se usnesl a určil zpravodajem mě a že to půjde primárně do hospodářského výboru jako garančního výboru. Čtení proběhlo 15. 6., první čtení. Garanční výbor 24. 6. připravil usnesení, doporučil poslancům, to byl tisk 213/1. Ústavně-právní výbor totéž udělal 27. 6.

Dne 2. 9. garanční výbor přijal usnesení s tím, že tam jsme dopodrobna probrali všechny pozměňovací návrhy, které jsme předtím probrali i na podvýboru pro ochranu spotřebitele, kde původně padalo několik pozměňovacích návrhů. Karel Haas předložil čtyři, pak ještě jeden kolega, teď mi vypadlo to jméno, vlastně po tom druhém čtení nebo k druhému čtení se přihlásil Karel Haas pouze k těm třem pozměňovacím návrhům, které najdete pod čísly 1184, 1186, 1187 s tím, že on teď za chvilku asi vystoupí a k těm, ty dva, k těm dvěma se odhlásí. Druhé čtení potom proběhlo tady 8. 9., 8. září tohoto roku.

O co v této věci jde? Vlastně se tady mění dva základní zákony, zákon o ochraně spotřebitele na straně jedné a občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Když bych to měl vzít skutečně velmi stručně, byť já jsem sliboval v prvním i druhém čtení, že bych rád, abychom udělali kolem toho nějakou osvětu, protože v momentě, kdy ti spotřebitelé nebudou vědět, že mají zvýšená práva, tak se vlastně nemají čeho domoci, tak ta ochrana je poloviční. Já přesto jsem kolegům slíbil, že jsem to výrazně proškrtal, takže já udělám jenom takový, telegraficky to jenom projedu.

Pokud jde o zákon o ochraně spotřebitele, tak se tam řeší dvojí kvalita. To znamená výslovně se zakazuje uvádět na trh výrobky, které mají rozdílnou kvalitu od výrobků nabízených v jiných členských zemích od stejné firmy. Zvyšuje se ochrana spotřebitele v online prostředí tak, aby on poznal, jaký je rozdíl, když je tam nějaká nabídka, která je reklamou nebo vyjde z vyhledávače na základě reklamy, anebo vyjde na základě parametrů, které on zadal.

S tím souvisí zákaz falešných recenzí. Znovu opakuji tady na mikrofon, že se to týká, ty recenze, pouze na těch webových stránkách těch firem, které to nabízejí, nikoliv všude, jak se mě někteří spotřebitele ptají, tam je to neuhlídatelné a tam by vlastně docházelo k možné manipulaci z hlediska konkurenčního, konkurenčního boje.

Dále se zlepšuje postavení, snadnější přístup k nápravě u obětí nekalých praktik, kde dokonce v momentě - a co je ta nekalá praktika, ta spočívá v tom, že ten spotřebitel vlastně učiní rozhodnutí na základě nějaké, když to řeknu, jakoby finty, za které by nebo bez které by takové svoje obchodní rozhodnutí neučinil.

V takovém případě má lhůtu 90 dnů na odstoupení od smlouvy.

Stejně tak se zvyšuje, prosím pěkně, a to je docela důležitá věc, máme před Vánoci, takže to se bude týkat spotřebitelů, tak je dobré, aby tady zaznělo, prosím pěkně. Ochrana proti umělému navyšování cen při slevových akcích. U slev bude třeba bude třeba uvádět nejnižší cenu, za kterou byl ten výrobek prodáván posledních 30 dnů. To jsou takové ty finty, že tam máte minus 40 %, ale ve skutečnosti se ten výrobek za to nikdy neprodával, nebo třeba jenom na oko. Prodává vám to ne ta konečná cena, ale vlastně to procento, které ukazuje tu obří slevu, která, která láká k tomu nákupu. Pokud jde o některé ty další věci, ty vynechávám, protože vás nechci zdržovat.

Pokud jde o novelu občanského zákoníku, což je druhá noha této změny, tak tam se prodlužuje, tam je asi nejdůležitější, že se tam prodlužuje doba na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo provozovnu, typicky podomní prodej, ze 14 dnů na 30, což si myslím, že je docela důležitá věc. A co je zásadní a k čemu se asi vyjádří Karel Haas, a já potom při tom větším detailu těch pozměňovacích návrhů bych o tom mohl mluvit, je, že vlastně bude nově povinnost ty smlouvy po telefonu potvrzovat písemně. A tam jsme se domlouvali s ctěným kolegou Karlem Haasem, že tam budou tři pozměňovací návrhy, které to upřesní. Já mu teď předám slovo, on řekne, co bylo obsahem. Já bych řekl, že jsme se na jednom zcela, zcela shodli, kdy já jsem se k tomu pozměňovacímu návrhu připodepsal. To je to, co tam máte v systému a bude to jediný pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat.

Pak jsou tam další dva, s kterými jsem víceméně souhlasil, protože cílem ochrany spotřebitele je, aby to bylo efektivní. A ty dva se týkaly - řekněme - výjimek toho, kdy se má, kdy má dojít k tomu písemnému potvrzení, nebo potvrzení toho telefonického uzavření smlouvy. A ty dvě výjimky za mě nějakou logiku dávaly, protože se týkalo smlouvy, kterou už máte uzavřenou s tím dodavatelem a nebo tam, kde ten spotřebitel zcela jednoznačně nebo výslovně dal najevo, že chce, aby byl kontaktován tím obchodníkem. Nicméně, nicméně respektuji, že došlo k nějaké dohodě s Ministerstvem průmyslu a o tomto pozměňovacím návrhu se hlasovat pravděpodobně nebo určitě nebude.

Stejně tak je tam pozměňovací návrh 1187, kde pan poslanec Haas upřesnil, kdy má dojít k ukončení té smlouvy, kde tam doplnil za mě podle mého názoru pro spotřebitelskou větu, že to má být v téže formě nebo přísnější formě, než v jaké byla ta smlouva uzavřena. Narážím totiž často na to, že v momentě, kdy tam je napsáno, že to má být prokazatelně, že odstupuje od smlouvy před tím podnikatelem, tak ti spotřebitelé často nevědí, co je to to prokazatelné odstoupení od té smlouvy. A to důkazní břemeno je na nich. Kolega Haas tam dodal, že to má být v téže formě nebo přísnější, což mi přišlo jako takový výčet, který by mohl být vodítkem pro spotřebitele, protože když něco uzavřu telefonem, tak to také telefonem mohu ukončit, anebo písemně, což je přísnější. Nicméně podle Ministerstva průmyslu by to nespadalo pod tu evropskou směrnici, takže ani o tom hlasovat nebudeme. Já vás tady o tom jako zpravodaj informuji, že jsme skutečně šli do detailu každého paragrafu.

Budu rád, když schválíme pozměňovací návrh kolegy Haase, můj a dalších kolegů pod číslem 1184 a když potom schválíme zákon jako celek. Já vám v tomto velice děkuji za spolupráci. Myslím si, že takhle by to mělo fungovat napříč ministerstvy, napříč koalicí, opozicí i napříč výbory a podvýbory. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto úvodnímu slovu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama