Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.05.2018 18:11:00

Zákon o ochranných známkách firmám významně pomůže

Zákon o ochranných známkách firmám významně pomůže

Projev na 13. schůzi Poslanecké sněmovny 22. května 2018 k zákonu o ochranných známkách

 Pane předsedající, dámy a pánové,

je to tak, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, a změně některých dalších zákonů. Já jenom obecně bych chtěl říct, že známky indikují obchodní původ umožňující rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby a práva k ochranným známkám jsou založena na principu teritoriality. To znamená Česká republika, Evropa, svět. Ochrana se poskytuje pro určitý stát nebo určitý region. Harmonizace těchto práv systému ochranných známek na evropském řízení je přínosem pro všechny uživatele, tedy především pro malé a střední, protože skutečně vzniká v podstatě jasnější a transparentnější přístup k ochranným známkám nebo k registraci ochranných známek a k jejich prodlužování. Sice jde o novelu transpoziční, ale nicméně je nutné říct, že skutečně našim firmám to významně pomůže. A především, jak jsem říkal, těm středním a malým. Obsah směrnice nicméně musíme transponovat do 14. ledna, nebo účinnost do 14. ledna 2019, přenést do vnitrostátního právního předpisu.

A teď doplňte trošku genezi, jak tady tento materiál vznikal jako směrnice Evropské unie. Vznikl zhruba v polovičce roku 2016, nicméně 28 zemí až do podzimu roku 2017 mělo jakési harmonizační diskuze v Bruselu a v Alicante a až po této době jsme mohli začít zpracovávat tuto legislativní podobu, což tady u některých klubů už zaznělo, že proč to vláda předkládá "takto pozdě" a proč tedy § 90? Tak já bych to právě chtěl obhájit tady tímto, že skutečně teprve na podzim jsme měli možnost - nebo naše vláda - začít připravovat znění tohoto zákona a že samozřejmě je tam řada zhruba 55 drobných technických úprav, jako den a datum, a Společenství a Evropská unie, ale nicméně celý ten obsah má velmi logiku a hlavu a patu a bylo by velmi vhodné, kdyby my jako Česká republika jsme ho přijali mezi prvními státy Evropské unie.

Pokud bychom to dělali skutečně v podobě běžné, byť zkrácené, tak se dostaneme do zveřejnění tohoto zákona někdy v říjnu, a podnikatelé - nicméně je to odborný materiál, není to politický materiál, je to vysoce odborný materiál o 66 stránkách - tak budou mít v podstatě jenom tři měsíce na to, aby tento poměrně složitý tisk načetli a mohli se na to připravit. Proto tady vznikl na základě vlády - vznikl ten požadavek na § 90 - a pokud opravdu tato Sněmovna má chuť podporovat podnikatele a firmy, tak to v tom § 90 uděláme. Pokud máme řadu jiných záměrů, tak pak to budeme pročítat ve druhém a třetím čtení, což by bylo škoda.

A musím říct, že já jsem s ředitelem Úřadu průmyslového vlastnictví s ing. Kratochvílem na tom pracoval několik dní, kontaktoval jsem řadu firem a odborníků na průmyslová vlastnictví a všichni mně řekli, že ten zákon je potřeba přijmout bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů tak, jak ho zpracovala vláda. Takže tak, jak už tady taky zaznělo, nedochází tady ani k úpravám poplatků, to znamená za ochrannou známku se zaplatí pět tisíc korun a za její prodloužení, které se dělá po deseti letech, se zaplatí deset tisíc korun, což jsou běžné současné poplatky a běžné současné úzusy, takže myslím si, že Sněmovna by k tomu mohla takto i přistoupit a skutečně to udělat v tom § 90.

Děkuju vám a doufám tedy v podporu tady toho zákona. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout