Ing. Pavel Sehnal

  • APB
  • Praha 18
  • zastupitel měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.04.2021 10:55:00

Chceme-li se uzdravit, je nutné začít ve státním sektoru brutálně šetřit

Chceme-li se uzdravit, je nutné začít ve státním sektoru brutálně šetřit

V současné době sledujeme obrovský nárůst dluhů. Náš státní rozpočet je v katastrofálním stavu a Česká republika se vůči občanům mimořádně zadlužuje.

 Tempo zadlužování je neuvěřitelné, 500 miliard korun jen za loňský rok, za rok letošní můžeme předpokládat zhruba 400 miliard.
Je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy se všechno otevře a my sundáme roušky, tak tím problém v žádném případě nezmizí. Česká ekonomika se bude vzpamatovávat takových pět let. Dluh totiž bude narůstat i v dalších letech. Očekávám v příštím roce schodek rozpočtu dalších 200 až 300 miliard korun. Jinými slovy, budou-li se schodky státního rozpočtu snižovat o 100 miliard ročně, máme před sebou pět let cesty k vyrovnanému rozpočtu. Celkem za tyto roky stát nakumuluje 1 500 miliard ztráty.   Naše veřejné rozpočty se před tím mohly chlubit tím, že zadluženost vůči HDP byla spíše nižší, v tomto případě se dostáváme do mnohem vyšší zadluženosti. Není radno to podceňovat, jak to vidíme u současné vlády. Kdo ty dluhy zaplatí?
Můžeme říct, že máme dva sektory. Jeden je veřejný, státní a druhý soukromý. Státní sektor nevydělává, jenom spotřebovává. Ten, kdo vydělává a produkuje hodnoty, je soukromý sektor a prostřednictvím daní a dalších poplatků kryje výdaje státního sektoru. Na otázku, kdo ty obří dluhy zaplatí, si lze jednoduše odpovědět. Zaplatí to všichni lidé, kteří chodí do práce a rukama nebo hlavou se podílejí na tvorbě hrubého domácího produktu. Jinak řečeno, v praxi to všechno zaplatí podnikatelé, živnostníci, soukromníci a všichni, kdo každý den chodí do práce.    Splácení obřího státního dluhu bude trvat tak dlouho, čím nehospodárněji bude státní sektor hospodařit. My všichni bychom potřebovali rozpočtovou kázeň, drastická nákladová opatření, aby došlo ke snížení nákladů státního sektoru. Na každou korunu, kterou státní sektor utratí, musí soukromý sektor vydělat 20 korun. Všichni cítíme, v jak obrovském je to nepoměru. Když stát utratí 10 miliard, my bychom museli dvacetinásobek vydělat ve výrobě. Domácí spotřeba není dostatečně silná, aby dokázala zaplatit to, co my vyrobíme, proto potřebujeme mimořádně silný impuls k exportní politice. Nebylo by od věci všechny vládní politiky a jejich ekonomy poslat do praxe, aby se podívali na běžný kalkulační vzorec průměrné továrny a uvědomili si, co všechno každá jimi spotřebovaná koruna obnáší. Ať už v říjnu po volbách nastoupí jakákoli vláda, jejím prvním úkolem by mělo být dramaticky seškrtat výdaje státního sektoru.    Stačí se podívat do historie, třeba na příkladu ministerstva zemědělství. V tomto sektoru pracuje zhruba 50 tisíc lidí a podívejte se na tisíce úředníků na ministerstvu. Za první republiky existovalo ministerstvo orby a v té době zde bylo tři miliony zemědělců a 44 úředníků na ministerstvu. Neměli počítače, neměli další současné technologie a byli schopni v pár desítkách lidech uřídit tři miliony zemědělců.    Ptejme se, jak je možné, že všechna dnešní technika nevede k úspoře na pracovní síle. Máme stále výkonnější počítače, mobilní telefony, sofistikovaný software, ale počet zaměstnanců státního sektoru neustále narůstá! Je načase, aby odpovědní lidé konečně pochopili, že chceme-li se uzdravit, je nutné ve státním sektoru začít brutálně šetřit.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama