Ing. Pavlína Nytrová

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,91. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

19.11.2014 13:43:16 - Motto-motto

diskriminace v práci

Výrazná většina občanů ČR (73 %) a já s ní souhlasím, se domnívá, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci určitých skupin obyvatel. Co s tím uděláte? Nejhorší je, že třeba ženy jsou diskriminovány skoro celý život. Nejdřív proto, že nemají praxi, pak kvůli mateřské a pak jsou už zas staré. Eva

Odpověď

20.11.2014 15:13:15 - Ing. Pavlína Nytrová
Vážená paní Evo, já také souhlasím s tvrzením, že některé skupiny obyvatelstva jsou diskriminovány. Jsem členkou stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, kde mimo jiné řešíme i téma této diskriminace. Jedná se o problematiku ze strany státu obtížně řešitelnou. Ve státní správě a samosprávě, které stát může ovlivnit, si troufám říci, že k diskriminaci žen téměř nedochází. Odměňování jednotlivých profesí je ze strany státu řešeno zařazením do tříd a stanovením částky, která by měla být, v té které třídě, dosažena. Správnou výši odměňování kontrolují Úřady práce. Do soukromého sektoru může stát zasahovat pouze v rozsahu platného právního rámce. Například pokud jde o to, koho a za kolik korun měsíčně zaměstná soukromá společnost, je čistě na jejím rozhodnutí, do toho už stát nemůže zasahovat, ale má nástroje k tomu, aby zkontroloval, zda nedochází k porušování některého zákona. Jsem jednoznačně zastáncem toho, aby za stejnou práci náleželo stejné finanční ohodnocení, kritériem by měla být odbornost a odvedená práce, nikoliv pohlaví pracovníka.!!!