ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.09.2009 15:30:00

Zmatek kolem zdravotnických poplatků a snaha EU rozšířit si pravomoci

Zmatek kolem zdravotnických poplatků a snaha EU rozšířit si pravomoci

Přestože osmá schůze Senátu v tomto volebním období nepatřila k těm nejvýznamnějším ani nejdelším...

<p>Přestože osmá schůze Senátu v tomto volebním období nepatřila k těm nejvýznamnějším ani nejdelším, mezi návrhy zákonů, zprávami a evropskými tisky se objevilo i několik návrhů, které přinášejí celou řadu změn. </p> <p>Pokud jde o návrhy, které naší legislativě předkládá Evropská unie v podobě svých směrnic či nařízení, a kterými nás v poslední době prakticky zahlcuje, zastávám názor, že je třeba vždy dávat velký pozor na to, o jak velký zásah do práv našich občanů jde. </p> <p>Toto stanovisko se mi znovu potvrdilo v případě Evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, kterou jsem měl jako zpravodaj Hospodářského výboru na starosti. Opět se ukázalo, že pokud nebudeme dostatečně pečliví a důslední při prosazování našich národních zájmů, bude mít EU tendenci přebírat pravomoci národních parlamentů na sebe a bude se snažit rozhodovat za nás.</p> <p>Proto jsem při projednávání návrhu této směrnice ve spolupráci s mojí kolegyní senátorkou Juřenčákovou navrhl usnesení, ve kterém doporučujeme vládě konkrétní kroky, jak postupovat, abychom mohli v rámci Evropy efektivně bojovat proti daňovým únikům, ale bez zásahů do naší daňové politiky a v koordinaci s našimi finančními orgány. </p> <h2>Novela zákona o dani z příjmu&nbsp;</h2> <p>Dalším bodem, který pokládám za významný nejen z hlediska své profese daňového poradce, ale zejména s ohledem na současnou situaci a nutnost ulehčit krizové období všem občanům, byla vládní novela zákona o dani z příjmu. Jakkoli musím konstatovat, že návrh, předložený ministrem financí Janotou obsahoval celou řadu nedostatků a ustanovení, k nimž mám výhrady, jako jeho zpravodaj jsem navrhl schválení. </p> <p>Šlo zejména o to, že podstatnou část návrhu tvořila možnost rychlejších odpisů hmotného majetku pro podnikatele, a to jak při jeho nákupu, tak i při pořízení nového vybavení na leasing. Právě na tuto možnost čekala napjatě celá podnikatelská veřejnost u nás. To byl hlavní důvod, který mne vedl k tomu, že jsem se rozhodl nebazírovat na maličkostech, ale navrhnout schválení zákona, který také prošel.</p> <h2>Poslanecká kuriozita&nbsp;</h2> <p>Z dalších projednávaných bodů již zmíním jen dva, které jsou jistou kuriozitou. Totiž Poslanecká sněmovna do Senátu tentokrát poslala schválené dva zcela protichůdné návrhy novel téhož zákona. Je až téměř nepochopitelné, jak mohl být ve sněmovně schválen jednak návrh krajského zastupitelstva, který se týkal omezení zdravotnických poplatků a zároveň návrh poslanecký - komunistický, který prosazuje jejich úplné zrušení. </p> <p>Zřejmě se poslanci pod vlivem blížících se předčasných voleb rozhodli, že musí vyhovět všem a každý volič je dobrý, byť za cenu totálního zmatku. Co na tom, že tento zmatek odnese naše zdravotnictví. Musím říci, že s celou situací se velmi statečně vypořádal můj kolega zpravodaj, pan senátor Sušický, a po pečlivém studiu jsme oba návrhy vrátili Poslanecké sněmovně se změnami, které by mohly zmatek vyřešit. Jak s nimi ale poslanci naloží v září, to si opravdu netroufám odhadovat. </p>
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama