Ing. Richard Nádvorník

  • STAN
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27. 4. 2012 10:58:45

Je územní plán veřejný dokument?

Je územní plán veřejný dokument?

Názor člena rady města Hradce Králové a dění kolem zpracování nového územního plánu města.

Na jednání výboru pro územní plánování zastupitelstva města Hradce Králové, které se konalo 19. dubna letošního roku, se stala podle názoru několika zastupitelů a členů tohoto výboru jedna naprosto bezprecedentní událost. Ten den měl být členům tohoto výboru zastupitelstva představen rozpracovaný koncept nového územního plánu. Zpracovatelé územního plánu si připravili prezentaci, kterou však, po zásahu vedení útvaru hlavního architekta, nemohli členům výboru přednést. Byly představeny jen varianty řešení dopravního systému a návrh použití barevného značení jednotlivých funkčních ploch nového územního plánu.  Vysvětlení toho bylo takové, že není možné, aby kromě týmu určeného magistrátem, měl kdokoli další včetně zastupitelů přístup k informacím plynoucím z onoho rozpracovaného materiálu. Vytvářela by se prý tak pro někoho možná výhoda například pro spekulativní nákupy pozemků.

Údiv a rozhořčení členů výboru se zobrazilo v přijatém návrhu usnesení pana architekta Karla Plocka, které konstatuje, že takovýto postup považuje výbor pro územní plánování za skandální. Tento výbor je poradním orgánem zastupitelstva a zasedají v něm kromě zastupitelů i další členové z řad odborné veřejnosti reprezentující jednotlivé zastupitelské kluby hradeckého zastupitelstva. Zastupitelstvo města Hradce Králové si na základě soutěže o ideový návrh nového územního plánu objednalo jeho zpracování. Přesto, podle názoru útvaru hlavního architekta, nemá nárok být informováno o připravovaných záměrech tohoto dokumentu. Naskýtá se otázka, proč si zastupitelstvo tento výbor vůbec zřizovalo? A také, jak to, že by zadavatel nemohl kontrolovat a komentovat průběh prací? Je správné, aby nevyšší orgán vedení města dostal na stůl až hotovou práci bez možnosti promítnout své vize do zpracovávaného dokumentu? Jak je možné, že některé firmy provádějící správu různých inženýrských sítí a infrastruktury již tento materiál znají? Stejně tak patrně i některé realitní a projektové kanceláře. Není snad naprostá otevřenost, veřejná kontrola a plná informovanost nejlepší pojistkou proti možným spekulacím? Jak se bude řešit situace, pokud se ukáže, že nějaký záměr je pro veřejnost naprosto nepřijatelný?

Věřím, že vzniklá situace byla jen vyústěním schody okolností a dobrým úmyslem byť s velmi diskutabilním a rozpačitým účinkem. Přesto, pokud jsme voličům slibovali otevřenost a informovanost veřejnosti ze strany radnice, bylo by patrně vhodné napříště nebránit veřejné kontrole tak zásadního dokumentu pro město jakým je návrh nového územního plánu. Svým způsobem by to mohlo i pomoci zpracovatelům a mohlo by se předejít i různým dohadům, nedorozuměním a třeba i povídačkám.

Ing. Richard Nádvorník

člen rady města Hradce Králové za TOP 09

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout