Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.07.2020 15:54:00

80 nových profesorek a profesorů převzalo jmenovací dekrety

80 nových profesorek a profesorů převzalo jmenovací dekrety

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga 2. července v Karolinu předal jmenovací dekrety 80 profesorkám a profesorům. Na nejvyšší akademický titul navrhují kandidáty vědecké a umělecké rady vysokých škol, jmenuje je prezident republiky.

„Aktivní předávání zkušeností je a bude nedílnou součástí práce profesora, jehož titul dnes získáváte. Vy jako profesorky a profesoři budete tvořit páteř vysoké školy a ta, pokud chce být úspěšná, musí i prostřednictvím vás intenzivně pracovat na rozvoji mladé vědecké generace, dát jí prostor a veškeré možnosti vedoucí k získání odborných zkušeností u nás i v zahraničí,“ uvedl při slavnostním ceremoniálu ministr školství.

Seznam nových profesorek a profesorů:

1. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.
pro obor: Hudební teorie a pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
působí: Katolícká univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta

2 doc. Ing. Jan BANOUT, Ph.D.
pro obor: Tropické zemědělství a ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství, Katedra udržitelných technologií

3. doc. JUDr. Karel BERAN, Ph.D.
pro obor: Teorie, filozofie a sociologie práva
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních učení

4. doc. MUDr. Jan BĚLOHLÁVEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, II. interní klinika kardiologie a angiologie

5. doc. RNDr. Jiří BLAŽEK, Ph.D.
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionální rozvoj

6. doc. MUDr. Lenka BORSKÁ, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav patologické fyziologie

7. doc. MUDr. Jiří BOUDA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, Gynekologicko-porodnická klinika

8. doc. Ing. Jiří BROŽOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Teorie a konstrukce staveb
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky

9. doc. Ing. Vladimír BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra informačních technologií

10. Ulf BÜNTGEN, PhD
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Global change Research Institute CAS Brno, University of Cambridge, Swiss Federal Research Institute

11. doc. Ing. Lucie CAHLÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Farmakognosie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci králové, Katedra farmaceutické botaniky

12. doc. Leoš ČEPICKÝ
pro obor: Hudební umění se zaměřením Housle
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra strunných nástrojů, Wihanovo kvarteto

13. doc. MUDr. Igor ČIŽMÁŘ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc, Traumatologická klinika
14. doc. MUDr. Ondřej DAUM, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Šiklův ústav patologie

15. doc. MUDr. Julie DOBROVOLNÁ, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie, Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, Pediatrická klinika, Výzkumná infrastruktura RECETOX

16 doc. Eva EISLER
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
působí: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér K.O.V.

17. doc. MUDr. Daniela FISCHEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Gynekologicky-porodnická klinika, Onkogynekologické centrum

18. doc. Ivan FOLETTI, MA, Docteur ès Lettres
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Université de Lausanne

19. doc. MUDr. Tomáš FREIBERGER, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Středoevropský technologický institut

20. doc. Ing. Alena GALAJDOVÁ, PhD.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
působí: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra automatizácie a komunikačních rozhraní

21. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc.
pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika rehabilitačního lékařství

22. doc. Ing. Radim HALAMA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky

23. doc. Ing. Martin HANEL, Ph.D.
pro obor: Environmentální modelování
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Oddělení hydrologie, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

24. doc. RNDr. Jakub HOFMAN, Ph.D.
pro obor: Ekotoxikologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Půdní environmentální chemie a toxikologie

25. doc. RNDr. Jan HRBÁČ, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie

26. doc. MUDr. Rudolf CHLUP, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc, I. a II. interní klinika, Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun

27. doc. MgA. Petr JARCHOVSKÝ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra scenáristiky a dramaturgie

28. doc. MUDr. Marian KACEROVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Porodnicko-gynekologická klinika

29. doc. RNDr. René KALUS, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations

30. doc. MUDr. David KARÁSEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická

31doc. MUDr. Milan KAŠKA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Chirurgická klinika

32.     doc. PhDr. Ladislav KESNER, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Národní ústav duševního zdraví Klecany

33.     doc. Ing. et Ing. Fabian KHATEB, Ph.D. et Ph.D.
pro obor: Elektrotechnická a elektronická technologie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

34.     doc. Ing. Zbyněk KOLDOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Technická kybernetika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
působí: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav informačních technologií a elektroniky

35.     doc. MUDr. Pavel KRAML, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrad

36.     doc. Ing. Michal KRÁTKÝ, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, Centrum ENET

37.     doc. Ing. Jan KREMLÁČEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav patologické fyziologie

38.     doc. PhDr. Ladislav KRIŠTOUFEK, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, Katedra financí a kapitálových trhů

39.     doc. PhDr. Zdeněk KŘÍŽ, Ph.D.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, CEVRO Institut o.p.s.

40.     doc. Mgr. Martin KUDLÁČEK, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

41.     doc. RNDr. Miroslav LÁVIČKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Evropské centrum excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost

42.     doc. PhDr. Jitka MALEČKOVÁ, CSc.
pro obor: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky, CERGE-EI

43.     doc. RNDr. Kristián MATHIS, Ph.D., DrSc.
pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky materiálů

44.     doc. Mgr. Iva MATOLÍNOVÁ, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky povrchů a plazmatu

45.     doc. MUDr. Filip MÁLEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, I. interní klinika

46.     doc. Ing. Bc. Pavel MOKREJŠ, Ph.D.
pro obor: Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

47. doc. Dr. Ing. Tomáš MOUCHA
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav chemického inženýrství

48 doc. RNDr. Zuzana MÜNZBERGOVÁ, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Botanický ústav AV ČR

49.  doc. RNDr. Oldřich NEDVĚD, CSc.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Entomologický ústav AV ČR, Biologické centrum

50. doc. Ing. Milan OSTRÝ, Ph.D.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavebnictví

51. doc. MUDr. Petr OŠŤÁDAL, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Interní klinika, Nemocnice Na Homolce, Kardiocentrum, Kardiologické oddělení, Oddělení akutní kardiologie

52. doc. RNDr. Petr PAVLÍNEK, Ph.D.
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, University of Nebraska, Department of Geography and Geology

53. doc. Ing. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury

54. doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie

55. doc. Ing. Daniela PLACHÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií

56. doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a kvantitativních metod

57. doc. RNDr. Petr PONÍŽIL, Ph.D.
pro obor: Nástroje a procesy
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství

58. doc. MUDr. Martin PRÁZNÝ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika, Diabetologické centrum

59. doc. Ing. Jana PULKRABOVÁ, Ph.D.
pro obor: Chemie a analýza potravin
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav analýzy potravin a výživy

60. doc. MUDr. Tomáš REISCHIG, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, I. interní klinika – nefrologické oddělení, transplantační centrum

61. doc. RNDr. Jana ŘEPKOVÁ, CSc.
pro obor: Speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie

62. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva

63. doc. Ing. Andrey SHUKUROV, Ph.D.
pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky

64. doc. Ing. Bedřich SMETANA, Ph.D.
pro obor: Chemická metalurgie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická, Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů

65. doc. Ing. Tomáš SVĚRÁK, CSc.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů

66. doc. RNDr. Oldřich SYCHRA, Ph.D.
pro obor: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
působí: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

67. doc. PhDr. Miroslav ŠEDIVÝ, Ph.D.
pro obor: Světové dějiny a obecné dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin

68. doc. Ing. akademický architekt Jan ŠÉPKA
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
působí: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér Architektury I, Nadace muzeum Stanislava Suchrady

69 doc. MUDr. Petr ŠTOURAČ, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Centrum pro rozvoj klinických kompetencí, Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

70. doc. Mgr. Radim ŠUMBERA, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

71. doc. Ing. Zdeněk TOMEŠ, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra ekonomie

72. doc. MUDr. Martin VALIŠ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika

73. doc. MUDr. Dalibor VALÍK, Ph.D.
pro obor: Lékařská farmakologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Masarykův onkologický ústav v Brně, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie

74. doc. Ing. Radim VÁCHA, Ph.D.
pro obor: Pedologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

75. doc. Mgr. Kateřina VITÁSKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Speciální pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií

76. Jan VITEK, MSc., PhD.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Northeastern University, Khoury College of Computer Sciences

77. doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD.
pro obor: Urbanismus a územní plánování
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav urbanizmu a územního plánovania

78 doc. Michal VOJTÍŠEK, M.S., Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Centrum vozidel udržitelné mobility, Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra vozidel a motorů

79. doc. Ing. Luboš VOSTRÝ, Ph.D.
pro obor: Genetika živočichů
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra genetiky a šlechtění, Výzkumný ústav živočišné výroby, Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat

80. doc. MUDr. Tomáš ZELINKA, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama