Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17. 4. 2020 16:49:00

Doba je naprosto unikátní ve všech ohledech

Doba je naprosto unikátní ve všech ohledech

Projev na 20. schůzi Senátu 17. dubna 2019 k návrhu zákona zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020

 Moc děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak ono to zní skoro jako klišé, ale tolik pochval najednou, ono je to spíše závazkem, abychom si to jako Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy do budoucna nepokazili, takže já za to děkuji, děkuji vám za tu spolupráci, která opravdu byla vynikající, chápavá v krocích, které děláme. A já ten vozík zkusím odtáhnout a přijet příště s prázdným vozíkem a doufat, že bude zase plný. Ale chtěl bych i poděkovat za doprovodné usnesení k tomu zákonu, protože přesně vystihuje to, že tato věc nemá být v tom zákoně explicitně obsažena, ale je tam přesně apel na školy, aby přihlížely k odlišnému socioekonomickému zázemí studentů. A mě to konvenuje z toho důvodu, že já apeluji na školy a ředitele v regionálním školství, protože jestli se v tuto chvíli něco ukazuje více než kdy jindy, tak že úspěch škol v tom vzdáleném vzdělávání je založen na komunikaci s tou rodinou. Je jiná situace, pokud máte třídu, kde 30 dětí má internetové připojení, má prostředky a domácí prostředí je ze vzdělávacího pohledu podnětné. A samozřejmě kombinace, kdy je to půl na půl nebo obráceně, je jiná. A pro to neexistuje, i když řada lidí k tomu vyzývá, nějaký univerzální nástroj, aby ministerstvo zajistilo, že to univerzálně bude fungovat. Nemůže, máme extrémně různorodou vzdělávací soustavu a extrémně různorodou pozici vzdělávání a podmínek v rodinách. To platí, byť menší měrou, i pro uchazeče o vysoké školy. A proto já podporuji usnesení Senátu tak, jak bylo načteno. A zároveň to využiji k apelu na vysoké školy, aby skutečně zohledňovaly a v co největší možné míře nakombinovaly přijímací řízení tak, aby tam nedocházelo k nějaké nepřímé diskriminaci některých skupin uchazečů. Co se týká dotazů, začnu možná tím, co považuji za důležité v rámci návratu prvního stupně. My jsme samozřejmě si uvědomovali, že ještě nejenom 5. třída na osmiletá gymnázia, ale 7. a 9. třídy jsou ty ročníky, které jsou ještě pod extrémnějším tlakem z důvodu jednotné přijímací zkoušky. V našich plánech na postupné nebo na uvolňovací scénáře jsme skutečně chtěli, aby aspoň ne tedy každodenní výukou, ale aspoň konzultacemi nebo nějakou touto, tímto typem výuky se mohly děti, nejen z důvodu socializačního, ale i z důvodu toho nastavení přípravy na jednotné přijímací zkoušky, byť smutným tajemstvím, ono to není tajemství, ono je to veřejná věc, máme to ve strategii 2030, je, že přípravy na jednotné přijímací zkoušky probíhají mimo školu a jsou hodně závislé právě na tom, jak rodina dokáže zabezpečit to vzdělávání. Takže my jsme to v požadavcích na to rozvolnění měli, ale skutečně rovnováha, kterou jsme teďka nabyli, a věřme, že jsme ji nabyli a že se nepokazila velikonočními oslavami, tak je velmi křehká. A proto v tom plánu, který teďka je platný, tak se s tímto počítá opatrně až od června, aby tam aspoň k tomuto, k té interakci mohlo docházet. To znamená plný návrat do toho scénáře od 25. 5. se nám nepodařilo vzájemnou konzultací s epidemiology prosadit. Já skutečně, říkám to od začátku a není to z mé strany defenzivní taktika nebo snaha se vymluvit, ale když jsme měli debatu všech ministrů školství Evropy, všichni hledáme cestu, jak se s tím vypořádat. Někde obdobnou, některé státy k tomu přistupují různě. Ale to, co platí pro úplně všechny, co jsme se o tom bavili, je, že striktně všichni ministři školství a ministerstva školství vycházejí z doporučení epidemiologů. A to poslední slovo v tom rozvolňování z pohledu krokování má vždycky zdravotnické hledisko, epidemiologické hlediska. Takže i tady to sehrálo. takže my jsme to zkoušeli, v tuto chvíli opatrně, pokud situace se bude vyvíjet lépe, než si představujeme, můžeme se bavit o tom, že scénář se ještě bude upravovat, protože scénáře jsou modelové scénáře, ale samozřejmě ať už negativnější nebo pozitivnější vývoj v tom bude určit sehrávat svou roli. Takže jenom vás můžu ubezpečit, že skutečně myslíme i na druhý stupeň, tam ta vzdálená výuka jede stále dále. A to, co platí jak pro první stupeň, tak pro druhý stupeň, tak pro střední školy, tak pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, tak je ochrana rizikových skupin. To znamená, celé je to založené na tom, že se ani na prvním stupni, ani do škol nevrací pracovníci, kteří budou vydefinováni jako riziková skupina z pohledu ministerstva zdravotnictví a epidemiologů. Je to opravdu, podle mého názoru, správný přístup, protože jde tam o ochranu skupin do té doby, než budeme mít ještě větší jistotu o tom, jak se epidemie vyvíjí. Co se týká jednotných přijímaček, tam chceme podpořit studenty tím, že v tuto chvíli CERMAT uvolňuje testy včetně řešení, chceme, aby na to byla zprovozněna aplikace, ale aby také k tomu, a to předpokládám, že zprovozníme od května, nebyly jenom placené kurzy nebo některé jsou v tuto chvíli neplacené, ale z pohledu ministerstva i nějaký Youtube kanál, kde to bude včetně toho vysvětlení. Což netrefuje tu skupinu těch, kteří nemají doma připojení, ale pomáhá to v té přípravě, protože uznávám, i z pohledu rodin, z pohledu těchto žáků není situace lehká. To znamená, pokud to jenom trochu půjde řešit a situace bude dobrá, budeme to znovu otevírat, debatu, ale v tuto chvíli platí scénář tak, jak jsme si řekli. Obdobně je to i v případě letních táborů. Já když jsem se vyjadřoval k srpnovému termínu, tak to spíše souviselo s tím, co jsem avizoval, co také zkouší někteří kolegové v zahraniční připravovat. A to jsou letní doškolovací kempy. To znamená nějaké letní školy, které mají právě srovnat ten gap, ke kterému teďka dochází, když v některých rodinách výuka má priorita, a v některých ne. To znamená, já jsem hovořil o tom, že toto přichází v úvahu pravděpodobně až v srpnu. A dává to i smysl s ohledem na nastartování školního roku. A určité vyrovnání zaostávání u dětí ze sociálně nepodnětného prostředí nebo ze vzdělávacího pohledu nepodnětného prostředí. Co se týká klasických letních táborů, tak situace je tam skutečně taková, že pokud vezmu pana docenta Maďara, který se k tomu vyjádřil, tak jenom budu citovat z jeho odpovědi právě české radě a respektive všem táborníkům, ale to byl nějaký otevřený dopis, který dostal. A to stanovisko je takové, že situace nemůže být posuzována v tuto chvíli podle toho, co je v plánu uvolnit v červnu. To je nějaký scénář a stanovení dalších opatření musí vycházet z reálné situace, která nastane v následujícím období. Do poloviny května se bohužel zřejmě nebudeme schopni bavit v reálných obrysech, jestli vůbec tábory budou, ať už červenec, srpen nebo jindy. Jsme stále na velmi tenkém ledě. Mohu vás ujistit, že pokud to aspoň trochu půjde, budu se klonit k umožnění táborů už v červenci, aspoň z pohledu homogenních skupin do 50 osob, například skautů a podobně. Ale teď je ještě příliš brzy na to finální rozhodnutí, takže teď jsem vám přečetl z dnešního rána stanovisko koordinátora epidemiologické komise ministerstva zdravotnictví. A myslím si, že to je férové. Neustále stále samozřejmě čelím tomu, že jsme nezveřejnili termín jednotných přijímacích zkoušek, ale uvědomme si prosím, že jak v této oblasti letních táborů, tak v oblasti jednotných přijímacích zkoušek a dalších etap rozvolňovacího scénáře všichni vlastně čekáme na data z rozvolnění velikonočního nebo předvelikonočního. A ta buď můžou vyjít dobře, a pak scénáře platí, nebo samozřejmě mohou vyjít hůř. A pak se budou korigovat scénáře, které jsou, všichni si přejeme, reálné, ale všichni se samozřejmě modlíme. A tady to padlo, je to tenký led, je to křehká rovnováha, které jsme dosáhli restriktivními opatřeními během posledních pěti šesti týdnů, tak jednak si to nepokažme. A druhá věc je, že skutečně nedá se to teď s určitostí říci. A já jsem dalek toho vystřelovat termíny a slibovat něco a pak od toho ustupovat. Myslím si, že je férovější říct, že v tuto chvíli nevíme, byť chápu, že zase organizátorům a dalším to přidělává starosti. Ale ta doba je naprosto unikátní ve všech ohledech. A letních táborů se to bohužel týká také. Poslední skupina dotazů směřovala ke školám třeba speciálním nebo dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Tam počítáme a bavíme se o nějakém rozvolnění u speciálních poruch, vad, které jsou, co se týká vady řeči nebo není tam kombinace s nějakým oslabením imunity organismu, protože u řady těchto poruch tomu tak je. A v té chvíli je tam velmi vysoké procento pravděpodobnosti, že budou spadat do rizikové skupiny. A rizikové skupiny, jak už jsem řekl, jsou v tomto období jakoby odcloněny od toho, od běžné prezenční výuky. To znamená, souhrnně platí scénář, který je v tuto chvíli daný, homogenní skupiny na školách, případně to začne fungovat, můžeme se bavit o nějakých rozvolňujících opatřeních, ale nepočítáme, ani v těch homogenních skupinách, třeba s tím, že by skupinka 15 dětí v tělocvičně dělala tělesnou výchovu. To znamená, je to v tuto chvíli nastaveno striktně, takže žádné další doprovodné věci ve škole... v tuto chvíli, když se bavíme o konzultacích a dalších věcech, tak v tuto chvíli je rozvolňující scénář pro závěrečné ročníky od 11. května konzultační formou.

Ale dominantní do 30. 6. je výuka na dálku, i pro ten 1. stupeň, kde to, co jsme nazvali školní skupinou, tak je kombinace toho, že bude probíhat to plnění těch úkolů vzdáleného vzdělávání, v odpoledních hodinách neformálního vzdělávání v rámci družiny, je to poměrně striktní, takže já, říkal jsem to před chvilkou, nebudu slibovat žádné další rozvolnění, pokud se to bude vyvíjet dobře, tak o případných dalších rozvolňujících krocích jsme dohodnuti s epidemiology, že se budeme bavit na té operativní bázi v průběhu měsíce května. To je asi vše.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama