Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.05.2020 11:17:00

Jednotná přijímací zkouška i maturitní zkouška proběhnou v polovině června

Jednotná přijímací zkouška i maturitní zkouška proběhnou v polovině června

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 6. května 2020 k návrhu změny zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za to úvodní slovo. Co se týká předloženého zákona, předpokládám, že ten obsah návrhu zákona je vám všem dobře znám, jelikož jsme ho tady diskutovali poměrně dlouho v rámci předchozích čtení. A omezím se tedy jen na stručný komentář k některým pozměňujícím návrhům.

Já bych chtěl především zdůraznit, že my jako MŠMT trváme na svém původním návrhu. To znamená, nesouhlasíme s pouhým odkladem povinnosti konat ve společné části maturitní zkoušku z matematiky. Ten dvouletý odklad, který byl navržen, jsme považovali ještě před vypuknutím korona krize za nedostatečný. A já bych ještě jednou vás chtěl požádat o zvážení té možnosti, pokud jste se rozhodli podporovat tento pozměňující návrh, možnosti podpořit vládní návrh, protože nikdo z nás nepředpokládal, ten odklad počítal s tím, že v následujících dvou letech, respektive už v tomto roce ty kroky k nastartování zlepšené výuky matematiky budou moci probíhat. A nebudeme si nic nalhávat, že korona krize do toho nějakým způsobem nezasáhla.

To znamená, podle mého názoru jsem tvrdil, že dvouletá doba je nedostatečná z mého pohledu před vypuknutím korona krize, tak ten argument je v tuto chvíli ještě validnější. To znamená, ve chvíli, kdy možná i příští rok bude částečně ta výuka narušena, tak je podle mě větší váha toho argumentu pro podporu vládního návrhu a ponechání té volitelnosti i do dalšího období. To samozřejmě neznamená, že by výuka matematiky, a na tom se shodneme předpokládám všichni průřezově nějakým způsobem, nebyla důležitá, že by se učilo méně.

Co se týká změny financování regionálního školství, tak podporujeme dělení hodin tak, aby matematika mohla být kvalitněji učena. Takže to jsou argumenty podle mě, které se objevily v mezičase mezi druhým a třetím čtením, ve prospěch podpory vládního návrhu oproti tomu pozměňujícímu návrhu na dvouletý odklad. Ale samozřejmě to konečné rozhodnutí bude dnes na vás.

Pokud jde o další pozměňující návrhy, chtěl bych upozornit na návrh, který předložila paní poslankyně Melková, který kromě částečné debyrokratizace související s některými náležitostmi financování škol dále umožňuje hrazení nákladů na dopravu, na akce v rámci vzdělávání ze státního rozpočtu z tak zvaných ONIVů. To je velmi důležitý pozměňující návrh. Já za něj děkuji a věřím v jeho průřezovou podporu.

Z dalších předložených poslaneckých pozměňujících návrhů bych se chtěl vyjádřit pro návrh pana poslance Špičáka, který zvyšuje transparentnost státem garantovaných přijímacích zkoušek na střední školy a maturitní zkoušky. CERMAT by tak musel nově zveřejňovat například zadání zkoušek či klíče správných řešení úloh nebo informace o průběhu zkoušek včetně ověření, tak zvané validace testů. Myslím si, že to je velmi žádaný směr otevřenosti těch informací. Takže tento návrh má naši podporu také.

Dále návrh pana poslance Kubíka, který se týká zadání testů jednotné zkoušky, zadání zkoušek, společné části maturitní zkoušky, kde dochází k upřesnění, že toto náleží originálně MŠMT, které je však může delegovat na centrum, tedy chcete-li CERMAT.

Když jsem teď zmínil maturity a jednotné přijímací zkoušky, tak samozřejmě vím, že je dlouhodobě velký hlad po termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky. Tak já jsem avizoval, že nejpozději do poloviny května vyhlásí Ministerstvo školství s ohledem na epidemiologickou situaci konkrétní termíny, kdy budou didaktické testy, maturitní zkoušky, kdy proběhne jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté a víceleté školy, víceletá gymnázia.

Řekl jsem, že pravděpodobnost, že proběhnou v první polovině června, je velmi vysoká. Dnes vás mohu ubezpečit, že ten konkrétní scénář, který představím ve 14.00 hodin odpovídá tomu, co jsem původně vyhlásil, ten epidemiologický vývoj je velmi dobrý. To znamená, že jednotná přijímací zkouška i maturitní zkouška skutečně proběhnou v tom avizovaném termínu, to znamená v těch prvních dvou týdnech měsíce června.

Jelikož budeme představovat i podpůrné aplikace pro procvičování těch testů ať už CERMATu nebo České školní inspekce plus další věci, týkající se vyhlášky související, na té tiskové konferenci pro ta konkrétní data i těch školních částí, upřu vaši pozornost na 14. hodinu, kdy zveřejníme konkrétní informace spojené s jednotnou přijímací zkouškou a maturitní zkouškou. Děkuji za úvodní slovo.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama