Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.07.2020 14:15:00

Školství si prošlo tvrdou zkouškou

Školství si prošlo tvrdou zkouškou

Vzkaz ministra školství ke konci školního roku nejen pro učitele

 Vážené dámy, vážení pánové,

končí školní rok, který byl snad ve všech směrech jiný, než ty předešlé. Naše školství v posledních měsících prošlo obrovskou zkouškou, kterou si nikdo z nás nedovedl představit. Troufnu si tvrdit, že v tomto tvrdém testu uspělo. A to hlavně díky Vám, ředitelkám a ředitelům, učitelkám a učitelům a všem dalším pracovníkům našich škol. V neposlední řadě ale patří poděkování i všem rodičům, bez kterých by poslední pololetí nemohlo vůbec proběhnout.

11. března nastala v českém školství doba temna. Školy se uzavřely, žáci a studenti byli nuceni zůstat doma, výuka se musela prakticky ze dne na den od základu proměnit. Nešlo zdaleka jen o výuku, ale i o komunikaci mezi rodinou a školou. Koronavirová krize nám všem opět ukázala, že komunikace a spolupráce je pro vzdělávání klíčová. Společnost měla také jedinečnou možnost poznat, jak je oblast školství důležitá pro fungování společnosti, a to hlavně ve smyslu výzkumu či výpomoci žáků či studentů našich škol v krizových situacích. I těmto žákům a studentům patří obrovské poděkování. Chtěl bych v tomto velmi vyzdvihnout také práci učitelek mateřských škol, které pečovaly o děti pracovníků bezpečnostních sborů a zdravotníků, ale i řady dalších.

Každý z nás si z posledních měsíců nese nějakou zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní. Za sebe mohu říci, že jsme se s nejbližším týmem snažili konat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Úzce jsme komunikovali s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, snažili se nastavit pravidla tak, aby byla v českém prostředí proveditelná a školství mohlo nejen fungovat, ale i se pozvolna vracet k normálu. To vše s vědomím odpovědnosti za celou naši vzdělávací soustavu a všechny její účastníky. Ministerstvo v průběhu léta připraví manuály pro školy, které budou reflektovat zkušenost škol, a školy je budou moci použít v případě opětovného výskytu onemocnění COVID-19.

Ač pevně věřím, že příští školní rok již bude bez podobných překvapení, určitě bychom si z předešlé krize měli vzít nějaká ponaučení. Jak už jsem mnohokrát řekl, dálková výuka by se neměla odložit spolu s rouškami, ale měli bychom se v ní dále zdokonalovat, hledat další zdroje inspirace a společně přemýšlet nad integrací prvků on-line vzdělávání do běžné výuky. Školu určitě nikdy nenahradí, ale je možné ji efektivně využívat například v případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka nebo v budoucnu v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání. V tomto smyslu ministerstvo také připravuje pokusné ověřování, které nabyté zkušenosti otestuje a nabídne systémové řešení.

Dosavadní podpora pro školy se mimo jiné odehrávala formou webinářů, které realizoval Národní pedagogický institut. Největší zájem ze strany učitelů byl o to, jak používat on-line platformy pro komunikaci s žáky. Rádi bychom tyto webináře doplnili o rozměr pedagogický. Tedy nikoli jak používat platformu, ale jak vzdělávat za pomocí platformy. V tomto smyslu bych Vás rád požádal o zpětnou vazbu. Budu velmi rád, pokud budete posílat své zkušenosti a příklady dobré praxe, jak se Vám výuka v on-line prostředí dařila a jaké vzdělávací metody se Vám podařilo uplatnit, na adresu: inspirace@msmt.cz.

Další společnou výzvou je samotná proměna výuky. Předešlé měsíce ukázaly značnou přetíženost rámcových i školních vzdělávacích programů. Úkolem ministerstva bude proměna RVP zejména z pohledu redukce celkového objemu očekávaných výstupů a učiva a jejich celkovou aktualizaci s ohledem na společenské změny, kterými procházíme a kterým budou naše děti čelit. Nicméně již dnes mohou školy měnit své školní vzdělávací programy, a reagovat tak na nabytou zkušenost. Prosím využijte této příležitosti.

Vážené dámy, vážení pánové, velmi Vám všem děkuji za Vaši práci v tomto školním roce a zejména pak v posledním pololetí. Ředitelkám, ředitelům, učitelkám a učitelům přeji zasloužené dovolené, stejně tak chci popřát krásné prázdniny žákům a studentům a jejich rodinám.

Více než kdy dřív Vám chci říct, že být v této zemi, která je plná skvělých pedagogů, ministrem školství je pro mne obrovská čest.

S úctou

Robert Plaga

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama