Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.03.2021 15:45:00

Téma rozhodnutí o návratu do škol není na stole

Téma rozhodnutí o návratu do škol není na stole

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 11. března 2021 – Informace vlády k otevření škol

 Dovolím si reagovat na některé věci, které tady padly. Jednak je dobré říci ještě jednou, neb opakování jest matkou moudrosti, že my jsme neleželi na kanapi se založenýma rukama. Naše ruce pracovaly. V lednu jsme představili úpravy maturit, které reagovaly na ten scénář Ministerstva zdravotnictví, kdy se počítalo s tím, že se budou moci závěrečné ročníky vrátit zpátky do škol. Už v té chvíli jsme představili úlevy, úpravy, které spočívaly v tom, že se prodloužil termín na didaktický test z českého jazyka, z cizího jazyka o deset minut, z matematiky o patnáct minut. Mimořádný termín pro nemocné COVIDem-19, aby tam byl ten odstup na tu karanténu, protože samozřejmě jsme si uvědomovali tento problém. A jeden termín navíc u didaktického testu pro žáky s pracovní povinností a dobrovolníky, kteří se toho účastnili.

Zároveň došlo v té školní části ke zrušení slohových prací a tedy český jazyk a cizí jazyk měl mít jenom tu zkoušku ústní. V té profilové části už v tom lednu, na konci ledna tak, jak jsme avizovali, že v té chvíli řekneme, jsme stanovili a rozeslali školám ten pokyn k tomu, že praktickou zkoušku mohou upravit a může mít jiné formy - vypracování maturitní práce a tak dále plus prodloužení termínu pro realizaci do 27. srpna, pokud to bude možné. To znamená ta logika té odbornosti, toho načerpání tady je a ta informace na školy šla včas. Pokud bych, a klidně bych mohl, zde měl přečíst ty výroky z průběhu měsíce února, kdy přestože ta situace a ten pokles nebyl takový, jak se očekávalo, tak stále jsme všichni, pevně věřím, doufali, že se podaří realizovat nějaký návratový scénář, leč nestalo se tak. To znamená, že přesně sedí ta informace, že jsme se bavili kontinuálně a ty scénáře připravovali.

Ve chvíli, kdy padlo to rozhodnutí, že se žáci nemohou vrátit ani s antigenním testováním, a dokonce tady byla debata o úplném lockdownu, tak jsme ve velmi krátkém čase, a chtěl bych znovu ocenit tu kontinuální spolupráci svých kolegů na Ministerstvu školství se všemi stakeholdery, se všemi asociacemi, s řediteli, kdy jsme to balancované řešení hledali, avizovali, že v průběhu tohoto týdne ho představíme, to znamená ten faktor jistoty pro studenty a studentky, respektive žáky a žákyně, učně a učnice, tady byl. A myslím si, že ten kompromis je chválený ze všech stran a rozhodně vzhledem k okolnostem a dynamickým situacím nebyl představen pozdě.

Zároveň co se týká těch závěrečných zkoušek, tak tam k té úpravě nedochází a je to zcela logické, protože u závěrečných zkoušek to gros, to těžiště je na úrovni školy a tam jsme ty úpravy, to rozvolnění a ten posun termínu provedli v maximální možné míře už v tom měsíci lednu. Jsem přesvědčen, a nejenom já, ale myslím si, že i odborná veřejnost, že tyto kroky, které jsme udělali, jsou vzhledem k situaci adekvátní, jsou jasně komunikované a jsou včas.

Co se týká toho příspěvku, respektive komentáře Dominika Feriho a vznesené otázky, jestli nemůže vzniknout další nejistota tím, že je to projednáváno na půdě Sněmovny, určitě se to může stát, a proto je na místě, abych řekl, že tato verze, která bude opatřením obecné povahy, to jest rozhodnutím ministra určena a rozeslána školám, je verzí konečnou. Úřední udělení maturit by si vyžádalo změnu zákona a rozhodnutí ministra školství a pokud, a o tom je ten druhý bod, ten je o návrhu do škol, bude možný návrat do škol, tak toto není na stole, to znamená soustřeďte se, prosím, studenti na přípravu na maturitu tak, jak byla včera představena a chtěl bych poděkovat i učitelům a učitelkám, kteří se té distanční výuce věnují, a to i s důrazem na ty předměty, které se nyní stávají volitelnými v té školské části, to znamená z českého jazyka a cizího jazyka. Nejenom apel na ně, aby dále učili studenty, ale i na studenty, aby se dále učili, protože to jsou kompetence, které se jim budou hodit v životě nejenom pro to složení, nebo případné vyhnutí se této části maturitní zkoušky, ale bude se to hodit i v tom dalším životě. Proto bych byl rád, kdyby obě strany, které na tom on-linu v tuto chvíli jsou, se dál snažily nejenom kvůli maturitě, ale především kvůli svému budoucímu uplatnění.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama