Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.03.2019 2:06:00

Vládního závazku bude dosaženo nejpozději na konci roku 2020 - 2021

Vládního závazku bude dosaženo nejpozději na konci roku 2020 - 2021

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 26. března 2019 – Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů

 Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

předem bych chtěl poděkovat za to, že se toto téma dostalo na plénum Sněmovny, a protože mi dává příležitost jednak bilancovat, jednak vás seznámit s těmi konkrétními kroky, ke kterým došlo. Vezmu to postupně.

Jak tady padlo v úvodním příspěvku, shodou okolností ta konkrétní čísla za rok 2018 máme k dispozici a meziroční růst je 11procentní, reálný, na tvrdých číslech, meziroční růst a průměrná mzda v regionálním školství dosáhla 35 089 korun. Podotýkám, že kromě 11procentního meziročního růstu se jedná o růst o 31 procent v rámci posledních pěti let, to znamená pokud to vezmete za ty dvě vlády poslední, tak je 31 procent nárůst průměrné mzdy. Takže ty peníze nemizí.

České školství - a na tom se shodneme, to znamená nedostáváme se do sporu s vámi - ale není černou dírou a ten dluh patnácti, dvaceti let, který českému školství dlužíme, respektive ten deficit, který tam nastoupal, se daří postupně odstraňovat.

Když se vrátím k roku 2018 a k tvrzení, že nedošlo k žádnému doplnění rozpočtu 2018, tak tuším, že v červnu došlo k tomu, v roce 2018, že vláda uvolnila přes jednu miliardu korun a právě to byly prostředky na speciální školy. To znamená, ty, které v tom systému chyběly z důvodu podfinancování nebo podříznutí financování speciálního školství.

K inkluzi, která tady byla zmíněna, podotýkám jednu věc. Pojďme se o tom tématu bavit věcně. To znamená, speciální školy patří do českého systému a jestli se něco ukázalo v minulých letech, tak že i tyto školy jsou podfinancované. Tento stav se snažíme změnit a já pro rok 2020 - byť se teď bavíme o přidávání platů v roce 2018 - bych byl rád, kdybychom přešli na institucionální financování speciálního školství, protože tam to není o tom, aby si sáhli do toho společného balíku, který nazýváte inkluzí, tak já upozorňuji, že na ty peníze, které tam dneska jsou, a které jsou dost často kritizovány, tak jsou to i peníze, na které si přes podpůrná opatření sahají speciální školy. To znamená, pojďme se bavit věcně o tom, kde je balanc, kde skutečně je v zájmu toho dítěte, aby se vzdělávalo buď v běžném vzdělávacím proudu, nebo aby byly ve speciální škole, ale prosím, v debatě o rozpočtu roku 2020, mohu-li poprosit, si uvědomme, že ten balík prostředků, pokud podřízneme, tak ho bereme českým učitelům a českým nepedagogickým pracovníkům. Tolik faktická poznámka k tématu, které nás bude provázet v následujících měsících.

A v roce 2018 jsme doplnili do systému, kde se zvyšovaly tarifní platy, a od listopadu 2017 jsme doplnili 1,1 miliardu korun, to znamená, neznamená to a rozhodně se nestalo, že by vláda kašlala na školství v průběhu roku 2018. Nebylo tomu tak.

Co se týká tvrzení, které se tady také objevilo, že změna financování regionálního školství, ke kterému mám dojít k 1. 1. 2020, je nákladově neutrální. Nemůže být z povahy věci nákladově neutrální, protože věc, kterou tím léčíme...

Věc, kterou tím léčíme, za prvé, jsou meziregionální rozdíly, kdy skutečně v některých regionech byly neodůvodněné rozdíly a ty regiony neměly nenárokové složky platu, to je chtěná věc, protože se bavíme o celostátním systému, a druhá věc směřuje ke kvalitě a to, oč se tam hraje, jsou takzvané PHmaxy - abych to přeložil, jsou to počty hodin maximálních - tedy celý ten systém v následujících letech má směřovat k možnosti zkvalitnění výuky přes dělení hodin a jakoby individualizovaném přístupu. To znamená, toto je záležitost, kterou v tom českém vzdělávacím systému je nutné zaplatit, je nutné na ni dát prostředky, ale - a to podstatné, co tady padlo - vládní závazek, programové prohlášení, že na konci roku 2020 - 2021 bude průměrný plat českého učitele 150 procent úrovně roku 2017, tedy převedeno na číslo 45 000 nebo 46 000 korun, tak ten držíme a i z prvních jednání s paní ministryní financí tento závazek nebyl zpochybněn, to znamená, že pokud jsem tady v něčem říkal, že jsem nespokojen s minulým rozpočtem, tak že to nebylo propsáno do střednědobých výdajových rámců. A já jsem se shodl s paní ministryní financí, že to navýšení bude propsáno na nárůst roku 2020 - 2021 tak, aby bylo zjevné, že toho vládního závazku bude dosaženo nejpozději na konci roku 2020 - 2021. Tolik asi úvodní vstup. Dále budu reagovat na další řečníky.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout