Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.01.2021 15:52:00

Zákon není tak drastický, jak je tady někdy předesíláno

Zákon není tak drastický, jak je tady někdy předesíláno

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2021 k zákonu o pedagogických pracovnících

 Děkuji za slovo. Byl jsem vyzván k té reakci, tak reagovat budu ve třech rychlých bodech. Zaprvé bych chtěl říct, že se jedná o vládní návrh, který na vládě byl schválen 14 hlasy ze 14 přítomných. To bylo k těm některým výhradám, myslím, pana poslance Miholy, jak je to nevládní či nedohodnuté. Ale to je v tuto chvíli úplně jedno, jsme ve Sněmovně. Sněmovna jest hegemonem, takže to plně respektuji.

Co se týká toho dotazu, který tu byl, respektive ještě jedné připomínky, že ředitel neodpovídá za pedagogický, metodický a další proces. Samozřejmě, že ten přímý výkon ve třídě je učitelský, to nikdo nezpochybňuje, ale ředitel hodnotí toho učitele právě na základě toho, jakým způsobem vykonává... ohledně kvůli tomu chceme, aby to byl pedagogický (Nesrozumitelné.), a kvůli tomu chceme, aby chodil na hospitace, a také kvůli tomu chceme, aby to odměňování s tímto odpovídalo. Takže byť to není explicitně v tom zákoně, a samozřejmě v té třídě je primární učitel, tak ten ředitel tuto zodpovědnost vždycky měl, má a já pevně doufám, že mít bude.

Co se týká té odborné kvalifikace, chtěl bych říct, že předpoklad odborné kvalifikace ředitel školy uzná za splněný nejdéle po dobu tří let ode dne, kdy začne tento pedagog učit. To je 9 a), které jste citovali. A po uplynutí této doby musí splňovat podmínky odborné kvalifikace podle příslušného ustanovení zákona č. 563. To znamená, posouváme se do § 7 a), kde jsou uvedeny společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy. To je ta provazba.

Jenom chci říct, že to není, a opakuji to pokaždé již dva roky, i na setkání (Nesrozumitelné.) pedagogických fakult v roce 2019, kdy jsme se s nimi o tom bavili poprvé snad a rozhodně ne naposled, tak jsme se bavili o tom, že to samozřejmě nemá nahradit ten primární kanál, to znamená pedagogické fakulty jako takové. Je to sekundární kanál a je to o tom, že ředitel školy, který dnes rozhoduje o tom, kdo bude co učit, koho přijme, byť je to na výjimku, tak tady bude moci toho člověka s magisterským vzděláním vzít a poskytnout mu po dobu tří let podporu, aby ten člověk nějakým způsobem si doplnil to doplňující pedagogické studium. Je to tedy další cesta nezpochybňující vše, co tady bylo řečeno. Proto tento zákon není tak drastický, jak je tady někdy předesíláno v těch diskusích.

Odpověď na otázku jsem dal, jak na první, druhou, tak i na třetí.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama