Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.08.2020 0:17:00

Znovu opakuji, toto opatření má být opatřením nouzovým

Znovu opakuji, toto opatření má být opatřením nouzovým

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k školskému zákonu

 Děkuji za slovo.

V předchozí debatě v obecné rozpravě tady padla řada podnětů, na které bych rád reagoval ve vztahu jednak k pozměňovacím návrhům. Samozřejmě, že řada těch věcí tak, jak je školství komplexní problematikou, tak se netýkala předkládaného zákona, ale věcí souvisejících tu blíže tu vzdáleněji s touto problematikou. Přesto. Začnu odzadu.

Chtěl bych pogratulovat poslanci Výbornému k tomu, že dolistoval manuálem a materiály Ministerstva školství, které odešly ředitelům, až nakonec, protože tam je ta zpráva České školní inspekce. Takže jsem velmi rád, že jsme poslali jeden (Nesrozumitelné.) materiál včetně toho, jakou optikou se na to bude dívat Česká školní inspekce. Je to materiál komplexní, jsou tam samozřejmě opatření, která školy mají využívat a jsou tam i doporučení pro vzdělávání na dálku, to je ten oslí můstek na tento zákon, který předkládáme.

Tím navazuji na poslance Váchu, možná na stránkách Ministerstva školství na těch, kde jsou všechny metodiky, zákony, je to nepřehledné. Ale to podstatné, co jsme rozběhli během covidové krize, a co funguje, tak je web na dálku msmt.cz, kde právě byla pravidla on line vzdělávání a další odkazy i na ty on line nástroje i metodiky i vzdělávací materiály, které jsou využitelné. Dále hodláme s tím obsahem pracovat. A v podstatě bychom velmi rádi, aby tento způsob podpory učitelům ze strany centrální úrovně, tedy Ministerstva školství, dále pokračoval i s využitím evropských projektů.

K poslanci Klausovi. Ano. Samozřejmě, že chápu tu legislativní úspornost, kterou vyznáváte, ale v tomto případě covidová krize jasně ukázala, že v té přetržce to zákon nepostihoval. Ostatně to, že dnes stojím před vámi, není jen to, že si uvědomujeme, a já jsem to avizoval, tu absenci legislativní úpravy v této oblasti. Na druhou stranu někteří ředitelé říkali: Je problém, nemůžeme donutit ty žáky, aby se distančně vzdělávali. A navíc jsou tu dvě usnesení Sněmovny, která nás k tomu vyzývají. Tedy když už dnes stojím před vámi, abych naplnil mimo jiné usnesení vás, jako Poslanecké sněmovny, na kterém jste se shodli a schválili jste ho, tak nevím, proč bych se měl stydět za to, že to předkládám. Myslím si, že to je na místě, není to zaplevelení legislativy, je to návrh úsporný a řeší opravdu jenom ty tři situace, které jsem popsal. To znamená, nezapleveluje legislativu žádným balastem.

Co se týká plánu, poslankyně Hyťhová se ptala na plán omlouvání. Velmi jednoduše. Pokud dáváme na roveň prezenční a distanční vzdělávání, je vcelku logické, že tam běží podobný režim. Říkal jsem to ráno na výboru, zopakuji to i na plénu. V případě, že by ta škola neposkytovala to distanční vzdělávání, je zde institut zmiňované České školní inspekce, která se podívá, jak k tomu ta škola přistupuje. Stejně tak na druhé straně, pokud jsou stanoveny podmínky a nejsou nikoliv z objektivních překážek, ale z nějakých jiných důvodů ze strany rodiny naplňovány, ta ano, je na místě to řešit standardně tak, jako když se dítě vyhýbá prezenčnímu vzdělávání. Pozor, v tuto chvíli se bavíme skutečně o desetidenních, čtrnáctidenních karanténních opatřeních, nikoliv o tom plošném vypnutí, ke kterému došlo na jaře tohoto roku, což je, pevně doufám, dobrá zpráva.

To, co tady zaznívalo jako velký apel ve vztahu k tomuto zákonu a od některých jako podmínka jeho schválení, mohu samozřejmě přislíbit a činím tak rád, že metodický materiál - neříkám, že to bude mít povahu vyhlášky, která by musela mít zmocnění - který půjde do těch pravidel distančního vzdělávání, definování toho standardu, s tímto materiálem počítáme, mohu tedy Pirátům slíbit, že tento metodický materiál vznikne. Stejně tak, myslím, ta připomínka vzešla i ze strany sociální demokracie. Počítáme s tím. Samozřejmě i ta pravidla distančního vzdělávání budou zapracována, až k vám bude poskytnut metodický materiál.

Pokud tady byla kritika a určitý apel na dočasnost tohoto opatření, znovu opakuji, toto opatření má být opatřením nouzovým, ale nejenom pro covidovou krizi, ale pro různé jiné typy omezení, nouzového stavu, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, zásahu krajské hygieny. Tedy opět deklaruji na vyzvání, ale učinil jsem tak i v některých rozhovorech, samozřejmě, že co se týká prezenční a distanční výuky a toho správného poměru, mixu a forem, tak připravujeme jako ministerstvo pokusné ověřování a nemá smysl v tuto chvíli kromě tohoto tam psát ještě, nebo bylo vyčítáno, že to neřeší tu situaci, jakou roli má mít distanční vzdělávání v našem vzdělávacím systému, je férové a činí se tak ve vzdělávací soustavě ve všech zásadních věcech, využít pokusného ověřování, je-li to možné, a pokusné ověřování zahájíme od druhého pololetí tohoto školního roku a budeme pokusně ověřovat různé formy distančního vzdělávání na různých stupních škol, s tím výsledkem, že pokud z toho vzejdou nějaké závěry, jakože by se mělo tak stát z pokusného ověřování, pokud bude nutná jejich kodifikace, bude kodifikováno.

Takže dále na tom budeme pracovat. Myslím, že i paní poslankyně Gajdůšková mě k tomu vyzývala, takže budeme dál na tom pracovat, toto není konečná verze. V čem to je konečná verze, respektive konečný návrh, tak je to v té úpravě pro ty stavy nouze. Myslím si, že je namístě a tady zkusím i vysvětlit, proč dává smysl ta úprava opatření obecné povahy. Třeba přesvědčím kolegy z ODS, protože slovenský model - po kterém někteří z vás tedy také volali, pane ministře, rozhodněte, což jsem na jaře nemohl, muselo to být zákonem - nemá tu pojistku, že to má de facto povahu správního aktu a ten správní akt je přezkoumatelný a samozřejmě i soudně napadnutelný. Není to samovůle nebo libovůle ministra či ministryně školství do budoucna. To znamená, toto je určitá pojistka.

To, že by ministr školství měl mít tuto kompetenci, se na jaře ukázalo, a ve vztahu k tomu, jak je ten text koncipován, tak jenom podotýkám, ano, kdyby to bylo o plošném opatření, tak na jaře jsme si ukázali, že v legislativním stavu nouze dokážeme společně, koalice i opozice, stihnout nouzový zákon, který rychle platí. Ale já podotýkám, že zde se bavíme o možnosti této úpravy i v případě lokálních nouzových stavů nebo opatření krajské hygienické stanice, to znamená, to odůvodnění je, že v případě, že by se to týkalo - teď si vymyslím - tří okresů, tak asi nedává smysl s tímto chodit do Sněmovny jako se zákonem a je to podle mého názoru - nebo mělo by to být, a proto ten návrh dávám - v kompetenci ministra či ministryně školství, s tím, že samozřejmě bude skládat účty, a jak už jsem řekl, buď to může samozřejmě napadnuto, klasicky soudně, ale bezesporu bude skládat účty každý ministr školství a ministryně školství ve Sněmovně následně, to znamená, ta pojistka proti svévoli ze strany ministerstva tu obsažena je.

Co se týká vzdáleného vzdělávání, dalších financí, tak bavili jsme se tady, asi ve třech příspěvcích zaznělo, že je injekce 1,3 miliardy dobrá - podotýkám, přesahuje o miliardu korun to, co pozměňovacím návrhem přiznala Sněmovna do rozpočtu Ministerstva školství - a nyní to jde z vládní rozpočtové rezervy, dokonce i v nějakých komentářích opozičních stran bylo, že by to měla být miliarda, je to 1,3 miliardy na posílení, ale samozřejmě, že pokud a ideálně s využitím třeba prostředků, které nyní přicházejí (evropských?) fondů obnovy, se ukáže možnost skokově posílit kondici naší vzdělávací soustavy, tak o to budu usilovat.

To znamená, pokud tady byl apel na to, abychom dále posilovali digitalizaci a další věci, tak pokud se ty zdroje objeví, jakože se nyní objevují, tak jako Ministerstvo školství o ně samozřejmě budeme usilovat. Ale budeme usilovat o jejich smysluplné využití. Znovu opakuji, že ta primární role je zřizovatelům. Nerad bych, aby to vypadalo - a ono to tak někdy vypadá - že vlastně milé ministerstvo, co s tím vším budeš dělat? Když jsme zde zvolili reformu veřejné správy, zřizovatelské kompetence u základních škol jsou (opcí ústředních?) krajů, je logické a jdou tam peníze z rozpočtového určení daní, je vcelku logické, že každý v tom systému máme svou roli a já zde apeluji na vás zbytečně, ale vznáším to veřejně do pléna, ve chvíli, kdy my přidáváme peníze a držíme peníze pro rozvoj škol, tak zprávy, které se ke mně dostávají, že na některých obcích začínají obce stahovat provozní prostředky školám, je pro mě zprávou špatnou a budu v tomto duchu jednat se Sdružením místních samospráv a s (MOČR?), protože nedává smysl, aby stát vstupoval a dával dodatečné prostředky do školství, aby je druhou stranou případně někdo vypouštěl. Pevně věřím, že jsou to jednotlivé excesy obcí a že společně i na úrovni obcí myslíme vážně, že vzdělávání je investicí do budoucna a prioritou.

Pokud tady padla debata, že by bylo dobré řešit ošetřovné, podotýkám, je to školský zákon. Ano, samozřejmě, debata o ošetřovném je legitimní debatou, ale je to legitimní debata, která primárně má být vedena s ministryní práce a sociálních věcí. Tento zákon je v gesci Ministerstva školství a já jsem přesvědčen, že tu problematiku, ke které jsme byli vyzýváni, řeší dobře, komplexně a ne s nějakým zbytečným balastem, přesto s mírou určitosti, která dává do té legislativy tu stabilitu a vyplňuje to vakuum, které tam bylo.

Paní poslankyně Hyťhová se ptala na riziko, jaké je v nákaze ve školách a odůvodňovala to tím, že distanční výuka jakoby není ta vhodná. Podotýkám, tento zákon neříká, přejděme na distanční výuku. To testování, jaký poměrně distanční výuky má být nebo může být možná v budoucnu součástí toho mixu ve vzdělávací soustavě, to je to pokusné ověřování. V tuto chvíli se bavíme, že pokud je prokázáno nebo je tam podezření na ten covid a krajská hygienická stanice při trasování kontaktů a sledování té epidemiologické situace při tom epidemiologickém šetření zjistí, že je problém v té škole, tak nařizuje karanténu. To znamená, není to odklon od prezenční k distanční výuce a je to jenom debata o karanténních opatřeních a tom, že ta distanční výuka v té chvíli dává smysl. To znamená, není to o riziku nakažení, je to tom, že až se prokáže, že tam ten covid je, tak nastupuje karanténa a v té chvíli zase ten zákon dává, podle mého názoru, velký smysl.

Poslední debata, která tam byla, co se týká ochranných pomůcek pro učitele, tak samozřejmě, že učitelé, a nejsou v tom sami, jsou nebo někteří mohou spadat do rizikových skupin, byť se definice rizikových skupin změnila. Ochranné pomůcky v té jarní době samozřejmě se snažil stát všemožným způsobem poskytovat. Nyní mají Státní hmotné rezervy k dispozici nějakou svou rezervu, ale zase tyto provozní prostředky, jak už hygienické, nebo i ty roušky, které nejsou povinnou výbavou, to znamená, není to ta ochranná pomůcka pracovní, na kterou má ten zaměstnanec nárok, ale je vhodné, aby to školy měly, a školy ze svých provozních prostředků, které mají k dispozici, je také pořizují a řada ředitelů říká, že pořídila nejenom roušky pro učitele, ale také určitou rezervu v případě, že ten žák ztratí roušku nebo tu roušku zničí nebo ji zapomene.

Tolik asi k těm bodům, které souvisí s touto novelou. Ještě paní poslankyně Richterová se ptala, jak stát podpoří rodiče. Znovu opakuji - 1,3 miliardy korun, které tam jdou, je kalkulována tak, aby školy mohly vytvořit zápůjční fond a rezervu na zapůjčení ICT prostředků, software žákům a výukových programů žákům přímo do rodin. A na její připomínku, abych tady slíbil metodiku či vyhlášku, tak jsem řekl, že slibuji vznik metodiky jako takové.

Poslední poznámka byla k aktualizaci manuálů. Samozřejmě pokud se vyskytnou nové skutečnosti, budeme v kontaktu a komunikovat se školami a nové skutečnosti. Pokud by se změnilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, budeme ve vztahu ke školám komunikovat také. Tolik ke školskému zákonu a k těm věcem, které tady zazněly.

A poslední poznámka je mimo tento školský zákon k panu poslanci Profantovi. Co se týká té informace o nepodporování soutěží, tak, ano, celostátní kola nebudou vyhlašována, ale geneze je taková, že ten sympatizant Pirátů, ať už to byl asistent nebo kdokoliv, se kterým jsem se bavil ráno na výboru, tak zjevně má problém s pochopením mluveného slova, nebo to udělal záměrně, protože naše debata nebyl o tom, že by na to prostředky nešly. Takže zopakuji fakta, ta jsou důležitější než nějaký dojem, který pak pan kolega sděluje na Twitteru a ještě špatně. Takže, letos prostředky na konané soutěže vypláceny budou, s krácením prostředků na rok 2021 se nepočítá.

Samozřejmě že v případě, kdy není jasná epidemiologická situace, tak nedává smysl vyhlašování z centrální úrovně, které musí být do konce srpna, ale zase taková ta poznámečka, která tam byla myšlena, jak jsou okrádáni nadaní žáci, tak vás ubezpečuji, že pokud ta cesta nebude formou soutěží, tak ty peníze budeme směřovat do nadaných žáků jinou formou.

A poslední dezinformace, která se objevila z rozhovoru se sympatizantem Pirátů, ať už tedy záměrně, nebo z nepochopení, věřím, že to je ta druhá varianta, tedy z vzájemného nepochopení, souvisí s tím, že distanční formy samozřejmě zakázané nejsou. Bylo by to nelogické. Tečka.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama