Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.03.2020 14:06:58

Zůstala zachována možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem

Zůstala zachována možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem

Projev na 41. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6. 3. 2020 ke druhému čtení vládnímu návrhu zákona, kterým se mění školský zákon

Zkusím to. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, stojím před vámi s návrhem školského zákona, který byl velmi hojně diskutován v rámci prvního čtení a důvody předložení tohoto zákona jsem během těch třech běhů, třech dnů prvního čtení, kdy jsme se tady nad tímto zákonem potkávali, měl možnost myslím podrobně představit. To znamená, ty důvody se nezměnily a nikoho snad tedy nepřekvapím, když pouze stručně uvedu, že cíl návrhu spočívá v komplexní úpravě modelu a hodnocení maturitní zkoušky a s tím, že to asi v tuto chvíli nejvíce mediálně frekventované je, že by zůstala zachována možnost volby maturity u maturity z matematiky, to znamená volnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. Není to žádné novum. To, co se tady v prvním čtení objevovalo, že někdo ruší matematiku a tak dále, to se samozřejmě vůbec neděje. Jenom cílem je, aby zůstala zachována možnost volby, a to jak pro gymnázia, tak ostatní. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)

Děkuji také. Vzhledem k pozměňujícím návrhům a také k pozměňujícímu návrhu poslanců Kateřiny Valachové, Karla Raise a Ivo Vondráka, který projednal a doporučil školský výbor, shrnu původní jádro samotného vládního návrhu, o jehož zachování stále usiluji jako ministr školství. Od školního roku 2020/2021 vládním návrhem dochází k omezení zkoušek společné části maturitní zkoušky, tedy chcete-li té státní části, pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky, tedy zjednodušeně ze státu zpátky na školu, zatímco do roku 2020 se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají ve společné části maturitní zkoušky z tří dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky. Od školního roku 2020/2021 se navrhuje zrušit platnou, ale zatím neúčinnou právní úpravu, podle které měly být povinné tři zkoušky společné části maturitní zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika, a to zejména z důvodu povinné zkoušky ze zkušebního předmětu matematika. Ergo kladívko jde o to, aby byla zachována ta volba, jak jsem říkal v úvodu svého příspěvku.

Nebudu zde opakovat, že pokud jde o důvody týkající se změny zkoušky z matematiky, tak ty nepominuly, naopak si myslím, že jsou platné, jsou podloženy jasnými čísly. Pouze zdůrazňuji, že maturitní zkoušku z matematiky, a zdůrazňuji to opakovaně ve svém úvodním slově, nikdo neruší. Chceme zachovat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem, jako to bylo doposud. Navíc uvádím, že od školního roku 2020/2021, tedy od zkušebního období roku 2021, se zavádí nová nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky s názvem "Matematika rozšiřující" nebo chcete-li zase ve veřejném prostoru známé jako "Matematika plus". To je zkouška, jejímž absolvování už v tuto chvíli myslím 17 fakult bere jako úroveň maturity z matematiky, kterou vnímá jako postačující pro splnění podmínek přijímacího řízení. V této souvislosti zmiňuji, že již zmiňovaný pozměňující návrh, který doporučil školský výbor, počítá pouze s odkladem dosud neúčinných ustanovení školského zákona týkajících se zkoušky z matematiky o dva roky. A chci, aby zaznělo v mém úvodním slovu, že s tímto návrhem jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasíme.

Pokud jde o další návrhy doporučené školským výborem, pak většinu z nich vítám. Mezi těmi předloženými pozměňujícími návrhy bych si dovolil upozornit především na návrh, který předložila paní poslankyně Melková a který kromě částečné debyrokratizace související s některými náležitostmi financování škol, tedy tolik volané snížení administrativní zátěže, dále umožňuje hrazení nákladů na dopravu na akce v rámci vzdělávání ze státního rozpočtu, z takzvaných ONIVů školy. Je to záležitost, která by pokud zároveň školám poskytneme dostatečnou výši těchto ostatních neinvestičních výdajů, tak způsobí to, po čem řada z vás volá, to znamená, že škola bude mít mnohem větší možnost hradit náklady spojené ať už s lyžařskými kurzy, nebo s plaváním, nebo s návštěvou paměťových institucí, muzeí, divadel, anebo také častokrát zmiňovaných science center. Návrh dále přináší možnost zohlednit různou strukturu školských služeb realizovaných školskými zařízeními mezi kraji, tedy je to další nástroj, pokud tento pozměňující návrh, který podporuji, projde, tak jakým způsobem odstranit ty regionální nerovnosti a nerovnosti mezi školami.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych byl velmi rád, kdyby se s ohledem na jistotu budoucích maturantů a jejich učitelů podařilo ukončit projednávání tohoto tisku ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny a samozřejmě v rámci druhého čtení se těším na konstruktivní debatu.

Děkuji. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama