Ing. Roman Procházka

  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.01.2017 12:38:50

Novela autorského zákona dnes ve třetím čtení

Novela autorského zákona dnes ve třetím čtení

Dnes probíhá třetí čtení novely autorského zákona. Jelikož novela vzbudila mnoho reakcí, což se projevilo i enormně vysokým počtem podaných pozměňovacích návrhů, rád bych zde jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku uvedl několik skutečností.

Řada dotazů a podnětů směřovala k otázce zvyšování autorských odměn. Zde především musím konstatovat, že pokud se bavíme o autorských právech, pohybujeme se v mezích soukromého práva, nikoliv v právu veřejném. Z tohoto důvodu nelze jednostranně omezovat státem výši sazebníků autorských odměn. Není ani možné, aby sazebník byl jednostranně navyšován ze strany kolektivních správců. Je tedy dle mého názoru v zájmu všech, aby výše sazebníků byla stanovena dohodou smluvních stran.

I z tohoto důvodu budeme jako klub podporovat pozměňovací návrh kolegy Vondráčka, který navrhuje upravit vládní návrh zákona v tom smyslu, že pokud nastane situace, kdy nedojde k dohodě mezi jednotlivými stranami na navýšení sazebníků, mají strany nejen možnost řešit spor prostřednictvím mediátora, jak navrhuje vládní návrh zákona, ale po neúspěšné mediaci řešit spor prostřednictvím soudů. Pozměňovací návrh kolegy Vondráčka tedy pouze doplňuje vládní návrh zákona a zamezuje tak, že by nastala neřešitelná situace v případě neúspěšné mediace.

Musím zde zmínit také pozměňovací návrhy pana poslance Gazdíka a pana poslance Adámka, které také upravují problematiku navýšení sazebníků odměn. Pan poslanec Gazdík navrhuje, aby kolektivní správce měl možnost navýšit sazebníky až o trojnásobek inflace za období předchozích tří let bez dosažení dohody. To by v případě 2% roční inflace znamenalo možnost kolektivního správce navýšit jednostranně sazebníky až o 18%! A v případě, že by navýšení bylo ještě vyšší než uvedený limit rozhodoval by o navýšení jednostranně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

V pozměňovacím návrhu pana poslance Adámka, by v případě nedosažení dohody o sazbách ani s využitím prostředníka, kolektivní správce nesměl zvýšit sazbu o víc než průměrnou roční míru inflace. V takovém případě by došlo k tomu, že by účelně nebylo dosaženo dohody a sazebníky by se tak navýšili maximálně o průměrnou roční míru inflace.

Z toho, co jsem zde uvedl je zřejmé, že návrhy pana poslance Gazdíka a Adámka příliš zasahují do soukromých práv a omezují smluvní svobodu stran.

Na závěr bych ještě chtěl upozornit, že novela autorského zákona implementuje směrnici 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, přičemž lhůta pro implementaci uběhla již 10.4.2016. je tedy v zájmu České republiky, aby novela autorského zákona jako celek byla ve 3. čtení schválena. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama