Ing. Stanislav Blaha

Tento profil není poslancem aktivně využíván
  • ODS
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

08.08.2018 15:32:44 - Damph

Globální pakt OSN o migraci

Europoslankyně Šojdrová řekla že usnesení náléhavě žádá vytvoření přerozdělovacího mechanismu pro migranty. Europoslanec Zdechovský zase že usnesení se snaží usnadnit cesty migrantům do Evropy. Oba tito europoslanci proto hlasovali proti tomuto usnesení. Globální pakt chce z migrace udělat základní lidské právo. I Váš kolega Zahradník mi odpověděl že je proti české účasti na tomto paktu. Navíc hrozí že Evropská komise (zřejmě nebude mít souhlas od Evropské rady či Rady EU kde je nutný jednotný souhlas - Madarsko je proti) přeřadí tento pakt do jiné gesce a podepíše pakt za nás. Nebylo by tedy lepší kdybychom z tohoto paktu raději hned vystoupili tak jako USA a Maďarsko a vyhnuli se tak budoucím problémům plynoucím z členství v tomto paktu? Nač být součástí paktu který od samého začátku je proimigrační?
František Černoch

Odpověď

09.08.2018 9:54:21 - Ing. Stanislav Blaha
Usnesení Europarlamentu má v této věci pouze deklaratorní charakter. Pro byla většina europoslanců, ale konečné slovo budou mít národní parlamenty. Maďarská úvaha o neschválení, resp. ustoupení od paktu je opravdu dána obavou, že by to mohlo vyvolat novou migrační vlnu opřenou o jakési právo. Trvám však na tom, že práva vymahatelná na území České republiky musí mít vždy vycházet z vůle zákonodárců České republiky. To se týká i různých mezinárodních smluv a podobně. Samozřejmě jsme v minulosti zažili různá období, kdy nám byly povinnosti vnuceny cizí mocností (a následně byly formálně legalizovány). Pokud panují obavy z této možnosti, tak tomu sice rozumím, ale nemohu takto přemýšlet. Jsme součástí několika mezinárodních smluvních celků a vztahů, ale vždy na základě suverénní vůle. V krajním případě můžeme každý z těchto smluvních vztahů ukončit. Na druhou stranu je Vaše otázka o bytí v paktu, o jehož smyslu existují pochybnosti, naprosto legitimní. Domnívám se, že většina relevantních politických stran, resp. jejich poslanců by hlasovala pro setrvání v paktu. Já osobně bych nejspíše hlasoval proti. Avšak nehroťme tu diskusi nad úroveň realisticky očekávatelného běhu věcí. Naše národní vláda nemá v úmyslu ani změkčovat podmínky azylového řízení u nás, ani se, byť třeba jen na deklaratorní úrovni, připojovat k nějakým "proimigračním" aktivitám.