Ing. Tomáš Jirsa, MBA

  • Český Krumlov
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.10.2014 19:32:00

Ratifikace "Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy"

Ratifikace "Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy"

Zcela bez zájmu médií prošla oběma komorami českého parlamentu ratifikace "Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy".

Je to v podstatě výjimka z Lisabonské smlouvy, podobná té, kterou pro Českou republiku vyjednal Václav Klaus ve věci Benešových dekretů.

O sjednání irského protokolu bylo na úrovni EU rozhodnuto již v roce 2009 z důvodu bezproblémového přijetí Lisabonské smlouvy v Irsku. Obavy z nepřijetí vyvstaly, když ji občané Irska 12. června 2008 odmítli v referendu. Tehdy se kancléřka Merklová tajně zeptala dopisem předsedů vlád evropských zemí, zda je pro ně přijatelné pouze přejmenování, nikoli faktické změny v odmítnuté Evropské ústavě.

Po roce jednání přijali v červnu 2009 hlavy států a předsedové vlád 27 členských států zasedajících v Radě rozhodnutí o obavách irského lidu a prohlásili, že nabyde účinku dnem vstupu Lisabonské smlouvy v platnost s ratifikací členskými státy.

O co Irům šlo? Protokol je garancí členských států, že v případě,kdyse napříkladpřed Soudním dvorem EU rozhoduje o nějaké irské kauze, musí soud respektovat vojenskou neutralitu, daňovou suverenitu a svébytnost irského rodinného práva. Je škoda, že se ČR vzdala obdobné možnosti vyjednané Václavem Klausem tím, že upustila od sjednání tzv. českého protokolu a promarnila tak investovaný politický kapitál. Jde o to, že Soudní dvůr EU vykládá kompetence unie často ve prospěch unie a posouvá hranice unijního práva i mimo rámec vykolíkovaný v zakládacích smlouvách členskými státy.

Protokol o obavách irského lidu je ale i tak pro nás důležitý. Je dokladem flexibility, kterou si povaha Evropské unie vynucuje. Snaha vynutit si jednotnou armádu, snaha sjednotit daně a zlikvidovat v daňových otázkách soutěž mezi státy je chybná a naráží na odpor veřejnosti v členských státech.

Protokol také usvědčuje ze lži ty, kteří v kampani před schvalováním Lisabonské smlouvy tvrdili, že výjimky pro jednotlivé státy nelze dojednat, a že Lisabonská smlouva má jediné možné dohodnuté znění a není v moci malé země, aby si kladla jakékoli podmínky. Český lid, na rozdíl od irského, žádné obavy neměl, a tak poslanci a senátoři mávajíce květinami a třepetalkami Lisabonskou smlouvu jménem spokojeného lidu schválili.

Ing. Tomáš Jirsa, MBA
senátor PČR
krajský zastupitel
zastupitel města
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout