Ing. Tomáš Jirsa, MBA

  • Český Krumlov
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26. 8. 2016 18:41:00

Rozšíření bezzásahové zóny povede k dalšímu usychání lesa

Rozšíření bezzásahové zóny povede k dalšímu usychání lesa

Státem řízené usychání Šumavy je v protikladu s deklarovaným bojem se suchem.

S poměrně velkou pompou a medializací zveřejňují ministři zemědělství a životního prostředí plány státu na boj se suchem. Za miliardy se budou stavět závlahy, hráze, přehrady, vysazovat remízky a revitalizovat původní koryta vodních toků. Ministr životního prostředí také ohlásil plán na zdražení odebírání podzemních vod, aby se lépe hospodařilo s těmito vzácnými zdroji.

Zdá se téměř neuvěřitelné, že stejný stát a stejní ministři poslali do Poslanecké sněmovny návrh zákona o Národním parku Šumava (novela 114/92), ve kterém navrhují rozšířit bezzásahové zóny na Šumavě z dnešních 14 na 30 % s tím, že bezzásahovost by měla dosáhnout 50 % národního parku. Každý, kdo trochu rozumí lesu, potvrdí, že takovéto rozšíření bezzásahovosti znamená jediné: další masivní kůrovcovou kalamitu, další kácení v okolních zónách a tím odlesnění dalších tisíců hektarů šumavských lesů. Z mého pohledu katastrofa.

Aktivisté a aktivističtí vědci, kteří podporují ponechání Šumavy „přírodním procesům“, „divočině“ či „bezzásahovosti“ vymýšlejí argumentaci typu, že suchý strom spotřebuje vody méně než strom zelený nebo že v Modravském potoku je stále stejné množství vody a že „přízemní vegetace rychle nahradí transpiraci dospělého lesa“ a tak vlastně suchý les vodu šetří. Argumenty, které vyvrátí student prvního ročníku lesnické fakulty a nad kterými by nechápavě vrtěl hlavou každý sedlák. Bohužel, zdá se, že zdravý selský rozum vymizel se sedláky.

Naopak, funkce vzrostlého lesa na zadržování vody a stabilitu klimatu jsou popsány ve stovkách vědeckých prací. V délkových jednotkách je pod povrchem metru čtverečního smrkového porostu cca 7 m skeletových kořenů, kilometr jemných kořenů a 5 tisíc km jemných vlákýnek hub žijících v symbióze s kořeny.

Při usychání lesa uvedená množství kořenů odumírají, čímž klesá vodozádržná a protierozně soudržná schopnost půdy. Ve vzrostlém smrkovém lese je na m2 400 000 jehlic, které představují délku 10 km hran, na kterých kondenzuje voda.

Funkce lesa v klimatu byla shrnuta v provolání WeForest publikovaném na Konferenci o klimatu v Paříži.

Lesy jsou v létě chladné a tvoří se nad nimi mraky, které stíní.

Předchozí civilizace vyschly a naše k tomu rychle spěje, protože ničí vzrostlé lesy a odvodňuje zemědělskou krajinu. Podpora bezzásahovosti je podporou tohoto vysychání. Lze to dokumentovat také termovizními snímky, kde povrchové teploty v odumřelém lese na Třístoličníku dosahují za slunného dne 50 °C, zatímco teploty v blízkém živém lese jsou pod 30 °C.

Záměrné či vědomé usychání lesa na Šumavě ve jménu divočiny je z tohoto hlediska hydrologickým hazardem a vede k prohlubování sucha nejen na Šumavě, ale i v níže položených oblastech. Rozšíření bezzásahové zóny povede nutně k uschnutí lesa na dalších desítkách tisíc hektarů, toto území se stane zdrojem kůrovce pro sousední lesy a vyvolá nutnost další těžby mimo bezzásahové území v NP Šumava a dalších vlastníků.

Vláda a Ministerstvo životního prostředí by měly přestat naslouchat zeleným ideologům, ekologickým aktivistům a těžařským lobbistům a experiment s divočinou na Šumavě by měly okamžitě zastavit.

Ing. Tomáš Jirsa, MBA
senátor PČR, krajský zastupitel, neuvolněný starosta města, místopředseda regionálního sdružení, předseda oblastního sdružení

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama