Ing. Tomáš Martínek

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný
  • Piráti
  • Liberecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.04.2021 16:39:00

Na volbu členů rad máme času dost

Na volbu členů rad máme času dost

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 13. dubna 2021 k volbě členů Rady ČT

 Vážené dámy, vážení pánové,

chtěl bych tu nejdříve připomenout, že komise pro sdělovací prostředky Senátu připomíná programové prohlášení vlády: budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb, zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií, budeme důsledně podporovat jejich nezávislost. Dále daná komise přijala usnesení, které žádá Poslaneckou sněmovnu, aby odložila volbu členů Rady České televize do vyjasnění pochybností o splnění zákonných podmínek navrhujících organizací.

Ve většině zemí Evropské unie se dvěma komorami rozhodují o složení mediálních rad Sněmovna i Senát. Náš zákon o České televizi se připravoval v době, kdy Senát ještě neexistoval, ale i tak je nutné respektovat jeho názory. U nominujících spolků kandidátů pro hlasování v Poslanecké sněmovně existují určité pochybnosti. Šest z nich nemá zákonem požadovanou účetní uzávěrku v Obchodním rejstříku. Většina nominujících spolků má jen několik členů a vyvíjí úzce vymezenou lokální činnost, přestože zákon o České televizi požaduje nominace zastupující významné regionální politické sociálně kulturní proudy. Neuspěli naopak kandidáti z celostátních profesních, akademických, novinářských, filmových asociací a univerzit včetně Univerzity Karlovy, Českého klubu turistů, Akademie věd, Národního divadla, České rady dětí a mládeže, které sdružují stovky tisíc členů a podporovatelů. Ti by se dle nového zjištění mohli i soudit.

U kandidátů, minimálně jeden, se zvolením může dostat do střetu zájmů, dva figurují na seznamu spolupracovníků StB v režimu důvěrník. Důležité je zdůraznit, že nerespektování zákona při volbě kandidátů do Rady České televize snižuje jak důvěryhodnost a legitimitu volby, tak samotného orgánu rady. Člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, v politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch. Neodbornost a procesní pochybení se čím dál častěji projevují i v jednání samotné Rady ČT, která jedná čím dál častěji s vyloučením veřejnosti, mimo zákonem definované výjimky, ale i s vyloučením části samotné Rady České televize.

Tyto skutečnosti vedou nejen k čím dál častějším trestním oznámením, ale snižují i reputaci České republiky, která díky podezření z nezákonnosti a politizace kontrolního orgánu České televize čelí kritice respektovaných mezinárodních institucí. V poslední době například Evropská vysílací unie EBU, jejíž prohlášení podepsali generální ředitel ORF, ZDF, RAI a dalších veřejnoprávních médií, Aliance veřejnoprávních médií PMA, jejíž prohlášení podepsali generální ředitel BBC, prezident French Televisions, švédské SVT, australské ABC a další velkých veřejnoprávních médií, dále Mezinárodního tiskového institutu IPI, Evropského centra pro svobodu tisku a médií ECPMF, Evropské federace novinářů EFJ a dalších organizací a sdružení, které adresovaly dopisy poslancům.

Na volbu členů rad máme času dost. Současné volební období stávajících členů končí až koncem května. Proto dnes navrhuji vyřazení bodu Volby Rady ČT, bod 403, aby mohly být nejdříve projednány všechny pochybnosti za přítomnosti hostů ze Senátu i legislativního odboru na volebním výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama