Ing. Tomáš Martínek

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný
  • Piráti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,31. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.09.2021 19:28:00

Odvolání radní ČT Lipovské je jedinou možností

Odvolání radní ČT Lipovské je jedinou možností

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 17. září 2021 k návrhu na odvolání Hany Lipovské z Rady České televize

 Vážené dámy, vážení pánové,

i když kandidaturu nezávislých členů mediálních rad, ať už České televize, Českého rozhlasu či podobné, považuji za problematickou a může to pro někoho svědčit, že se jedná o politizaci kontrolního orgánu veřejnoprávního média, tak to není pro mě hlavní důvod pro odvolání Hany Lipovské. Už dávno jsme tu řešili více překročení zákona. Já bych tady chtěl přinést ten důvod, který je pro mě ten zásadní a který je podle mě poměrně exaktním porušením zákona o České televizi.

Členka Rady České televize Hana Lipovská obeslala část členů Rady České televize elektronicky výčtem svých požadavků na dozorčí komisi Rady ČT s deklarovaným cílem skat u pořadu Reportéři ČT s názvem Historie na přání, odvysílaného 27. 1. 2020 v České televizi, srovnání primárního a průběžného rozpočtu, detailní náklady na úrovni faktur, scénář pořadu, rozpočet pořadu, úplný natáčecí plán, smlouvy o dílo s autory pořadu, seznam interních a externích objednávek, kopie daňových dokladů při nákupu za hotové, honoráře, vyúčtování, došlé faktury, dohodu o výrobě a další doklady o technickém a právním zajištění výroby.

Aktérkou reportáže o Lidicích je přitom také Jana Bobošíková, prezidentka Institutu svobody a demokracie, kde Lipovská působí. Do konce července 2020 byla Bobošíková i předsedkyní lidické pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu, nyní spolku Lidice Memory, kde od srpna 2020 působí i Lipovská. Hana Lipovská je zde prokazatelně ve střetu zájmů jako radní České televize, spoluzakladatelka Institutu svobody a demokracie Jany Bobošíkové, v dané době členka jeho správní rady, jeho analytička a členka spolku Lidice Memory.

Porušení paragrafu 5 odstavce 2 zákona o České televizi radní Hanou Lipovskou došlo zejména u dílu pořadu Reportéři ČT s názvem Historie na přání. Zájmu Lipovské o detailní výrobní a další náklady tohoto pořadu totiž předcházela její konfrontace nad obsahem reportáže se šéfredaktorem publicistiky ČT Mgr. Markem Wollnerem, ředitelem zpravodajství, PhDr. Zdeňkem Šámalem na jednání Rady ČT 26. 8. 2020.- viz audiozáznam ze zasedání Rady ČT 26. 8. 2020 na webových stránkách ČT.

Vystoupení radní Lipovské vyústilo z její strany v konfrontace a formu výslechu těchto zaměstnanců ČT s protiprávním přesahem jejích dotazů do ryze interní agendy redakce zpravodajství a publicistiky ČT a zcela mimo zákonné kompetence člena Rady ČT. V odvysílaných reportážích ke kauze Lidice přitom neshledala pochybení, jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tak předchozí Rada České televize, ani Etický panel ČT.

Útok Hany Lipovské na obsah reportáže o utajované židovské oběti udání v Lidicích na jednání Rady ČT 26. 8. 2020 a odvetná snaha prověřit výrobní náklady právě na díl pořadu, který je kritický k její kolegyni z Institutu svobody a demokracie Janě Bobošíkové. Průmět střetu zájmů radní ČT Lipovské a zmíněného institutu, kde Lipovská pracuje, lidické pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu, respektive spolku Lidice Memory, je tu neoddiskutovatelný.

Snaha o prověrku nákladů reportáže Historie na přání zopakovala radní Lipovská ještě ústně na zasedání dozorčí komise ČT dne 2. září 2020. Přítomní členové Rady ČT, konkrétně předseda rady René Kühn a radní Martin Doktor, ale její požadavek na místě odmítli jako nepřijatelný a dozorčí komise jí požadované údaje k pořadu neposkytla.

Cituji. Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě ČT jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů- striktně (stanovuje?) zákon o České televizi.

Snaha Ing. Hany Lipovské, Ph.D. o zneužití veřejné funkce člena Rady České televize k získání informací z dozorčí komise a odvetné prověrce nákladů na reportáž kritickou ke konkrétní zájmové skupině, v níž čelně figurovala její spolupracovnice, respektive ve prospěch ČSBS Lidice pod tehdejším vedením Ing. Bobošíkové, je nezpochybnitelným porušením zákona č. 453/1991 Sb.

Odvolání z veřejné funkce radní ČT Lipovské je jedinou možností, možnou reakcí Poslanecké sněmovny na skutečnost, že Hana Lipovská porušila paragraf 5 odstavec 2 zákona o České televizi zneužitím postavení člena Rady ČT a snahou získat u dozorčí komise Rady ČT interní informace o nákladech na pořad České televize, kriticky pojednávající o kauze Lidice, ve které figuroval Svaz bojovníků za svobodu pod vedením Jany Bobošíkové i sama Bobošíková. Bobošíkové je přitom prezidentkou jiné organizace i zde, jejíž byla Hana Lipovská v dané době členkou správní rady a nadále zde působí jako analytička.

Bobošíková a Lipovská jsou společně členkami spolku Lidice Memory. To je tedy odůvodnění, které bych byl rád, kdyby se doplnilo nebo bylo bráno jako odůvodnění případného hlasování o odvolání dané členky Rady České televize.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama