Ing. Václav Votava

  • ČSSD
  • Plzeňský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.11.2019 22:33:00

Cílem je najít nezbytné řešení navýšení platů učitelek a učitelů

Cílem je najít nezbytné řešení navýšení platů učitelek a učitelů

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, členové vlády,

chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 3795, je to pozměňovací návrh, který podáváme společně s paní kolegyní Kateřinou Valachovou. Ten pozměňovací návrh zní: Navrhuje se zvýšit výdaje v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve specifickém ukazateli Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o částku 3 mld. korun. O prostředky uvedené se navrhuje snížit výdaje v kapitole 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli Obsluha státního dluhu.

Krátce k odůvodnění, možná trochu z historie: Vláda ČR přijala ve svém programovém prohlášení ze dne 27. 6. 2018 závazek růstu platů učitelů do roku 2021 minimálně na úroveň 150 % jejich průměrné výše z roku 2017. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy konkretizovalo tento závazek záměrem navýšení prostředků na platy učitelů o 15 % každoročně v období let 2018 až 2020 plus zbytkovým navýšením v roce 2021 tak, aby bylo dosaženo stanovené průměrné výše platů učitelů, tj. 45 tis. korun. Při projednávání prvního návrhu rozpočtu pracovním týmem tripartity, ten tým byl pro vzdělávání, lidské zdroje, dne 25. 6. 2019 přistoupili zástupci sociálních partnerů na nižší, tedy 10procentní navýšení platů v roce 2020, ale pod podmínkou, že se platová úroveň ostatních zaměstnanců v platové sféře v příštím roce nezvýší více než o očekávaná 2 až 3 %. Jelikož ale v průběhu přípravy rozpočtu a jeho schvalování vládou došlo k nárůstu o zhruba dalších 5 %, je nutno pro zachování reálného růstu platu učitelů, aby do návrhu rozpočtu kapitoly školství byly dodatečně přesunuty další prostředky, a to tak, jak my navrhujeme, v minimální výši 3 mld. korun pro splnění závazků z programového prohlášení vlády.

Ačkoliv byl tedy původně učitelům slíben nárůst platů pro rok 2020 ve výši 15 %, rozpočet na příští rok počítá se zvýšením platů pedagogických pracovníků pouze o 10 %. Tímto tempem by tak vznikl na splnění vládního závazku v roce 2021 enormní nárok na rozpočet a v návrhu rozpočtu na rok 2021 by bylo potřeba skokově uvolnit významnější objem finančních prostředků. Navrhované navýšení prostředků regionálního školství o 3 mld. korun určené na platy učitelů by znamenalo růst platů pedagogických pracovníků o další zhruba 3 % nad původní záměr 10 %, což by vládu výrazněji přiblížilo k splnění slibu jejího programového prohlášení v dalších letech.

Potřebné finanční prostředky tedy navrhujeme získat snížením rozpočtu specifického ukazatele kapitoly 389 Státní dluh, což je Obsluha státního dluhu. K tomu bych krátce chtěl poznamenat, že pokud jde o náklady na obsluhu státního dluhu, lze předpokládat, že Česká republika bude i v roce 2020 makroekonomicky stabilní. Podíl státního dluhu na HDP rovněž vykazuje klesající tendenci. Tato kapitola v rámci plnění státního rozpočtu každoročně končí s několikamiliardovým nedočerpáním oproti původnímu plánu. Například v roce 2018 byl schválený rozpočet této kapitoly před změnami 44,8 mld. korun. Po změnách 41,9 mld. korun a skutečnost skončila ještě o 1,2 mld. nižší. V roce 2019 byl navíc splacen největší dluh z historie, a to 85 mld. korun. A pro rok 2020 je i po změně rozpočtu stále navrhovaná částka vyšší než byla skutečná plnění pro již uzavřené roky 2016 až 2018. Navrhuje se tedy snížit částku tohoto ukazatele v roce 2020 na přibližnou skutečnou výši předchozích uzavřených let.

Navrhuje se proto z části nárůstu příjmů rozpočtu přesunout potřebnou částku ve výši 3 mld. korun, jak jsem již řekl, a to ve prospěch rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a využití k navýšení reálných platů učitelek a učitelů v roce 2020. Předpokládá se navýšení zejména nadtarifní složky platů, třídnických, specializačních a osobních příplatků, která je v současném návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva školství minimalizována, a dorovnání zákonných nároků učitelek a učitelů vyplývajících ze zákoníku práce. Pozměňovací návrh podáváme tedy i na základě výzvy zaměstnavatelských a odborových organizací a cílem je najít nezbytné řešení navýšení platů učitelek, učitelů v souladu s programovým prohlášením vlády a rozpočtovými možnostmi státu. Samozřejmě bych byl velice rád, kdybyste tento pozměňovací návrh podpořili ve třetím čtení.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama