Ing. Věra Kovářová

  • STAN
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,83. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.06.2021 19:48:00

Je třeba tlačit na stát, aby peníze přidával do rozvoje tratí

Je třeba tlačit na stát, aby peníze přidával do rozvoje tratí

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 16. června 2021 k zákonu o drahách

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře,

pečlivě jsme si v klubu Stan prostudovali vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o drahách, a porovnali jsme ho s dosavadními zkušenostmi a právními předpisy EU, zejména se směrnicí o bezpečnosti železnic. Protože některá ustanovení zákona o drahách jsou nelogická, vůbec nepřispívají k bezpečnosti drážní dopravy, natož k jejímu zvýšení, nebo proto, že nerespektují již zmíněné předpisy Evropské unie, jsou předkládány pozměňovací návrhy, kterými je tento nežádoucí stav alespoň částečně řešen.

Ve stručnosti. Pozměňovacími návrhy se např. posiluje role drážního úřadu, který má plnit funkci národního bezpečnostního orgánu dle směrnice o bezpečnosti železnic. Nestačí, aby drážní úřad vykonával státní dozor, to je, zda je něco v souladu nebo v rozporu s právními předpisy. Drážní úřad má především provádět tzv. dohled nad bezpečností. Jsou to v podstatě bezpečnostní audity, při kterých se u dopravců nebo provozovatelů dráhy zjišťují rizika, to je negativní skutečnosti, které vůbec nemusí být v rozporu s právními předpisy, a přesto mohou vést např. k nehodě. S tím souvisí i oprávnění pro drážní úřad uložit dočasná opatření včetně okamžitého zastavení provozu, zjistí-li závažná bezpečnostní rizika, něco, co nemusí být v rozporu s právními předpisy, přesně tak, jak to stanovuje směrnice Evropské unie o bezpečnosti železnic. To znamená okamžitý zásah, který nesnese odkladu. A toto všechno vládní návrh zákona o drahách neimplementuje, ač by měl.

Pozměňovacími návrhy se obdobně posiluje role drážní inspekce, která má plnit funkci národního inspekčního, resp. vyšetřovacího orgánu dle směrnice o bezpečnosti železnic. Lépe řečeno, navrhuje se upravit statut vyšetřování, úloha drážní inspekce, jednotlivá oprávnění a pravomoci, nezávislost jejího postavení a šetření přesně tak, jak to stanovuje směrnice o bezpečnosti železnic, nebo jaký výklad nezávislosti již podal soudní dvůr ve svém rozsudku v řízení proti Polské republice, která jednala v rozporu se směrnicí Evropské unie. Např. drážní inspekce má šetřit nejen příčiny, ale i okolnosti, popř. má zjišťovat další nedostatky mimo příčinnou souvislost, to znamená například, proč selhal lidský činitel, zda interiér vozu není nevhodně konstruován a nevznikají tím zbytečná zranění apod. Nelze tedy v tomto omezovat pravomoci jen na šetření příčin, jak činí zákon o drahách. Stejně tak nelze omezovat účel vydávání bezpečnostních doporučení jen na předcházení mimořádným událostem, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti, to znamená přijetí opatření, které sice nezabrání vzniku nehody, ale eliminuje následky. I to na rozdíl od zákona stanovuje směrnice Evropské unie.

Pro drážní inspekci se navrhuje vrátit oprávnění výkonu státního dozoru ve věcech, aby byla obnovena řádná prevence namátkovými inspekcemi provozu, neboť státní dozor a dohled nad bezpečností jsou dvě rozdílné věci, což potvrdila v roce 2020 i Agentura Evropské unie pro železnice svým auditem v České republice. Státní dozor je oprávněn vykonávat i Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Je to stejný vyšetřovací orgán dle práva Evropské unie, jako je drážní inspekce.

Další pozměňovací návrhy např. napravují současný zvláštní stav, kdy zatímco řízení např. tramvaje bez příslušného oprávnění, tedy průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, je přestupkem, avšak řízení např. mezinárodního expresu na hlavní železniční trati bez licence strojvedoucího a platného osvědčení strojvedoucího není přestupek.

Dále se upřesňuje problematika tzv. monitoringu licence strojvedoucích a pro prevenci mimořádných událostí i jejich šetření se navrhuje, aby příslušné instituce, drážní správní úřady a drážní inspekce, měly nepřetržitý on-line přístup do systému. Nebo se také navrhuje, aby Ministerstvo dopravy uceleně, systémově a propracovaně pro všechny dráhy řešilo svou vyhláškou stanovení maximální doby řízení drážního vozidla, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku osob, které řídí drážní vozidlo, což byla hlavně v poslední době diskutovaná problematika v souvislosti nehodovosti na železnici.

No a posledním pozměňovacím návrhem, na který lze upozornit, je alternativní návrh k pozměňovacímu návrhu Martina Kolovratníka ke konzervaci dráhy, který plně respektuje správní, resp. efektivní záměr spočívající v zavedení institutu konzervace dráhy, nicméně je upraven tak, aby odstranil svým způsobem kontroverzní ustanovení, která by mohla vést k možnému zneužívání institutu konzervace dráhy, což by bylo v rozporu s veřejným zájmem na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou. I přesto, že pan poslanec Kolovratník avizoval, že došlo k určité úpravě, tak jeho pozměňovací návrhy tak jako tak i po té úpravě vzbuzují nevoli a samozřejmě nechci říci odpor v některých částech naší republiky. Myslím si, že místo toho, abychom tedy společně připravovali rozvoj železnic a jejich další modernizaci, tak by se mohlo stát, že budeme opakovat krátkozraké chyby západní Evropy v 70. letech, kdy se také tratě rušily a nyní se znovu velmi těžce obnovují.

Každopádně děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že možná vedl k těm pozměňovacím návrhům pana poslance Kolovratníka nedostatek peněz a ty vlny nedostatku peněz se opakují a myslím si, že je spíše třeba tlačit na stát, aby peníze přidával do rozvoje železničních tratí.

Musím říci, že pokud to u pana poslance Kolovratníka prostřednictvím pana předsedajícího vzbuzuje úsměv, i u pana ministra, tak mě to překvapuje. Protože znám tu situaci, kdy trať, která vedla a vede dodnes naštěstí kolem naší obce Chýně, byla na zrušení. Naštěstí se to nestalo a v současné době se tam zvedá počet spojů, které odvezou občany do Prahy - protože z velké části většina té obce, a myslím si, že to platí i pro celý prstenec kolem Prahy - odvezou lidi do práce a do školy.

Takže si myslím, že by takovéto zásahy měly být velmi citlivé. Protože dnes se ty tratě jeví jako neefektivní, ale jakmile tam jednou postavíte cyklostezku - fajn, takže když tam pak budete chtít zavést koleje - takže za miliony postavíte cyklostezku, nejdřív to za miliony vytrháte a pak zase, když se řekne, že ty koleje by tam byly fajn, tak za miliony budete odstraňovat tu cyklostezku? Takže zkuste říct tomu cyklistovi, že ta železnice je přednější a vezmete mu tu cyklostezku. Tak ji pak budete stavět někde jinde?

Čili myslím si, že ty argumenty, které se zde používají, rozhodně nejsou moc dobré. A jakmile tam jednou ty koleje vytrháte, tak už je tam nikdy zpátky nevrátíte. A to si myslím, že železnice má svoji velkou budoucnost a na to bychom měli myslet.

Takže každopádně závěrem bych chtěla říci, že drážní doprava a zejména její bezpečnost je pro Českou republiku klíčová. Proto si vás dovoluji požádat, jde-li vám skutečně o její prosperitu a bezpečnost - jako to máme my u nás ve STANu - prosím ve třetím čtení o podporu mých návrhů.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama