Ing. Věstislav Křenek

  • BOS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.02.2016 21:44:26

Migrace je řízený globalizační proces

Migrace je řízený globalizační proces

Děkujme, že ČR má prezidenta Zemana, děkujme, že RF má prezidenta Putina.

Migrace, jak ji v současné době známe rozhodně není nahodilý proces, ani spontánní akt. K hlubšímu pochopení současné migrace je nutné připomenout některé skutečnosti, které ji historicky předznamenaly, které mnohým běžným lidem vlivem mediálních masáží, politického hašteření a v návalu běžných starostí unikly a nejen jim. Kdo z českých a jiných evropských politiků při nástupu do své funkce znal jména takových zvrhlých deviantů jako byl Coudenhof-Kalergi (+1972) nebo Thomas P. M. Barnett (*1962)??


Richard Nicolaus hrabě von Coudenhof-Kalergi (1894-1972) je vládnoucími elitami považován za otce zakladatele EU, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Ve své knize „Praktický idealismus“ prohlašoval, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Evropského kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých smíšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížít“ evropské rasy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnoha etnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho, kterou jsou odměňováni evropeisté každé dva roky, kteří se zvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného plánu. Jako první vyznamenanou osobností touto cenou v roce 2010 nebyl nikdo jiný než Angela Merkelová, a to ještě žádná migrační vlna ani nezačala.


Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace. To dokazuje i jedna ze zpráv OSN z ledna 2000, která má název “Migrace k náhradě původního obyvatelstva - řešení pro stárnoucí a upadající populace“. Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 asi 159 miliónů imigrantů. To znamená, že to někdo už i přesné spočítal, že by Thomas Barnett??


Thomas P. M. Barnett (*1962) je současný americký vojenský geostrateg, plánovač a spolupracovník korporátní oligarchie. Jako poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda prohlásil už v roce 2002: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 miliónů přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali."


Migrace je ale jen jedním z mnoha globalizačních procesů, které na sebe nejen navazují, ale také se vzájemně prolínají, čímž se časově i urychlují. S migračním procesem se tak prolínají  i další řízené globalizační procesy, např. „Globální chudnutí západní civilizace“ a mnohé další, s nimiž ale už čtenáře nehodlám zatěžovat. Řídícím mozkem všech globalizačních procesů je světová korporátní oligarchie zastoupena např. Georgem Sorosem, bratry Kochovými a dalšími, kteří mají pod palcem nejen Centrální bankovní systém USA (FED), ale i samotnou administrativu USA, včetně zpravodajských služeb. Bezprostředními výkonnými orgány jsou pak vrcholní představitelé EU a některé vlády národních států EU. Zvláštní postavení v celém procesu má ovšem také vyděračský turecký prezident Erdogan s vizí obnovení Osmanské říše a turecké zpravodajské služby. O skutečném významu stovek různých neziskových organizací s cílem vyvolání barevných nebo květinkových revolucí pod zástěrkou demokracie a lidských práv, nebo promigračních neziskovek už ani nemluvím.


Už v někdy v závěru roku 2008, tedy v době procesu podpisů a ratifikace Lisabonské smlouvy, jsem zveřejnil článek „Cesta do pekel“, kde kromě jiného jsem presentoval i svou předpověď, že poslední ratifikací této smlouvy započne tichý rozpad EU. Dnes, po 7 letech o možném rozpadu EU už mluví i vrcholní představitelé EU, včetně varianty vytvoření jakéhosi „MiniSchengenu“. Podle mého názoru, pokud by k tomu došlo, potom nebude jen jeden „MiniSchengen“, ale bude jich rozhodně více a země V4 rozhodně nebudou součástí Evropského chalífátu.


Nejsem žádným skalním fandou prezidenta ČR, mám věcné výhrady k jeho některým přístupům, ale to vůbec nemění nic na tom, abych mohl odpovědně prohlásit, že  prezident Zeman je snad prvním a jediným ústavním činitelem ČR, který pochopil podstatu nebezpečných globalizačních procesů, včetně vzájemných souvislostí a přímou úměrou na ně prakticky reaguje. V tomto směru mu budu vždy vyjadřovat plnou podporu, ať se to havloidním troskám líbí nebo ne. 


Německo zavinilo dvě světové války a nyní se opět velkou měrou začíná podílet na devastaci  evropských národů.  Nelze proto  vyloučit, že ruská armáda na žádost některých evropských zemí bude v budoucnu Evropu znovu osvobozovat od hrůz, které ještě dnes nedokážeme  ani domyslet. 


 Nejsem ani bezvýhradným příznivcem  prezidenta Ruské federace Putina, protože i k němu mám některé výhrady, což je ovšem přirozené. Ty výhrady jsou ale nicotné proti tomu, jak Putin dokázal pozvednout  zdevastované  Rusko po vládě alkoholika Jelcina, a jak se mu podařilo obnovit bojeschopnost ruské armády, včetně takového vývoje zbraňových systémů, že američtí generálové si z toho dnes sedají na zadek. Věřte, že jako bývalý profesionál vojenského zpravodajství tomu stále rozumím.


Děkujme, že ČR má prezidenta Zemana, děkujme, že RF má prezidenta Putina.


Ing. Věstislav Křenek (KSČM),                                                                                                    Krajský zastupitel Plzeňského krajeProfily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama