Ing. Vladislav Vilímec

  • ODS
  • Domažlice
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.1.2022 16:42:00

Ušetří se 600 milionů

Ušetří se 600 milionů

Projev na 19. schůzi Senátu dne 20. ledna 2022 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parl

 Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, senátoři. Dovolte mi, abych vás informoval o usnesení garančního výboru, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu k senátnímu tisku č. 189, k novele zákona o platu představitelů státní moci a dalších ústavních činitelů.

Hospodářský výbor doporučuje tento návrh zákona zamítnout. Přijal k tomuto svému návrhu také ještě doprovodné usnesení, ve kterém popisuje důvody, které vedly hospodářský výbor k návrhu na zamítnutí tohoto senátního tisku. Nejen legislativní důvody, o kterých se zmínil pan ministr Jurečka, ale i možná úskalí ke stanovení platové základny v příštích letech podle tohoto zákona, plus i důvody spojené s úsporami, o kterých mluvil pan ministr.

Já to doprovodné usnesení číst nebudu, pouze hospodářský výbor konstatoval, že v daném případě, kdy 600 milionů vypadá hodně, ale jedná se maximálně o 0,14 % schodku státního rozpočtu, který byl vykázán v minulém roce. Abychom si to uvědomili. K tomuto návrhu zákona bych chtěl dodat, že jde o snahu o zmrazení platů představitelů státní moci – nebo tak to bylo prezentováno – a soudců a na ně navázanou výši platů státních zástupců. Vzhledem k tomu, že se nestačil tento návrh projednat v minulém roce, tak fakticky se ale jedná ode dne případné účinnosti zákona o snížení platů představitelů státní moci, soudců a na platy soudců navázanou výši platů státních zástupců.

V určitých aspektech, ale jen v určitých aspektech, je tento legislativní návrh podobný tomu, který jsme projednávali před dvěma nebo třemi měsíci a který předložila ještě bývalá vláda těsně před parlamentními volbami, který Senát zamítl. Ten rozdíl je tam především v tom, že zatímco minulá vláda navrhla zmrazit nestandardně platy ústavních činitelů, abych to zjednodušil, na 5 let, kdežto tento návrh je racionálnější povahy. Navrhuje zmrazit platy představitelů státní moci nebo ústavních činitelů na rok.

Na rozdíl ovšem od toho předešlého návrhu, tak tento nový návrh vlády zahrnuje vedle představitelů státní moci i soudce a státní zástupce. Zjevně z toho důvodu, že zatímco celková úspora by u představitelů státní moci, což jsou poslanci, senátoři a další představitelé, kteří jsou uvedeni v tom zákonu, ať jsou to ústavní činitelé, nebo nejsou to ústavní činitelé, by činila maximálně 60 milionů. V součtu se soudci a státními zástupci kolem 600 mil. Kč.

Je třeba konstatovat, že vláda touto novelou netradičně vstupuje již do platné výše platové základny v průběhu roku. To tu myslím v minulosti nebylo, pokud mě paměť neklame. A já jsem zpravodaj tohoto návrhu zákona ještě v Poslanecké sněmovně od roku 2006. Tento vládní návrh zákona nebyl na základě výjimky projednán v připomínkovém řízení, ani Legislativní radou vlády, a k návrhu tak bylo pouze vypracováno stanovisko předsedy Legislativní rady vlády.

Z jeho znění vyplývá, že návrh zákona zasahuje ad hoc do platové základny soudců a dostává se tak do možného rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Jak ostatně vyplývá z bohaté judikatury Ústavního soudu. To cituji přesně stanovisko předsedy Legislativní rady vlády. Prezident Soudcovské unie, která se také obrátila na senátory, upozorňuje, že návrh zákona nebyl projednán z moci soudní, v čemž spatřuje další vadu legislativního procesu.

Další možnou vadou legislativního procesu lze spatřovat v tom, že ač tento zákon byl projednáván v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze, aby mohl co nejrychleji platit, pro takový postup zřejmě nebyly naplněny podmínky. Podmínka hrozící škody mimořádného rozsahu, poněvadž – jak jsem uváděl – jedná se o úsporu v řádu spíše setin z výdajů státního rozpočtu.

Podle zákona, jehož novelu teď projednáváme, se stanoví platy soudců, poslanců, senátorů a dalších představitelů institucí, které jsou buď uváděny v ústavě, nebo některé nemají ani ústavní oporu, jako je třeba Národní rozpočtová rada nebo Národní sportovní agentura. Chtěl bych říci, že v mezidobí z toho původního zákona byli vyňati evropští poslanci a i další představitelé státní moci. Naposledy se tak stalo u členů Rady Českého telekomunikačního úřadu. Postupně tak vznikla velmi obtížně dohledatelná a nepřehledná struktura platů některých představitelů státní moci ve speciálních zákonech.

Chtělo bych také podotknout – o tom pan ministr nemluvil, že ten návrh zákona ruší některá historicky překonaná ustanovení, která se stala postupně neúčinnými. V názvu zákona však stále zůstávají uvedeni poslanci Evropského parlamentu, což považuji za zavádějící. Načež po mnoha novelizacích tento zákon výši platů poslanců z Evropského parlamentu vůbec neřeší.

Nový návrh novely zákona o platech je určitě racionálnější, než byl ten, který jsme zamítli, protože se jedná o určité gesto zmrazení platové základny na jeden rok. Je třeba si však uvědomit, že my jsme představitelé státní moci, poslanci, senátoři a soudci jsou ve stavu, kdy již mají dva roky zmrazenou platovou základnu.

Pokud tento návrh zákona – a já rozumím těm důvodům, nebo výbor rozumí těm důvodům, pro který tento návrh byl předložen. Pokud tento návrh zákona nabude účinnosti, tak určitě je třeba si uvědomit, že v každém případě komplikuje stanovení platové základny v příštích letech pro představitele státní moci i soudce.

A ač pan ministr prohlásil, že už nebude předkládat žádnou novelu tohoto zákona v nejbližších letech, tak pokud tento zákon bude schválen, tak asi bude muset. Jinak by došlo k úplnému rozvalu platových základen soudců i představitelů státní moci. Zákon navrhuje na jeden rok zmrazit, nebo v tuto chvíli snížit, platovou základnu u představitelů státní moci na 84.060 Kč a u soudců je to 100.872 Kč. To je asi všechno. Popis jednání o tomto návrhu zákona na hospodářském výboru. Hospodářský výbor pak rozhodl o doporučení zamítnout tento návrh zákona. Samozřejmě záleží na plénu Senátu, jak přistoupí na projednání tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama