Ing. Vladislav Vilímec

  • ODS
  • Domažlice
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.12.2021 14:36:00

Zrušením vánočních trhů jsme lidem pouze zkazili Vánoce

Zrušením vánočních trhů jsme lidem pouze zkazili Vánoce

Projev na 18. schůzi Senátu dne 15. prosince 2021 k návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené paní senátorky, páni senátoři, já nechci mluvit o zákazu vánočních trhů. Je evidentní, že opatření, která přijala vláda teď v poslední době, mělo významný dopad na fungování živnostníků, na fungování malých společností s ručením omezeným. A je potřeba kompenzovat tyto dopady ekonomické, jednoznačně. K vánočním trhům, když tak procházím v Praze a v Plzni ty poloprázdné ulice nebo náměstí se svítícími stromky, tak mám pocit, že tímto opatřením se pouze lidem zkazili Vánoce. Ale nechci tady o této věci debatovat, nejsem na to odborníkem. K tomuto návrhu zákona bych chtěl jenom dodat, že ve srovnávání těmi dvěma předchozími senátními tisky ten rozdíl není jenom v tom zacílení té podpory nebo té kompenzace, ani ten rozdíl není v těch dopadech na veřejné rozpočty nebo státní rozpočet. Ve dvou případech, v těch dvou předchozích senátních tiscích a tady na veřejné rozpočty kompletně, ale ten rozdíl je v tom financování té pomoci. A o tom jsme tady vždycky v Senátu mluvili. Pročítal jsem si diskusi v Poslanecké sněmovně, ta byla především vedena snahou zvážit možnost rozšíření jaksi té podpory nebo toho kompenzačního bonusu – přirozeně, to tak je správně. Co se týká financování, opět Poslanecká sněmovna víceméně setrvala v takovém spíš pasivním pojetí. A Senát, který je více propojen s těmi, nebo senátoři, s těmi obecními a krajskými rozpočty, vždycky více artikuloval i určitou složitost toho způsobu financování. Ten způsob financování, který byl zvolen, je samozřejmě nejrychlejší způsob, ale je to... Mělo by to vést k zamyšlení nad rigiditou rozpočtových pravidel. Protože to bylo zvoleno proto, že podle normálních rozpočtových pravidel by těm živnostníkům ta pomoc se nedostala v nějakém reálném čase. To myslím, že by nová vláda, nebo i ta stávající vláda, měla mít na patrnosti, že se to dělá proto, že podle rozpočtových pravidel, kdyby se postupovalo jako v těch předchozích dvou senátních tiscích, tak ti živnostníci se té pomoci nedočkají. Ale věčně se to nedá takto dělat.

Je to způsob, který je poplatný mimořádné situaci, té bezprecedentní situaci, jak paní ministryně financí vždycky podtrhuje, ale je to vlastně vracení jaksi daně – vybrané daně ze závislé činností. Možná, že by tady mělo padnout, jaký je tedy ten celkový součet těch podpor a kompenzací na druhé straně za ty poslední dva roky? Protože díky Senátu nebo zásluhou Senátu dostaly obce kompenzace. Vláda to nenavrhovala, jak víme. Kraje kompenzaci pak nedostaly. Když jsem si to sečetl a Ministerstvo financí - jsou to čísla Ministerstva financí – Ministerstvo financí, a to musím pochválit úředníky Ministerstva financí, že každým co publikují rozdíly těch pomocí a vyplacených bonusů. Když vezmu ten dopad na obce a kraje v součtu, tak za ty 2 roky, kdy se ten kompenzační bonus vyplácí, zhruba od toho konce listopadu letošního roku, tak je tam mírné kladné saldo ve prospěch těch obcí. Je to asi ve výši 2 miliardy korun, přesně 2,2 miliardy korun. Ale ta kompenzace se dostala pouze a výlučně, ta velká kompenzace, jenom obcím. Samozřejmě kraje byly kompenzovány velmi málo, takže jenom na to ukazuji. Je potřeba se zamyslet nad tím, pokud by to mělo dále pokračovat, a vláda je vlastně zmocněná i po tom lednovém bonusovém termínu ty bonusy proplácet dále, zamyslet se nad tím, jestli je udržitelný takovýto stav financování té pomoci. Protože to skutečně dostává ty obecné rozpočty, ale i krajské rozpočty, před velmi složitou situaci, když mají sestavovat nějaký velký rozpočet. Nevím, jak dlouho se budou vyplácet bonusy, jak dlouho se jim bude ubírat z těch jaksi vybraných daní. Takže určitě to není možné věčně používat. A jenom je to apel, ne tedy na paní ministryni Dostálovou, asi na paní ministryni Schillerovou, která tady není, ale apel i na novou vládu, aby se zamyslela, pokud bude potřeba ty kompenzační bonusy dále vyplácet, jakým způsobem k tomu přistoupit, protože nepovažuji za možné a udržitelné celý rok vyplácet kompenzační bonusy způsobem, že se budou vracet vybrané daně ze závislé činnosti. To by pak nemělo vůbec žádnou logiku. Takže jenom na to upozorňuji. Není to důvod pro to, abychom to nepodpořili. Ten návrh zákona je potřeba podpořit, je potřeba rychle pomoci živnostníkům za ta opatření, které vláda použila, ale je potřeba přemýšlet i do budoucnosti, jak vůbec v takových případech postupovat. Poněvadž tento způsob se mi zdá docela podivný. Sice není to protizákonné, jak jsme debatovali s paní ministryní Schillerovou, protože je to pokryto tím návrhem zákona, ale rozpočtová pravidla nic takového nepředpokládají. Je to víceméně výdaj, který se neobjeví jako výdaj veřejných financí.

Jsou to výdaje, které jakoby na výdajové stránce veřejných financí vůbec nefigurují, platí se to pouze cashově, s tím, že se vrací daň ze závislé činnosti. Samozřejmě ty dopady jsou na státní rozpočet i na rozpočty obcí a krajů. Paní ministryně Dostálová teď přečetla novou predikci s ohledem na ty změny, jestli bude přesná nebo nebude, víme, že ministerstvo financí především v tom minulém roce se velmi přepočetlo. Takže uvidíme, jestli to bude těch 12 miliard nebo nebude, to nechci teď diskutovat. Ale spíš poukázat na to, myslím si, že Senát především by měl poukázat na to, že věčně takovýmto způsobem nelze postupovat. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama