Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

1. 10. 2020 16:49:00

Ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou

Ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny 1. října 2020 k Návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019

 Dobrý den, kolegyně, kolegové, dobrý den, paní ministryně. Já se vrátím možná k tomu, že nám státní závěrečný účet za rok 2019 dává takový ucelený obraz, jak vláda hospodařila v minulém roce a nejen v minulém roce. Já se nebojím říci, že zpráva o státním závěrečném účtu za rok 2019 by se dala nazvat zprávou o tom, jak vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dokázala prošustrovat ekonomický růst. To slovo říkám s velkou vážností.

Vy celou dobu veřejnosti tvrdíte, že jste snížili zadlužení, šetřili jste, vytvořili jste rezervy. To opakujete neustále, ale ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou, obzvláště můžeme-li ji doložit čísly. Slyšíme to pořád - snížili jsme zadlužení, šetřili jsme, vytvořili jsme rezervy. Nic není vzdálenější od pravdy než tato tvrzení.

Já si s dovolením vezmu k ruce stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k státnímu závěrečnému účtu a k vašim tvrzením vždy odcituji části tohoto stanoviska, které je mimochodem velmi vážné a nedá se tady odbýt na plénu Poslanecké sněmovny pouze tím, že kontrolní výbor vzal na vědomí.

Andrej Babiš se stal politikem s tím, že bude řídit stát jako firmu. A jak by asi dopadla firma, kdyby jí rostly rychleji běžné výdaje než celkové příjmy? Když se podíváte do stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ten k tomu říká toto: Růst běžných výdajů, to znamená výdajů určených zejména na provoz státu, bez prostředků na realizaci investic, meziročně převýšil růst celkových příjmů o 8,8 mld. korun. Tato skutečnost zejména v době ekonomického růstu a rychle rostoucích příjmů nesvědčí o zodpovědném přístupu z hlediska udržitelnosti veřejných financí. Takže spíše řídit stát jako firmu směrem ke konkursu, že?

Tvrdíte, premiér často v Čau lidi, ministryně financí včera na twitteru, že jste snížili dluh, dokonce říkáte, že nejvíce ze všech. Když se podíváte do stanoviska NKÚ, tak ten k tomu v minulém roce říká toto: V době ekonomické prosperity by mělo hrát významnou roli i postupné snižování nominální výše státního dluhu. V roce 2019 však oproti předchozímu roku klesl státní dluh pouze v relativním vyjádření, a to především díky vysokému růstu HDP. Jeho nominální hodnota se naopak zvýšila. Plánování a realizace schodkových rozpočtů v dobách ekonomického růstu nepůsobily ve prospěch snížení celkového objemu státního dluhu. Takže jste naopak přispívali ke zvýšení objemu státního dluhu a nesnižovali jste ho? Jenom to skrýváte za relativní poměřování a vyjádření vůči HDP, ale jeho růst není vaší zásluhou, ale spíše vašemu hospodaření navzdory.

Další vaše tvrzení, které říkáte veřejnosti, že jste šetřili a vytvářeli jste rezervy.

K tomu říká NKÚ toto: Hospodaření státního rozpočtu za rok 2019 skončilo nejhorším výsledkem za poslední čtyři roky. Bez převodu finančních prostředků z privatizačního účtu ve výši 18 miliard by byl deficit ještě vyšší. Efekt zvyšujících se příjmů státního rozpočtu způsobený především hospodářským růstem byl vynulován navýšením výdajů především běžných a nebyl využit ani k vyrovnanému hospodaření státního rozpočtu ani k provedení důležitých reforem, důchodové, zvýšení úrovně digitalizace a tak dále, které by do budoucna přispěly k fiskální udržitelnosti veřejných financí a vyšší konkurenceschopnosti ČR.

Takže naopak, ne šetřili a vytvářeli rezervy, vy jste ty rezervy utráceli, vylepšovali si rozpočet jejich rozpouštěním. Ve skutečnosti fakticky bez těch 18 miliard, které jste rozpustili z rezerv, by měl být deficit okolo 50 miliard korun.

Další vaše tvrzení: Rekordně investujeme. K tomu je třeba říci, že kapitálové výdaje za vás dlouhodobě klesaly. Až na výkyv v roce 2015 způsobený dočerpáním z evropských fondů. Teprve v roce 2018 se trend otočil a kapitálové výdaje začaly růst. A v roce 2019 jste se zhruba dostali na nominální hodnotu kapitálových výdajů z roku 2010. Ale když máte tak rádi relativní vyjádření, tak vám opět ocituji stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu. (Odmlka.) Omlouvám se, musím si to nalistovat, vypadl mi papírek. Tady: Pokud by měl být v roce 2019 do oblasti dopravy vynaložen alespoň stejný podíl z celkových výdajů jako před deseti lety, musel by státní rozpočet vydat 91 mld. korun, tedy o 16 mld. korun více. Do oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje by musela směřovat částka vyšší o 31 mld. korun.

České republice se v roce 2019 nepodařilo využít hospodářského růstu a neustále se zvyšujícího objemu prostředků státního rozpočtu k výraznější podpoře strategických oblastí národního hospodářství než tomu bylo v roce 2010, kdy se česká ekonomika nacházela v mnohem méně příznivé ekonomické situaci. Takže v době ekonomické prosperity dost smutné.

Bohužel za vás stát bobtná do obrovských rozměrů. Vy vždy převedete ten růst státních zaměstnanců na učitele a policisty, ale od roku 2012 narostl počet zaměstnanců ve státní správě, zjednodušeně řekněme na úřadech, o 10 776 osob. To je jako město Čáslav nebo Prachatice. Je to třetina z celkového počtu nárůstu státních zaměstnanců. Ale vyšší počet úředníků nevede ke zvýšení efektivity státní správy. Naopak. Více úředníků znamená více papíru, více razítek, více byrokracie. A opravdu si někdo myslí, že je státní správa efektivnější?

Mimochodem o tom také hovoří stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu, které říká, že ačkoliv od roku 2013 došlo k nárůstu počtu státních zaměstnanců o 35 423 osob a výdajů na jejich platy o 75 mld., efektivita vládního sektoru se nezvýšila. Naopak v posledních letech meziročně klesá a prohlubuje se i rozdíl mezi efektivitou vládního sektoru ČR a průměrem EU. Takže tolik k těm vašim jednotlivým tvrzením.

Já jsem tady, kolegyně a kolegové, vás chtěl seznámit právě s těmi tvrzeními Nejvyššího kontrolního úřadu, respektive závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, abyste jenom neříkali, to říká jenom opozice a my máme pravdu. Toto je nezávislé stanovisko nezávislého úřadu.

Nejvyšší kontrolní úřad to, jak hospodaříte, dlouhodobě hodnotí slovy, že státní rozpočet je na mimořádné události připraven hůře než v době předchozí ekonomické krize. Letos tu mimořádnou událost máme. Bohužel se obávám, že z hlediska řízení státních financí, respektive zakrytí vaší neschopnosti řídit státní finance, tak je to pro vás spíše takový dar z nebes a vše svádíte na COVID.

Je třeba zdůraznit, že se u státního závěrečného účtu ČR bavíme o státních financích, které v roce 2019 řídili už pět let ministři financí za ANO. Bavíme se o roce, kdy byl stále ještě ekonomický růst po několika letech ekonomické prosperity a po COVIDu a ekonomické krizi nebylo v tu dobu ani vidu ani slechu. A kdy jindy bychom měli mít státní finance stabilní než po letech ekonomického růstu? Ale ani tak jednoduchou úlohu jste nezvládli.

Já z toho nemám žádnou radost, protože na špatné hospodaření doplatíme všichni. Když někdo neumí řídit státní finance v době ekonomického růstu, tak je to velká patálie. Ale to, že stejným způsobem řídíte v době krize, tak je to tragédie.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama