Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.09.2020 16:37:04

Tohle to mi opravdu přijde jako nepřiměřená buzerace podnikatelů

Tohle to mi opravdu přijde jako nepřiměřená buzerace podnikatelů

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny dne 17. 9. 2020 k odpovědi ministryně financí ČR Aleny Schillerové na písemnou interpelaci

Děkuji, pane předsedající za udělení slova. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně, jsem velmi rád, že jste dorazila z jednání vlády na mou interpelaci, která už leží v systému ode dne vaší odpovědi, to znamená od února, takže může se stát, že už nemá takovou relevanci po tom čase, nemá takovou sílu, že se řeší jiné problémy. Ale já se vám, kolegyně, kolegové a paní ministryně, budu snažit ukázat, proč je to pro mě i teď důležité a že to zase nabyde na významu, až se znovu spustí EET, a až přijde třetí a čtvrtá vlna, kterou tato vláda prosadila. Protože se jedná o jednu z absurdních pokut... Moje interpelace se týká jedné z absurdních pokut, které Finanční správa vydává jak na běžícím pásu podnikatelům a ukazuje se na tom, že není pravdou, že EET je pouhý nástroj na vydávání účtenek a na kontrolu placení daní, jak se nám vláda snažila několik let tady říkat.

Ale je to skutečně nástrojem, jak udělat podnikatelské prostředí v České republice ze strany státní správy nepřátelské, že to je nástroj možností pro Finanční správu dávat absurdní pokuty za absurdní pochybení, které nemají vůbec nic společného se snahou obcházet povinnost placení daní. A odpověď paní ministryně, kterou vám tady pak budu číst, jednotlivé citace, vám ukážou, co bylo hlavním motivem EET, o co se tedy jedná.

Jedna restaurace - a já jsem na tomto případu chtěl ukázat právě tu absurditu, jedna restaurace dostala pokutu od Finanční správy ve výši 5 tisíc korun za to, že vydala souhrnnou - vydala souhrnnou účtenku za útratu za jeden stůl.

A ta útrata hostí v jednom časovém úseku zaplacená po tomto časovém úseku byla celkově v řádu sto korun.

Když vláda EET zaváděla, tak argumentovala zejména tím, že je to nástroj ke kontrole placení daní a narovnání podnikatelského prostředí. A proto jsem se paní ministryně zeptal: Jak podnikatel vydáním souhrnné účtenky s EET obešel svoji povinnost platit daně? Jak podnikatel tímto svým jednáním pokřivil podnikatelské prostředí? Jestli se podle vedení Ministerstva financí jedná o přiměření postup a jestli je správný postup kontrolorů Finanční správy sedět u stolu a sledovat jednání okolních hostů a jejich konání u vedlejších stolů.

Jaké bylo mé překvapení, když se v odpovědi paní ministryně objevila následující tvrzení. Protože jsem čekal, že paní ministryně mi napíše, že to byl exces, že se nejedná o nijak závažné pochybení a že celou tuto situaci prověří. Takže místo toho mi paní ministryně odpověděla následující: "Vystavení hromadné účtenky popírá základní princip EET, to je získání relevantních informací o jednotlivých tržbách poplatníka." Takže ne zabezpečení placení daní, ale informace o jednotlivých úkonech obchodníka. Tedy potvrzení toho, co většině poctivých podnikatelů vadí. Protože touto větou paní ministryně potvrdila, že skutečně ty obavy, že se jedná o nástroj on line kontroly, on line šmírování podnikatelů a jejich chování, že to je tím hlavním principem EET. A paní ministryně ve své odpovědi mi i takto odpověděla.

A ve stejném duchu odpověď pokračuje: "Zákazník nemá možnost ověřit, zda byla či nebyla tržba evidovaná. Skutečnost, zda konkrétní porušení evidenční povinnosti povede ve svém důsledku k umělému snížení jeho daňové povinnosti či nikoli není v tomto ohledu relevantní." Takže není relevantní, jestli dojde k umělému snížení jeho daňové povinnosti či nikoli.

Za prvé není pravda, že zákazník nemá možnost ověřit, zda byla tržba zaúčtovaná, když byla účtenka skutečně vydána. My se nebavíme o případu pokuty za to, že nebyla vydána účtenka, ale za to, že byla vydaná souhrnná účtenka za jednu souhrnnou útratu u jednoho stolu.

A za druhé je podstatné splnění daňových povinností. Protože pokud ten podnikatel účtenku vydal, tak to přece nevede k obcházení daňových povinností. Takže já to považuju ze strany Finanční správy jako pouhou šikanózní praktiku, kterou uplatňuje na naše podnikatele.

Velmi mě pobavila konstrukce v odpovědi paní ministryně, kde se říká, že takovéto na první pohled malé porušení zákonných povinností však může pouze maskovat systematické a sofistikované krácení daní. A citace z další části odpovědi: "Správní orgán postihuje vytvoření a udržování díry v systému, kterou mohou nerušeně odtékat na daních značné prostředky." No tak já jsem si to úplně představil, jak sofistikovaně vydává podnikatel souhrnné účtenky za jeden stůl, kde si hosté dají pár piv. Jedno pivo se tam někde ztratí a tím si vydělá miliony na Ferrari a na jachtu. Ukažme si na něj prstem.

Takovou konstrukci opravdu může vymyslet pouze úředník Finanční správy. A znovu zdůrazňuji, že se nebavíme o případu, kdy došlo ke zkrácení tržby. Pouze byla vydána účtenka za jeden stůl, za konzumaci, která proběhla v jednom časovém úseku a která byla uhrazena na konci takového časového úseku.

Mě ovšem vadí na celé věci asi nejvíce byla skutečnost, že se nejednalo o kontrolní nákup kontrolorů, ale kontroloři pozorovali jednání okolních hostů u sousedního stolu. Jak je vůbec, paní ministryně, v demokratické společnosti možné, že se kontroloři chovají jako tajná policie a kontrolují jednání hostů a tím narušují jejich soukromí?

Vy to obhajujete ve své odpovědi tím, že tento postup není šmírováním, nýbrž legitimním zákonným postupem, který slouží ke zjištění reálných hotovostních příjmů poplatníka a správné vyměření daně. A kde je, paní ministryně, nějaká ochrana soukromí? Kde je nějaká přiměřenost postupu? My jsme, a to je klasická ukázka tohoto, my jsme poslední dobou svědky, že místo ochrany práv občanů před státní mocí se zde znovu dostávají ke slovu tendence prosazování státní moci na úkor občanů. A takový systém vy, vaše vláda pomocí podobných nástrojů tady plánovitě a permanentně budujete. Ale paní ministryně, účel přece nesvětí prostředky. Ochrana soukromí není hodnota, na kterou bychom měli rezignovat. A přiměřenost není sprosté slovo. Ale bohužel z postupu státních orgánů se postupně vytrácí.

A vy toto posilování stání moci na úkor občanů plánovitě vytváříte a posilujete. Třeba i například tím, že neustále máte nekritický přístup a permanentně obhajujete podobné nepřiměřené postupy Finanční správy. A nezlobte se na mě, dát pokutu za to, že se vydá za stůl souhrnná účtenka pro hosty, kteří tam byli spolu a společně konzumovali, to mi opravdu přijde jako nepřiměřená buzerace podnikatelů. Věřím, že mi na tyto mé výtky a výhrady odpovíte. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama