Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.10.2020 19:38:00

Washingtonská deklarace je poselstvím i pro dnešní generace

Washingtonská deklarace je poselstvím i pro dnešní generace

Komentář na facebookovém profilu k 102. výročí „Prohlášení nezávislosti československého národa“, známého též jako Washingtonská deklarace

Před 102 lety byl vydán dokument „Prohlášení nezávislosti československého národa“, známý též jako Washingtonská deklarace. Pod prohlášením nezávislosti se podepsali T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik, představitelé tehdejší prozatímní vlády, která vznikla ze zahraniční Čs. národní rady.

„Věříme v demokracii - věříme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší.“
Dáno v Paříži, dne 18.října 1918.

Tak hovoří poslední věta deklarace, která je poselstvím zakladatelů našeho národního státu i pro dnešní generace.

Washingtonská deklarace požadovala spojení Čechů a Slováků v jednom nezávislém státě, formulovala zásady občanských svobod, vnitřní i zahraniční politiky a státní systém budoucího Československa.

Ač byla vydána v Paříži, její text vznikl ve Washingtonu a den před jejím vydáním byla doručena americké vládě. Byla přímou reakci na mírovou nótu rakouského císaře Karla I. a přípravu rakousko-uherského Národního manifestu, kterým chtěl rakouský císař přislíbit federalizaci císařství. T.G. Masaryk prohlášením rakouského císaře předešel.

Na základě prohlášení nezávislosti pak americký prezident odmítl rakousko-uherskou nótu a vyzval vládu císařství, aby přímo jednala s Prozatímní vládou ČSR. Cesta k samostatnému státu byla otevřená.

Stojí za to si připomenout některé pasáže tohoto důležitého dokumentu, protože na uvedených principech je postaven náš moderní stát:

„Činíme toto prohlášení na základě našeho historického a přirozeného práva. Byli jsme samostatným státem již od sedmého století a r.1526 jako samostatný stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme se v této konfederaci nevzdali dobrovolně svých práv jako samostatný stát. Habsburkové porušili svou smlouvu s naším národem, nezákonně překročujíce naše práva a znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami přísahali zachovávat, a my proto odpíráme zůstat déle součástkou Rakousko-Uherska v jakékoli formě.“

„Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny budou požívat rovných práv. Vláda bude mít formu parlamentární a bude uznávat zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí.“

„Ve své zahraniční politice přijme československý národ plnou část odpovědnosti za reorganizaci východní Evropy. Přijímá cele demokratický a sociální princip národnostní a souhlasí s naukou, že veškeré úmluvy a smlouvy mají být sjednány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie.“

„Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a znemožní třídní zákonodárství.“

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama