Ing. Zdeněk Štefek

politik ve stínu
  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.09.2014 4:39:20

Dostavba skanzenu Kouřim se zpozdí

Dostavba skanzenu Kouřim se zpozdí

Rada kraje vzala na svém zasedání 8. září na vědomí odstoupení firmy Metrostav od smlouvy o dílo na dostavbu Muzea lidových staveb v Kouřimi a diskutovala další možné kroky.

Rada kraje vzala na svém zasedání 8. září na vědomí odstoupení firmy Metrostav od smlouvy o dílo na dostavbu Muzea lidových staveb v Kouřimi a diskutovala další možné kroky.

„Vzhledem k časovým lhůtám bylo po odstoupení Metrostavu nemožné realizovat z aktuální evropské výzvy novou veřejnou zakázku na dostavbu areálu tak, aby se dílo stihlo do 30. června 2015. Řešili jsme tedy 2 možné varianty – odstoupení od všech smluv a ukončení projektu nebo schválení redukované varianty dostavby, kterou jsme na odboru kultury a památkové péče připravili.“

Redukovaná varianta znamenala snížení počtu realizovaných staveb do hodnoty pod 50 milionů Kč bez DPH a zároveň takový výběr staveb, který by zkrátil dobu realizace pod 6 měsíců. Velkou pomocí ke zkrácení doby realizace byla též pasportizace objektů, která v původním projektu zabrala 2 měsíce, a podle předkládané varianty by jí realizovalo samo Regionální muzeum v Kolíně ještě v průběhu veřejné zakázky. Zároveň byl zpracován harmonogram celého procesu, v kterém bylo po aktuálním vyhlášení veřejné zakázky její vyhodnocení stanoveno na listopad – prosinec a práce naprojektovány na leden – červen.

„Rada kraje vyhodnotila rizika, která v české kotlině znamenají veřejné zakázky a vliv počasí na stavby a redukovanou variantu nepodpořila. Při průtazích totiž hrozilo, že by se stavba nestačila realizovat a nebylo by možné jí zafinancovat z evropských fondů, z výzvy 93a, které by tak navíc zůstaly nevyčerpány.“ dodal radní Štefek.

Finanční prostředky se budou přealokovávat tedy do nových výzev směřujících do zdravotnictví, část by mohla směřovat i nadále na podporu cestovního ruchu.

„Pokud bude nová krátká výzva vyhlášena, máme připraven ještě malý projekt dostavby skanzenu v Přerově nad Labem, který je v hodnotě 15 milionů. Musíme udělat analýzu, zda je v daných podmínkách realizovatelný.“ sdělil radní Štefek.

Rada dále potvrdila, že rozšíření skanzenu v Kouřimi je nadále její prioritou a bude usilovat o získání dotace na dostavbu areálu v dalším programovém období.

„Určitě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na projektu řadu let podíleli, i těm, kteří během 3 dnů připravili alternativní variantu. Jejich úsilí nesmí zapadnout.  Zároveň jsem požadoval zjištění, proč skutečně Metrostav odstoupil od smlouvy, proč nebylo včas předáno do konce srpna staveniště, když vítěze soutěže schválila Rada již 2. června.“ dodal Štefek.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama