Ing. Zdeněk Štefek

Zastupitel SČkraje,kandidát do EP,Objednatel/zhotovitel:KSČM
  • KSČM
  • Středočeský kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.12.2017 21:55:09

Nové vedení kraje funguje a priority KSČM se plní

Nové vedení kraje funguje a priority KSČM se plní

11. zastupitelstvo, které se koná 5. prosince 2017, má dle programu jednání schvalovat několik zásadních bodů, zejména rozpočet na rok 2018 a dotační systém pro rok 2018.

 11. zastupitelstvo, které se koná 5. prosince 2017, má dle programu jednání schvalovat několik zásadních bodů, zejména rozpočet na rok 2018 a dotační systém pro rok 2018. Klub zastupitelů při respektu ke kontinuitě při přípravě rozpočtu i fondového systému vysoce hodnotí to, že se v rozpočtu podařilo zohlednit základní programové priority, na kterých stojí naše podpora koalice.

1. V oblasti žákovského jízdného jsme ve stádiu diskuse nad modelem financování jízdného, v textu rozpočtu je uvedena částka cca 7 milionů Kč pro měsíce 9-12/2018, kdy by žákovské jízdné mělo platit, částka vychází ze zrušeného modelu.

2. Oblast jasného NE privatizaci a vyvádění veřejných služeb nemá nyní přímý dopad na rozpočet, pozitivně hodnotíme, že oblast zdravotnictví a dopravy jsou prioritou při rozdělování přebytku či lepších příjmech.

3. V oblasti garance alespoň současného rozsahu a kvality služeb hodnotíme pozitivně, že se realizuje rozšířená nabídka míst pro seniory koupí domova seniorů v Žižicích, že se zabýváme kvalitou zdravotní péče a že se zabránilo slučování Rabasovy galerie s Muzeem TGM v Rakovníku.

4. Požadavek na zaměření fondů na základní občanskou vybavenost, v prvé řadě na kanalizace a vodovody u malých obcí se také posunul do konkrétní podpory – mimo dalších zdrojů z poplatků za znečištění ovzduší i za čerpání podzemní vody je ve Středočeském infrastrukturním fondu pod zadáním ŽP určeno 50 mil. Kč. Diskutujeme i o podpoře v příštím období – na opravy místních komunikací.

5. V oblasti zvýšení bezpečnosti formou podpory policejních služeben jsme si určili rok 2018 rokem, kdy nastavíme jasná pravidla financování a další podpory tak, aby to bylo možné zohlednit v rozpočtu 2019.

6. Usilovně pracujeme rovněž na sjednocení podpory významných akcí turistických i kulturních.

7. Konkretizaci dostává také program energetických úspor, v rámci kterého nejprve získáme precizní přehledy navrhovaných provozních, zejm. energetických úspor v organizacích, které budou realizovány programově s využitím vlastních zdrojů či přes metodu EPC.

Oceňujeme rovněž, že se během posledního měsíce rozhýbala investiční činnost kraje a tyto projednávané body podporujeme.

Hodnotili jsme rovněž činnost samosprávy od 10. zastupitelstva a konstatujeme, že zvolený model aktivní programové podpory ANO a ČSSD ze strany KSČM funguje. Návrhy KSČM jsou projednávány věcně a konstruktivně a to i v Radě kraje, kam zástupci pravidelně docházejí. Řada našich dalších programových bodů je ostatně zahrnuta i ve společném programovém prohlášení.

Vidíme tedy, že je reálný předpoklad skutečného plnění našich priorit v příštích letech, které budou mít pozitivní dopad na občany Středočeského kraje.

Tiskové prohlášení klubu KSČM k 11. zastupitelstvu Středočeského kraje

Záznam části tiskové konference naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=NXPPvpUQQd8&feature=youtu.be

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama