Ing. Zuzana Ožanová

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.05.2024 20:07:00

Co se stane, když si budou věci, týkající se zaměstnanců, úřady řídit samy?

Co se stane, když si budou věci, týkající se zaměstnanců, úřady řídit samy?

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 23. května 2024 k zákonu o státní službě

 Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně,

pokračujeme - tehdy to bylo večerní jednání, úterní, dneska máme čtvrtek. Já jenom shrnu některé drobnosti, které tehdy zazněly, které bych chtěla vypíchnout. A já jenom, jestli jste se pamatovali, vzhledem k tomu, že to byla docela pozdní hodina, na věc zavedení osvědčovací doby. Já jsem tady říkala, co je v zákoně a podobně, a trochu jsem to dala na zákoník práce, aby bylo lépe pochopitelné, co se v tom zákonu promítlo. Já si to dovolím zopakovat, jelikož opakování je matka moudrosti.

Přirovnáme-li situaci k zákoníku práce, tak osoba zaměstnaná na dobu neurčitou, která již není ve zkušební lhůtě, se opět může dostat do zkušební lhůty, v níž může být bez jakéhokoliv odůvodnění s touto osobou rozvázán pracovní poměr. Kolegové, kolegyně, to je zavedení osvědčovací doby. To jenom pro připomínku, já nehodlám citovat vše, co jsem uváděla v úterý. Vrátím se k jedné věci, a to je služební komise. To je nový orgán, který bude spadat pod Ministerstvo vnitra. Já jsem tu uváděla, kdo do něho bude koho nominovat, že podle mě to politický orgán, podle předkladatele nikoliv. Ale zajímavé je, že agenda státní služby přechází z Ministerstva vnitra na Úřad vlády, ale tato zkušební komise bude organizační jednotkou Ministerstva vnitra. Tak nevím, buď celá agenda přechází na Úřad vlády, anebo nepřechází - to je nově zřizovaný orgán, abychom věděli, pět lidí navíc, kteří budou - a bude to veřejná funkce ještě navíc, jo? Tak teď nerozumím. A připomeňme si, ani náklady nejsou v tomto tisku na tuto služební komisi vyčísleny. To by bylo dobré na připomenutí.

V úterý jsem končila mimochodem jednou věcí, ke které se musím vrátit a musím ji ještě doplnit - jedná se o rušení vyloučení závaznosti služebních předpisů nejvyššího státního tajemníka pro státní zaměstnance nezávislých služebních úřadů. Nejvyšší státní tajemník může vydat předpis, který je závazný pro všechny státní zaměstnance vykonávající činnosti dle § 5 a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona, zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu. Dosud byly z této pravomoci nejvyššího státního tajemníka vyjmuty některé specializované úřady. Já si dovolím opět uvést, které to jsou, protože už z jejich samotných názvů je zřejmé, že toto ustanovení není zcela v pořádku. Jedná se o Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, Český statistický úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Kolegové, kolegyně, my máme ministerstva, máme přes 200 správních úřadů a pouze tyto úřady byly z toho, aby jim mohl diktovat nejvyšší státní tajemník, vyjmuty.

Jelikož jsem tuto věc uvedla již v úterý, tak mi to nedalo a přece jenom jsem se zabývala tím, jak se na to ty úřady tváří. Dva úřady daly rozpor a domnívají se, že to není v pořádku, a je to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Úřad pro ochranu osobních údajů. Domnívám se, že to je podstatné. Neměli bychom zasahovat do těchto správních úřadů tímto způsobem. Prosím vás, co se stane, když si budou věci týkající se zaměstnanců zrovna tyto úřady řídit samy a nebudou muset každý předpis nejvyššího státního tajemníka, který vydá pro všechny správní úřady, aplikovat na svá pracoviště?

Já si dovolím se k tomu tedy vrátit - já se omlouvám, ale je to stránka 375, hned si na ni najedu, omlouvám se, trošku se mi to posunulo. Takže já jsem si vybrala Úřad pro ochranu osobních úřadů (údajů), který k tomuto hovoří. V čl. 1 bod 10 se zrušuje, § 11 odst. 5 zůstane beze změny. Nejsou zohledněna specifika služebních úřadů podle § 11 odst. 5 věty druhé zákona o státní službě nezávislých správních úřadů, jak je interpretoval nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, dále spisová značka, předpokládám, že pan ministr to má k dispozici.

Lze ocitovat § 237 větu druhou. Je proto zásadní rozdíl v situaci, kdy vláda takový systém ovládá a uspořádává za pomoci jednotlivých složek systemizace státní služby a v situaci, kdy se dostane například do střetu s Českým statistickým úřadem při pořádání sčítání lidu nebo s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a tak dále, při plnění jejich kompetencí. V určitých otázkách rozhodování, například výslovně stanoví § 28 zákona (č.) 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jsou nositelé těchto úřadů vyvázáni z povinností řídit se ve své specifické regulační působnosti pokyny, usneseními, směrnicemi a tak dál, neboť je to v dané oblasti vyváženo jiným veřejným zájmem. 

Já jenom odskočím. Takže Ústavnímu soudu se to zdá zcela logické. Existence nezávislých unijních dozorových úřadů na ochranu osobních údajů je podstatným prvkem (v) systému ochranu osobních údajů fyzických osob v době rychlého technologického rozvoje a globalizace, při níž dochází k rozsáhlému sdílení a shromažďování osobních údajů. Jak samostatná existence, tak nezávislost dozorových úřadů vyplývá přímo z primárního práva EU, konkrétně čl. 8 odst. 3 v Chartě základních práv EU, případně čl. 16 odst. 2 smlouvy u fungování EU.

Koncept nezávislosti je zakotven rovněž v GDPR, kde byl posílen detailněji, rozpracován oproti předchozí právní úpravě. Stejný požadavek se objevuje rovněž v hodnotících dokumentech Evropské komise, Evropského parlamentu, Agentury pro základní či mezinárodní konference komisařů na ochranu osobních údajů. V pojetí GDPR je požadována nezávislost samotného dozorového úřadu i jeho jednotlivých členů na vnějších vlivech, vybavenost úřadu lidskými, technickými a finančními zdroji, prostorami, infrastrukturou a tak dál. Nezávislost dozorových úřadů je nejen obecně požadována, ale její obsah je vymezen konkrétně, byť nikoliv vyčerpávajícím způsobem. Požadavek nezávislosti je rovněž výslovně uveden v čl. 42 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu.

Prosím vás, asi nemá cenu to dál číst. Ale nicméně je zřejmé, že zvláště Úřad na ochranu osobních údajů a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje tuto drobnou změnu zákona za dosti zásadní a zůstal tam tento rozpor. Domnívám se, že vůbec nic by se nestalo, kdyby došlo ke změně tohoto paragrafu 11, zůstalo původní znění. V současné chvíli je to vše, případně se dále vyjádřím v průběhu rozpravy.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama