ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.04.2016 16:48:00

Na jednoduché počty nemusím být Einstein...

Na jednoduché počty nemusím být Einstein...

Projev na 22. schůzi Senátu 20. dubna 2016 k k Balíčku opatření ke kontrole nabývání a držení zbraní a proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami:

Dovolte mi plynule navázat na mé předřečníky. Jak jsme již zde slyšeli, cíl předkládané směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní spočívá v zavedení dalšího nástroje k boji proti mezinárodnímu terorismu, aby se neopakovala podobná zvěrstva, jako se stala loni v Paříži. Ale právě vytyčený cíl, s nímž v jádru samozřejmě zcela souhlasím, je paradoxně největším slabým místem celé směrnice. Pro svoje ambice se podle mého názoru stává pohádkovou, naoko, která nemůže nikdy k naplnění cíle, k němuž byla určena, přispět. Efekt bude zcela opačný.

Zpřísnění podmínek a pravidel pro legální držitele zbraní povede k zvětšení manévrovacího prostoru pro šedou zónu. Implementací směrnice v té či oné podobě zasáhne desetitisíce sportovních střelců, kteří vlastní zbraně legálně a již dnes podléhají přísné kontrole a evidenci. Nemluvím o finančních nákladech, které vzniknou majitelům legálně držených zbraní v důsledku povinnosti je znehodnotit. Teroristé, kteří stojí zcela mimo legální byznys, si zbraně budou nadále opatřovat stejným způsobem, na který zůstane Evropská unie krátká.

Jsou to jednoduché počty, na které nemusím být Einstein, abych si je dokázal spočítat. Předpokládaná evropská směrnice je pokračující pohádkou legislativních snah Evropské komise, v důsledku níž k nám v posledních letech proudí jedna směrnice za druhou. Většina z nich nezávisle na sobě a bez opory ve smysluplných argumentech, proč jej opravdu přijmout. Zavádíme nevhodně zacílená opatření, nepřiměřené restrikce a zbytečné regulace, kterými Evropská unie nic nevyřeší a jen zaplevelí právní systém jednotlivých zemí dalšího zbytečnými zákony.

Tato směrnice je dobrým příkladem zaplevelení právního řádu, protože zanedbaným problémem v tomto případě zdaleka není právní úprava pravidel pro legální držitele zbraní, ale nelegální obchod se zbraněmi. Zde by měla komise v současnosti primárně zaměřit svoji pozornost.

Při hlasování podpořím usnesení výboru pro evropské záležitosti a zároveň bych rád senátní legislativě z tohoto místa poděkoval za velmi kvalitně zpracovanou informaci k projednání. Doporučoval bych ji tvůrcům směrnice Evropy, aby si ji přečetli.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama