ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.04.2016 14:35:00

Trestní kauzy dostávají podivný rozměr, což negativně dopadá nejen na obviněné

Trestní kauzy dostávají podivný rozměr, což negativně dopadá nejen na obviněné

Projev na 22. schůzi Senátu 20. dubna 2016 k návrhu novely trestního řádu:

Panu senátorovi Láskovi dávám za pravdu. Já se věnuji i ve svém příspěvku této věci, že podporuji myšlenku zavedení elektronického monitoringu pro vazebně stíhané. Protože vazba významně omezuje osobní svobodu jednotlivce, čímž zasahuje do jednoho ze základních práv zaručených ústavou a Listinou základních práv a svobod.

V poslední době stát neustále zasahuje do našich práv, a proto považuji za správné podpořit každý nástroj, kterým stát posílí základní práva občanů této země. Vazba, která by měla patřit mezi výjimečné zajišťovací opatření – a měla by být používána velmi zdrženlivě, bývá bohužel v poslední době v praxi ukládána stále častěji a soudy ji využívají i tam, kde to zdaleka není potřebné.

S vazbou by přitom mělo být šetřeno, právě z toho důvodu, že zásadním způsobem omezuje právo na svobodu jednotlivců, kteří jsou sice obviněni z trestného činu, ale dosud ještě nebyli pravomocně odsouzeni a je na ně tak pohlíženo jako na nevinné. Nechci zde zabíhat do podrobností a otevírat jiná témata, ale rád bych z tohoto místa řekl, že s vazbou by mělo být zacházeno obezřetně i z toho důvodu, že o vazebně zadržených se dozvídají rodiny obviněných a všeobecně i širší veřejnost.

V souvislosti s různými trestními procesy tak trestní kauzy dostávají podivný mediální rozměr, což zbytečně zvyšuje negativní dopad nejen na obviněné osoby, ale i na jejich blízké. Jak ale bohužel vidíme na některých mediálně známých kauzách, někdy je vzetí do vazby zarážející. Zvláště pokud jsou osoby do ní vzaté následně nejen propuštěny z vazby, ale také později zproštěni obvinění. Nechci hodnotit práci policie, státních zástupců a soudů, ale pravdou zůstává – a pan ministr mi to jistě potvrdí, že se množí případy následného odškodňování ze strany státu, a to jak za nezákonnou vazbu, tak za nezákonné trestní stíhání.

Elektronické náramky by tak mohly být reálným nástrojem pro soudy, aby k podobným zbytečným omezením osobní svobody nedocházelo. Jak ale pozoruji dění kolem zavedení elektronického monitoringu, získávám spíš obavy, abychom nenovelizovali zákon opět zbytečně. Jde v zásadě o dva problémy, které se v souvislosti s náramky objevují. První spočívá v tom, že jsem již naznačil v souvislosti i s tím, že mezi odbornou soudcovskou veřejností zkrátka existují nejen zažité vzorce, jak přistupovat k vazebním věcem, ale i ukládat tresty. Připomenu statistiku, podle kterého soudy ukládají alternativní trest domácího vězení, pro který mají být náramky primárně určeny, pouze asi ve 2 %. Z odborné veřejnosti se přitom stále častěji ozývají hlasy, a je to i můj názor, že často není smyslem lidi zavírat do vězení, ale trestní řád nabízí spoustu jiných možností, jak efektivně potrestat pachatele.

To samé teď vlastně soudům navrhujeme v souvislosti s vazbou. Jednoduše to znamená, že soudci této možnosti nebudou muset využít. A nikdo je nepřinutí, aby tak učinili, což je samozřejmě legitimní, ale pak tady stát usiluje o zvýšené ukládání alternativních trestů, což vlastně stejně nedocílí, protože volí neúplné a polovičaté nástroje.

Druhý problém spatřuji ve financování, kolem kterého panují pochybnosti. Jednorázové vstupní náklady na pilotní projekt se šplhají cca k 10 milionům Kč a roční provozní náklady k 13 milionům. Nechápu na příklad, proč orgány zajišťující elektronickou kontrolu není probační a mediační služba, nebo Vězeňská služba, vždyť tento či onen orgán, podle toho, zda se jedná o kontrolu výkonu trestu nebo vazby, a ministerstvo chce místo toho vykonávat kontrolu samo. Náklady na zavedení a fungování systému jako takové se tím uměle navyšují, protože ministerstvo samozřejmě nemá volné finanční prostředky na zajištění takové kontroly, na rozdíl od probační a Vězeňské služby, které dohled fakticky již dnes vykonávají a mohly by prakticky personální kapacity využít za tímto účelem mnohem efektivněji.

V tomto ohledu koneckonců vytýká nedostatky návrhu také státní legislativa, která na to rovněž upozorňuje a doslova to nazývá jako jakési rozostřené stanovení orgánu, který má vykonávat kontrolu. Návrh přesně neurčuje, kdo má být tím kontrolním orgánem, ale kdo to všechno může být, což se mi zdá velmi nevhodné, jde-li na výkon dohledu nad tresty či vazbou. Vážený pane ministře, rád bych vám v kontextu toho, co jste mi řekl, položil prostřednictvím pana předsedy několik otázek. Jak chcete soudce přesvědčit, aby náramkům důvěřovali a ukládali tresty, jejichž plnění se má dohledovat náramky. A zvlášť mě to zajímá i u vazby, protože tam je to ještě důležitější, aby se nám neplnily vazební věznice lidmi, které posléze stát zprostí viny.

Pak zde existují problémy kolem financování projektů, které nám tady pan ministr úplně nevysvětlil. "Počítali jste s penězi z evropských fondů, aktuálně ale dostanete pouze 20 milionů na informační systém, což činí ani ne desetinu hodnoty předpokládané zakázky." Mohl byste nám tedy zopakovat, o kolik se jedná náramků, které budou uvedeny do provozu a na kolik finančních prostředků celý systém přijde? Vím, že původní tendr na elektronické náramky nebyl úspěšný, protože ministerstvo spravedlnosti neobdrželo žádnou nabídku. Z veřejně dostupných informací se k nám ale dostávají zprávy, které nás upozorňují na to, že důvodem neúspěchu byla špatně zpracovaná zadávací dokumentace příslušným úsekem ministerstva. Nebudu zde rozebírat podrobnosti, protože jste si, koneckonců podle svého vyjádření, pane ministře, nechal zadat analýzu materiálu, takže nás a potažmo i veřejnost s výsledky zcela jistě v brzké době seznámíte. Ale přece jen bych se ještě v této souvislosti rád zeptal na toto:

Jak ministerstvo spravedlnosti zdůvodňovalo, podle mého názoru absolutně nesmyslný požadavek, aby měli náramky, rovněž alkohol tester, a zdali i v novém tendru je tato podmínka? A další otázka. Všiml jsem si rovněž, že zatímco přípravou tendru se zabývá váš resort již bezmála rok, čas neztrácíte vypsáním výběrového řízení na personální obsazení odboru, který bude mít na ministerstvu bude mít elektronické náramky na starosti. Na svých internetových stránkách jste vyhlásili již výběrové řízení na vedoucího oddělení a ředitele odboru monitorovacího střediska, s předpokládaným nástupem 1. 3. 2016. Vzhledem k tomu, že je duben, a výsledek tendru ještě neznáme, ptám se, jak je to možné?

Pokud, pane ministře, nemáte všechny potřebné informace zde, rád bych dostal odpověď písemně. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama