JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.01.2021 18:11:00

Byla jsem nucena vybrat si z těch dvou zel to menší

Byla jsem nucena vybrat si z těch dvou zel to menší

Projev na 5. schůzi Senátu 27. ledna 2020 k zákonu o kompenzačním bonusu

 Děkuji za slovo, pane předsedo, dobrý den.

Myslím, že jsem tu poprvé v novém roce, takže vám přeji všem dodatečně mnoho zdraví. Já myslím, že když to vidíme kolem sebe, víc nepotřebujeme.

Nicméně dovolte mi odůvodnit návrh velmi stručné novely zákona o tzv. podzimním kompenzačním bonusu, jehož cílem je připustit čerpání tohoto bonusu i osobami v úpadku. Nárok těchto osob je v zákoně výslovně vyloučen, neboť kompenzační bonus je jednou z forem tzv. veřejné podpory. Pro ni jsou specifická pravidla v rámci Evropské unie, nyní mimo jiné upravena v tzv. dočasném rámci, který byl vytvořen zejména pro účely boje s pandemií covid. V tomto dočasném rámci je pak podmínka, že daný subjekt v zásadě nesmí být v úpadku, výjimkou jsou úpadky až v důsledku pandemie, což je však užší skupina osob.

V zájmu neohrozit notifikaci podzimního kompenzačního bonusu se tedy v zákoně tato podmínka objevila. V jarním znění kompenzačního bonusu jsme ji nedali. Narazili jsme v tzv. notifikačním procesu, kdy jsme byli Evropskou komisí na tuto skutečnost upozorněni. Upozorněni na to, že pokud bychom pokračovali v tomto přístupu, tak by notifikační proces případných dalších kompenzačních bonusů mohl být ohrožen.

Já jsem tedy byla nucena, byť jsem považovala tuto podmínku za velmi tvrdou, byla nucena si z těch dvou zel vybrat to menší, tzn. neohrozit celý program kompenzačního bonusu jako celek a vyloučit osoby v úpadku. Nicméně po celou dobu jsme jednali s Evropskou komisí a snažili jsme se ji přesvědčit, aby umožnila kompenzační bonus i osobám v úpadku vyplácet. Toto řešení jsme našli až v lednu. Zhruba před těmi 14 dny, těsně před tím pondělkem, než jsem to dala na vládu, jsme ve čtvrtek večer dostali předběžný souhlas od Evropské komise, že můžeme umožnit čerpání kompenzačního bonusu i pro osoby v úpadku.

Co je důležité, tato novela, konečně jsme ji připravili, dali na vládu, prošla Poslaneckou sněmovnou a jsem tu, co je důležité, umožníme čerpání všem těmto lidem za celá bonusová období od počátku, od účinnosti zimního kompenzačního bonusu. A ještě jedna důležitá informace. Tímto souhlasem získali možnost i mí vládní kolegové, aby ve všech dotačních kompenzačních programech tuto podmínku odstranili a umožnili lidem v úpadku čerpat i jiné kompenzační bonusy.

Při projednání v Poslanecké sněmovně byly přijaty dva pozměňovací návrhy. První z nich jsem iniciovala na základě podnětu pana předsedy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, pana senátora Vilímce, jemuž tímto děkuji za tento pozměňovací návrh. Tam se jedná o připuštění nároku na kompenzační bonus pro osoby, které poskytují kadeřnické, pedikérské či jiné podobné služby v zařízeních sociálních a zdravotních služeb, typicky v domovech seniorů, kdy tato zařízení nejsou zavřena v důsledku vládního nařízení, ale zavřela se dobrovolně.

Tito kadeřníci, pedikérky a kosmetičky tam docházeli, měli zdroj příjmů víc než 80 % z těchto seniorských domů, a vlastně tento zdroj výdělku ztratili. Takže ten byl přijat Poslaneckou sněmovnou, já jsem ho aktivně podpořila. Druhý pozměňovací návrh pocházel z dílny České pirátské strany a připouští vznik nároku na kompenzační bonus v případě tzv. dohodářů, kteří jsou současně pěstouny nebo dobrovolnými pracovníky pečovatelské služby. I s touto změnou jsem souhlasila, doporučila jsem ji a na plénu Poslanecké sněmovny byla přijata.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama