JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,85. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.03.2021 23:54:00

JCDecaux je v prodlení s částí platby a současně požádala o poskytnutí slevy

JCDecaux je v prodlení s částí platby a současně požádala o poskytnutí slevy

Odpověď na interpelaci poslance Staňka na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 4. března.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové. Dovoluji si k vašim dotazům sdělit, že společnost JCDecaux je v prodlení s částí platby u akciové společnosti Letiště Praha za rok 2020 a současně požádala o poskytnutí slevy v důsledku probíhající pandemie.

Vzhledem k tomu, že promlčecí doba pro pohledávky tohoto typu je podle právního řádu České republiky tři roky od jejich vzniku, riziko případného oslabení nebo ztráty nároku Letiště Praha je v tuto chvíli zcela vyloučeno. Letiště Praha prověřuje, podobně jako to standardně dělalo a dělá v případě desítek dalších komerčních vztahů, možnosti zachování smlouvy a rámec pro poskytnutí slevy k péči řádného hospodáře.

Letiště Praha obdrželo v polovině února expertní analýzu, která z posouzení stavu trhu reklamy a jeho předpokládaného vývoje ekonomických aspektů smlouvy dovodila mechanismus slevy a nového nastavení smlouvy tak, aby Letišti Praha zajistila stabilní výnos ze smlouvy, a aby smluvní vztah na principu ekonomické výhodnosti pro letiště mohl pokračovat. Aktuálně tak Letiště Praha zahajuje s JCDecaux obchodní jednání ohledně nového nastavení smlouvy, jehož cílem je dořešení roku 2020 a nastavení mechanismu pro letošní rok a nadcházející roky. V případě nedosažení dohody bude Letiště Praha pohledávky včetně úroku z prodlení vymáhat soudně, protože jak jsem již uvedla, nárok Letiště Praha není probíhajícím jednáním nijak oslaben a stále trvá.

Dovolte mi závěrem zdůraznit, že se jedná o problematiku, která spadá zcela do oblasti obchodního vedení společnosti, která je v souladu s legislativou plně v kompetenci managementu Letiště Praha, akciová společnost. A z výše uvedeného rozhodnutí vyplývá, že management společnosti se touto záležitostí intenzívně zabývá a já věřím, že bude i za dohledu dozorčích orgánů společnosti řádně vyřešena. Děkuji vám.

***

Já jsem se, pane poslanče, soustředila v té odpovědi na tu společnost, na kterou jste se ptal, protože to byla primárně, ale myslím si, že z kontextu mé odpovědi vyplynulo, že standardně toto řeší Letiště Praha, to znamená, že komunikuje i s dalšími společnostmi. A myslím, že tam žádná velikost nehraje roli, naopak pokud ta firma je drobnější, tak může mít ty problémy větší než ta velká. Takže já, samozřejmě pokud byste měl konkrétní dotaz na konkrétní firmy, neprověřovala jsem všechny, to je standardní postup, oni postupují vůči všem stejně. Ale pokud byste měl potom konkrétní dotazy, tak samozřejmě mě interpelujte nebo obešlete. Jsem připravena reagovat. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama