JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17. 10. 2019 13:27:00

Ministerstvo financí může vykonat dohlídku, ale nemůže zasahovat do toho spisu

Ministerstvo financí může vykonat dohlídku, ale nemůže zasahovat do toho spisu

Odpověď ministryně Schillerové na interpelaci Markéty Pekarové Adamové na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 17. října 2019 ve věci podezření z krácení daně koncernem Agrofert.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové. Já nebudu opakovat to, co jsem vám napsala do písemné interpelace. Budu mluvit vlastními slovy.

Já jsem si připravila takový jednoduchý organigram, jestli chcete přijít blíž (ukazuje), já jsem nechtěla ho brát větší. Mám ho i větší, můžu vám ho pak i věnovat. Je to v podstatě organigram z doby, kdy podle médií vyplývá, že přišel podnět z německé finanční správy, takto bylo organizováno generální finanční ředitelství.

Dnes jsou tam samozřejmě trošku změny. A to, že přijde podnět z nějaké zahraniční finanční správy - v tomto případě z Německa, má svoje přesná pravidla. Ta pravidla jsou dána zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní a navíc jsou k tomu ještě dány různé metodické pokyny, které jsou v podstatě dojednány na úrovni evropské a pak samozřejmě interní. Takový podnět, když přijde - v tomto případě z německé finanční správy, jde speciálním chráněným systémem - to říkám tak, abyste viděla ten proces, prochází, je to speciální IT systém, který je chráněný, prochází, je přidělen na speciální útvar oddělení mezinárodní spolupráce a toho distribuuje automaticky podle místní příslušnosti na konkrétní finanční úřad. V tomto případě jak jsme se dočetli v médiích to byl Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Finanční úřad pro Hlavní město Prahu - a já čerpám z médií - já nemám - můžete tady jaksi mlčenlivost jaksi jakýmkoliv způsobem prostě komentovat - tak já nemám přístup ke spisu. Nemám k němu a neměla jsem z žádné své pozice - pozice moje byla tady od 1. července 2014. To, že to bylo distribuováno na Finanční úřad pro Hlavní město Praha, potvrdil sám tento úřad. Slám tento úřad se vyjádřil - já čerpám z mediálních vyjádření - řekl, ano tento podnět jsme obdrželi a tento podnět šetříme. Takto to vyznělo v médiích.

To, že já nic víc nevím, než to, co mi připravilo Generální finanční ředitelství do podkladů a co bylo v médiích. Protože mlčenlivost platí i pro ministra financí. Ministr financí nemá právo, ani náměstkyně ministra financí, ani na mé pozici od 1. července 2014, kdy jsem byla ředitelkou daňového procesu, ani v této pozici jsem k těmto podnětům neměla přístup. Čili tento kanál distribuoval na Hlavní město Prahu a ten šetří.

A já vám teď položím jinou otázku. Jak vy víte, že to bylo promlčeno? Jak vy víte, s jakým výsledkem ta kauza byla vyšetřena, či je šetřena? Jak vy víte, jaké okolnosti vedly k tomu, že nebyl podán podnět policii? Což je vyjádření generální ředitelky, které bylo také medializováno. Protože já to osobně nevím. A nevím to proto, protože to vědět nemohu. Takže to nemůžete vědět ani vy a ta šetření - a je to dobře - že probíhají v přísně (nesroz.) - dobře pro všechny daňové subjekty této země bez ohledu na to, o jakou firmu se jedná - že podléhají velmi přísné mlčenlivosti.

Nicméně Ministerstvo financí určité kompetence má. Tyto vyplývají z kompetenčního zákona a to je činnost takzvaná dohlídková. To znamená, že Ministerstvo financí může vykonat dohlídku, ale nemůže zasahovat do toho spisu, nemůže v podstatě řídit procesy, které spadají striktně do kompetence finanční správy, naprosto striktně, ale může dohlédnout na to, zda procesy probíhají standardně a zda nevybočily z běžných postupů, které jsou dány buď zákonem nebo podzákonnými předpisy, teď myslím metodickými pokyny.

Například. Pro podávání trestních oznámení má finanční správa vydané Generálním finančním ředitelstvím jasné pokyny, vedou se tabulky, musí se u každé kontroly zaznamenat do speciální tabulky - prostě pokud se nepodává trestní oznámení - z jakého důvodu. To se eviduje, když se podíváte do zprávy o finanční správě, kterou projednává ve výroční zprávě každý rok vláda, tak tam uvidíte i tento seznam.

Co se týče promlčení - to je tedy správně prekluze, to není promlčení - tak je to zakotveno v § 148, daňového řádu. Jasně se říká, které úkony přerušují tuto prekluzi. Zase je na to vydán metodický pokyn, ze kterého jasně vyplývá, jaké by byly postupy a co by znamenalo, kdyby úředním způsobil svojí nečinnosti prekluzi. V podstatě to by mělo na něho zcela konkrétní dopady.

Takže já odpovídám, že ten proces prostě běží podle zákona, běží podle předpisů a Ministerstvo financí tam může vykonat dohlídkovou činnost. Což já v tuto chvíli neříkám ani tak ani tak, jestli vykonává nebo ne. Abychom právě nenarušila nestranný proces. Ale využilo Ministerstvo financí všech svých kompetencí, asi tak.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama